Interesse in lezen bevragen

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOtg1 dat we leerlingen plezier willen laten beleven aan taal. Hoe staat het met hun leesplezier, de motivatie daarvoor en hun interesse in lezen zoals opgenomen in TOsn1 en TOsn2? We vragen de leerlingen in welke mate lezen behoort tot hun vaste bezigheden enerzijds en anderzijds welk beeld ze van zichzelf hebben over hun lezen.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Als leerlingen weten wat ze graag lezen en dat kunnen verwoorden, brengen we ze makkelijker bij het geschikte boek. Zo maken ze een gepastere keuze uit het ruime aanbod. Bovendien willen we leerlingen hun beeld over lezen kennen, omdat we weten dat een positief beeld over lezen de motivatie in lezen doet toenemen.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

In welke mate lezen leerlingen graag? Wat lezen ze graag? Genieten ze van lezen (TOsn1)? Hebben ze er plezier aan (TOtg1)? Wil de leerling moeite doen om te lezen? Vindt hij het belangrijk om goed te kunnen lezen? …

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Via de vraagjes (schriftelijk en/of mondeling) proberen we de leerling een beeld van zichzelf voor te houden en daarover in gesprek te gaan met zichzelf, andere leerlingen, de leraar, de ouders …

In het document ‘Leesmotivatie en leesinteresse’ vind je een nog uitgebreidere gesprekslijst, eerder voor wat oudere leerlingen. Je vindt er ook een nog meer uitgebreide vragenlijst.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leraar vormt zich bij aanvang van het schooljaar een beeld van het leesgedrag van een leerling. In die zin geeft dat een beeld op lange termijn. Zo wordt het een soort van leerlingvolgsysteem.

Voor wie zet ik dit in?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor alle leerlingen in de lagere school, in het bijzonder de leerlingen die weinig interesse tonen.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Om de leerling bewust keuzes te laten maken van teksten/boeken die interessant of motiverend kunnen zijn om te lezen. Zo vergroten we de leesmotivatie.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen voor gesprekken met leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene vragen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Wat doe jij graag na schooltijd en in het weekend?
 • Wat doe je het liefst als je niet naar school gaat?
 • Welke hobby’s heb je?
 • Welke sport(en) beoefen je?
 • Met wie breng je veel tijd door?
 • Wat doe je samen met vrienden?
 • Wat is je favoriete speelgoed?
 • Welke huisdieren heb je thuis? Welke aandacht heb jij daarvoor?
 • Welke programma’s volg je op televisie, tablet?
 • In welke mate gebruik je de computer, tablet, smartphone thuis?

Vragen over lezen in het algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Heb je gisteren thuis iets gelezen? Wat las je?
 • Hou je van voorlezen? Wordt er thuis vaak voorgelezen?
 • Heb je thuis veel boeken om te lezen? Hoe kom je eraan?
 • Wat lees je momenteel op school? Vertel er eens over.
 • Welke is je favoriete schrijver? Heb je er een?
 • Welke boeken zou je graag lezen?
 • Wat vind je echt leuk om te lezen? Vertel er eens over?
 • Wat vind je dat je zou moeten leren om beter te lezen?
 • Lees je teksten op de computer? Welke

Vragenlijst voor de leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze vragenlijst kan de leerling het eigen leesgedrag in kaart brengen.

Tips om een goede lezer te worden

sla link op in klembord

Kopieer

In dit document vinden leraren en leerlingen beknopte tips om een goede lezer te worden.

Bron: gebaseerd op van de Mortel & Förrer. Grip op leesbegrip (CPS). Gebaseerd op van den Mortel en Förrer (2010). Lezen… denken… begrijpen! (CPS). ​​​​​

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio