Het verkeerslicht

De leerlingen geven via een wasspeld op het verkeerslicht aan of het doel van een les al dan niet behaald is.

Voorbereiding

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het ZILL-doel hierboven selecteer je ook de doelen die je binnen de les in de focus wil zetten.
Zie ook de voorbeelden bij "voorbereiding".

Bij de start van een les geef je mee aan welk(e) doel(en) zal gewerkt worden (doelen in de ficus van het geplande arrangement). Ook de verwachtingen worden (waar nodig) geformuleerd.

Bijvoorbeeld:

 • Een spellingsarrangement rond de verdubbelingsregel. De leraar verwoordt wat het doel van de les is en dat er nadien een korte toets is van tien woorden. Hij verwacht dat de leerlingen er zeven juist kunnen schrijven.
 • Een arrangement rond fietsen in het verkeer. De leraar verwacht na de les dat ze vijf regels kunnen verwoorden waar je op moet letten als fietser in het verkeer.
 • Begrijpend lezen: de leraar verwacht dat de leerling een tekst kort kan samenvatten, de essentie kan weergeven.
 • ...

Evalueren na de les

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen hangen na de les (en/of toets) een wasspeld met hun naam op een (kartonnen) verkeerslicht:

 • Rood: ik heb de les niet begrepen. Ik maakte veel oefeningen fout, maar begrijp niet waarom.
 • Oranje: ik weet hoe het moet, maar kan nog extra inoefening/tijd gebruiken.
 • Groen: ik heb de les goed begrepen. Ik zou dit kunnen uitleggen aan een klasgenoot.

Wat na de evaluatie?

sla link op in klembord

Kopieer

Nadat alle wasspelden op het verkeerslicht gehangen zijn, evalueer je voor jezelf de les en de leerlingen.
Bijvoorbeeld:

 • "Er hangen veel wasspelden in het rood. Blijkbaar heb ik de les niet goed uitgelegd of gebracht. Ik voorzie om ze opnieuw te geven, maar op een andere manier. Wat hebben mijn leerlingen nodig (visualisatie, persoonlijke feedback, extra inoefening...)? Hoe kan ik het doel duidelijker maken? Welk soort oefeningen heb ik dan nodig?"
 • "De meeste wasspelden hangen in het groen, maar Lennart en Sebastian hebben zichzelf in het rood gehangen. Ik voorzie remediëring voor deze twee leerlingen."
 • "De leerlingen hangen verdeeld over het verkeerslicht. Ik voorzie gedifferentieerde herhalingsoefeningen en geef de rode groep extra instructie."
 • "Ik laat de leerlingen die in het groen hangen de volgende les de andere leerlingen ondersteunen door tutoring."
 • "Asia heeft zichzelf in oranje gehangen, maar eigenlijk voldeed zij heel goed aan mijn verwachtingen. Legt ze de laat te hoog voor zichzelf? Is ze eerder faalangstig? Vindt ze van zichzelf dat het nooit goed genoeg is? Ik voorzie een persoonlijk gesprek om te reflecteren over haar eigen verwachtingen en afspraken te maken waar nodig."​​​

Op regelmatige basis evalueert de leraar het verkeerslicht ook samen met de leerlingen:

 • Wat zien we? Waar hangen veel spelden?
 • Wat vertelt het verkeerslicht ons nu? Wat kan de leraar of de leerling(en) hiermee doen?
 • Is het verkeerslicht zinvol?
 • ...

Nog meer inspiratie

sla link op in klembord

Kopieer

Laat je duim zien

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar hangt vooraan in de klas de poster 'Laat je duim zien'. Na de les vraagt hij de leerlingen in welke mate ze de aangebrachte leerstof beheersen. De leerlingen tonen een duim die naar boven, naar beneden, of naar het midden wijst. Het is een snelle manier om te evalueren of de leerlingen al dan niet de les begrepen hebben.

De levelkaartjes van Klasse

sla link op in klembord

Kopieer

Je legt op elke bank een levelkaart en laat iedere leerling met gom, slijper of een pion aanduiden hoe hij zichzelf omschrijft: als beginner, doorgroeier, gevorderderde of expert.
https://www.klasse.be/146856/zelfevaluatie-leerlingen-levelkaartjes/

De Expertis evaluatiekaart

sla link op in klembord

Kopieer

Met de Expertis Evaluatiekaart worden suggesties aangereikt om de lesafsluiting effectief en inspirerend invulling te geven. De leraar kiest één of twee punten en benoemt deze bij aanvang van de les.
Tijdens de lesafsluiting laat de leraar alle leerlingen hierover nadenken en laat hij (al dan niet) willekeurig enkele leerlingen over de vooraf gekozen punten iets zeggen.
https://expertis.nl/kennisbank/evaluatiekaart/

De wasspelden-jive

sla link op in klembord

Kopieer

Elke leerling heeft een wasspeld. Deze mogen ze tijdens of na het arrangement op een bepaalde plek op hun lichaam/kleding hangen. Hoe hoger ze de wasspeld hangen, hoe beter ze de activiteit begrepen en vice versa. Gedurende het arrangement mogen de kinderen de wasspeld zoveel verplaatsen als ze willen. Zo kun je onmiddellijk inzetten op tutoring, zonder het einde van de les te moeten afwachten.

Muzieknoten

sla link op in klembord

Kopieer

Op bord staat een notenbalk getekend. Elke leerling krijgt een muzieknoot. Na het arrangement hangen de leerlingen hun muzieknoot achter elkaar op de notenbalk. Hoe hoger de muzieknoot gekleefd wordt, hoe beter de doelen bereikt zijn. De leerlingen kunnen verwoorden waarom ze een muzieknoot op een bepaalde hoogte hebben gehangen.

Gevoelsthermometer

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen hangen hun naam (of wasspeld) op de thermometer. Hoe hoger op de thermometer, hoe beter de doelen zijn bereikt.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio