Post-it reflectie

De leerlingen noteren na een onderwijsarrangement op post-its wat is blijven kleven en wat ze zich nog afvragen. Dit wordt gebruikt om te kijken naar en te plannen voor de toekomst.

Met dank aan Nancy Leenaert, Montessorischool Klimop in Gent.

De leerlingen krijgen na een onderwijsarrangement twee post-its in twee verschillende kleuren, bijvoorbeeld geel en groen.

Ze noteren individueel een antwoord op de volgende vragen:

  • Op de ene post-it: wat is blijven kleven?
  • Op de andere post-it: dit vraag ik me nog af.

Vooraan de klas hangen twee posters met als titels:

  • "Dit bleef kleven";
  • "Dit vraag ik me nog af".

De leerlingen hangen hun post-its op de bijhorende poster. De post-its die vermelden wat bleef kleven, kunnen in een smiley gehangen worden. De post-its die vermelden wat ze zich nog afvragen, in een vraagteken.

Je gebruikt de informatie op de posters om nieuwe onderwijsarrangementen te ontwikkelen of acties te ondernemen op basis van de noden van de leerlingen. Eventueel worden de post-its klassikaal besproken:

  • Wat lees je?
  • Bleef bij velen hetzelfde kleven, of net verschillende elementen van de les?
  • Vragen velen zich hetzelfde af, of net verschillende zaken?
  • Hoe zou dit komen?
  • Wat kunnen we hieruit besluiten voor de komende lessen? Wat zetten we op de planning?

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio