Projectfiches

Op het einde van een project werken twee leerlingen een projectfiche (een soort samenvatting) uit, die nadien voor elke leerling gekopieerd wordt. Wat hebben de leerlingen geleerd, onthouden, meegenomen … tijdens dit project?

Op het einde van een een project werken leerlingen zelf projectfiches uit. De vooropgestelde doelen van het project worden dan ook meegenomen in deze evalutie. Wat hebben de leerlingen geleerd, onthouden, meegenomen ... tijdens dit project?

Wat is een projectfiche?

sla link op in klembord

Kopieer

Een projectfiche bevat alle informatie die kinderen willen onthouden uit het project. Dit doen kinderen altijd per twee. Per project worden twee leerlingen aangeduid die de fiche uitwerken. Zeker in het begin gebeurt dit op vrijwillige basis. De bedoeling is wel dat elk kind minstens één keer aan bod komt om een fiche te maken.

De evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Vooraleer de fiche voor iedereen wordt gekopieerd, moet de leerling de fiche door twee andere leerlingen laten nalezen. Die mogen bijkomende suggesties doen en/of opmerkingen maken. Vervolgens moet de auteur de fiche herwerken.

Wanneer de fiche klaar is, lees je deze ook na. Je geeft eventueel nog aanvullende suggesties voor verbetering. In het gesprek tussen de leerling en de leraar dat hiermee gepaard gaat, vertelt de auteur ook in welke mate de bijkomende raad en advies hem geholpen hebben.

Door in de klas werk te maken van een goede evaluatie op basis van een actieve en doelgerichte communicatie kun je met kinderen bouwen aan een kritische, maar positief gerichte houding.

Bron

sla link op in klembord

Kopieer

VVKBAO, Praktijkboek ‘Relationele vorming in de basisschool’, p. 90, Plaats: Licap.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio