Kunnen de leerlingen voldoende vlot lezen om leeftijdsadequate teksten te begrijpen?

Leerlingen leren woorden steeds vlotter en vloeiender lezen. Naarmate ze beter lezen doen ze dat met groepen van woorden om tot slot vloeiend en zonder haperen zinnen en verhalen te lezen. We leren leerlingen ook aan dat steeds expressiever te doen.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Vlot lezen (TOsn2) staat in nauw verband met begrijpend lezen. Aan wie hardop leest, kun je vaak horen of hij de dingen ook begrijpt.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

In welke mate lezen leerlingen al zonder haperingen, vloeiend, waar het kan met intonatie, timing, expressie …?

In de evaluatie wordt naast vlot lezen ook gepeild naar het leesbegrip, de zelfkennis en het zelfvertrouwen dat de leerling heeft over zijn lezen (IKid2).

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Door zelfevaluatie van de leerling. De leerling kan de beoordelingsvragen individueel invullen. De leraar kan eventueel aansluitend een observatie uitvoeren.

Leerlingen kunnen ook elkaar beoordelen aan de hand van enkele beoordelingsvragen. Je kunt ook een stukje ‘opnemen’ en nadien samen met de leerling beluisteren en beoordelen.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

Het kan aanvullend bij een leerlingvolgsysteem dat enkel accuraatheid of snelheid zou testen. Het kan ook ingezet worden tijdens vrij lezen. Of tijdens een bewust observatiemoment.

Voor wie zet ik dit in?

sla link op in klembord

Kopieer

Bij leerlingen (vanaf 8 jaar) waarvan we verwachten dat ze stilaan vloeiend lezen, maar dat blijkbaar onvoldoende doen. Dus dit hoeft niet bij alle leerlingen.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen op deze wijze leren van zichzelf, van anderen, van de leraar. Je kunt als leraar extra ondersteuning geven door meer hardop leesmomenten in duo’s in te plannen. Theaterteksten lenen zich daar bijvoorbeeld uitstekend voor.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Beoordelingsvragen vlot lezen voor zelfevaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze vragen kunnen de leerlingen zelf nagaan hoe ze lezen.

Beoordelingsvragen vlot lezen voor peerevaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze vragen kunnen de leerlingen bij elkaar nagaan hoe ze lezen

Bronnen

sla link op in klembord

Kopieer

  • Gebaseerd op van de Mortel & Förrer. Grip op leesbegrip (CPS) > van den Mortel. Notitie Vloeiend lezen (CPS) in bewerking van Cahill en Gregory.
  • Gebaseerd op van de Mortel & Förrer. Grip op leesbegrip (CPS) > van den Mortel. Beter begrip op vloeiend lezen (JSW april 2012).

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio