Gebruik van media in de klas

Deze spreekkaarten om de mediakundige ontwikkeling bij kinderen te evalueren kun je gebruiken om hen zichzelf te laten leren kennen, evalueren én bijsturen op vlak van de mediakundige ontwikkeling. De kaarten worden recto verso afgedrukt en gebundeld.  

De spreekkaarten gebruiken

sla link op in klembord

Kopieer

Het is een nieuw en handig instrument om het mediagebruik en -vaardigheden gericht te observeren a.d.h.v. de twaalf ZILL-mediadoelen bij kinderen en hierover met hen te reflecteren in de klas. Het is een eenvoudige manier om zicht te krijgen hoever leerlingen in hun ontwikkeling staan qua mediawijsheid, mediageletterdheid en mediavaardigheid.

Hoe werkt het?

sla link op in klembord

Kopieer

De kaarten bieden per doel een set van vragen of observatietips om dit doel te evalueren. De leerlingen bekijken de foto of voeren een opdracht uit waarbij je vragen stelt en observeert.

  • Je kan deze kaarten zo gebruiken, maar het is nog beter als je ze integreert binnen bepaalde onderwijsarrangementen. Je neemt dan jouw onderwijsarrangement als uitgangspunt en stelt de vragen van de kaarten of observeert.
  • Deze kaarten kan je ook gebruiken als inspiratiebron bij het ontwerpen van onderwijsarrangementen.
  • De kaarten zijn niet opgedeeld per leeftijd. Elke leerkracht kan best bepalen welke vragen en opdrachten best aansluiten bij de leerlingen.


Nadat de de leerlingen aan het werk zijn geweest met media, overloop je met hen de evaluatievragen van de doelen die in de focus stonden. Je gaat zelf na welke doelen werden geëvalueerd binnen dit arrangement.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio