De Muzenbox

In deze portfolio verzamelen de leerlingen via tekeningen, verslagen, foto’s, werkstukjes … informatie over hun muzisch handelen. Daarbij is er ook ruimte voor hun eigen beleving (ideeën, emoties, welbevinden …) en die van de leraar of klasgenoten.

In de Muzenbox brengen de leerlingen verslag uit over hun muzisch handelen. Dat doen ze aan de hand van allerlei symbolen, fotoreportages, afbeeldingen, tekeningen ...

Een doos vol muzische ervaringen

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leerling heeft een gelijkvormige doos. Die kleden ze aan op een persoonlijke manier (bijvoorbeeld een collage, een foto, tekening, schilderij ...) Op die manier herkent elke leerling zijn eigen Muzenbox. De zijkanten van de doos zijn beplakt met doorschijnende insteekhoesjes. Hierin kunnen de leerlingen zelf bepalen welk werkje ze willen tonen aan andere leerlingen. In de doos bewaren de leerlingen allerlei herinneringen aan voorbije muzische processen.

Evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

De kijkmuur op zich zorgt al voor veel spontane feedback en reflectiemomenten, waarbij de leerlingen veel leren van elkaar.

Door gebruik van stempels, stickers kan de leraar positieve feedback geven. Je voorziet ook op gepaste momenten tijd om met de leerlingen klassikaal, in kleine groep of in een tweegesprek te reflecteren over hun creatieve werk en op deze manier feedback te geven.

Om deze gesprekken doelgericht te houden, is het nodig om criteria en doelen uit het ontwikkelveld muzische ontwikkeling voorop te stellen.

Communicatie naar ouders

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen nemen hun Muzenbox regelmatig mee naar huis. Hierdoor krijgen ook de ouders de kans om met hun kinderen in gesprek te gaan rond hun creatieve werk. Net zoals de leraar mogen ook ouders wat neerschrijven op de werkjes (of sticker, stempel ...) Op die manier is er feedback van alle partijen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio