ZERO 10

Na een aantal instructie- en oefensessies volgt een evaluatie van de motorische vaardigheden. De evaluatie gebeurt door peerobservatie waarbij de leerlingen elkaar per twee beoordelen. Daarnaast kun je dit moment ook gebruiken om de leerlingen te observeren en enkele andere persoonsgebonden vaardigheden te evalueren. 

De peerobservatie

sla link op in klembord

Kopieer

Na een aantal instructie- en oefensessies volgt een evaluatie van motorische vaardigheden.
De leerlingen krijgen tien opdrachten die ze één voor één moeten uitvoeren, van tien naar één. Bij de laatste opdracht zullen ze de opdrachten met elkaar moeten combineren. De oefeningen gaan van gemakkelijk naar moeilijk en verminderen in aantal. Opdracht één wordt tien keer uitgevoerd, opdracht twee negen keer enzovoort.

Je verdeelt de leerlingen zelf in duo's. Afhankelijk van de focus van zijn observatie, zet je een sterke leerling met een zwakke leerling samen, zodat de ene leerling 'leraar' kan zijn voor de andere. Het is ook mogelijk om twee leerlingen met ongeveer hetzelfde niveau samen te zetten om vervolgens te kijken hoever ze geraken met elkaar.

Instructies:

 • Voer de oefeningen per twee uit (één leerling voert de oefening uit, terwijl de andere leerling controleert).
 • Spreek af wie als eerste begint met de oefening. Wissel als hij in de fout gaat of als de oefening correct is uitgevoerd.
 • Ga pas naar de volgende oefening als je allebei de oefening correct hebt uitgevoerd. Ga kijken op de grote opdrachtkaarten als je twijfelt hoe de oefening moet.
 • Help elkaar om te vorderen en geef elkaar tips.
 • Na de les geef je aan de leraar door tot welk nummer je geraakt bent.

Observatie van de leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Je loopt rond en observeert enkele andere persoonsgebonden vaardigheden.
Bijvoorbeeld:

 • Overleggen de leerlingen en spreken ze goed af?
 • Moedigen de leerlingen elkaar aan en helpen ze elkaar om zo ver mogelijk te geraken?
 • Geven de leerlingen opbouwende feedback aan elkaar?
 • Wie neemt de leiding? Kan de andere leerling dit aanvaarden?
 • Aanvaarden de leerlingen kritiek en doen ze er iets mee?
 • Leren de leerlingen uit de tips van de andere, kunnen ze zichzelf verbeteren?
 • ...

Voorbeeld 'rope skipping'

sla link op in klembord

Kopieer

Materiaal:

 • per twee een springtouw;
 • tien grote opdrachtkaarten;
 • per twee leerlingen een instructiekaart.

De opdrachten van rope skipping

sla link op in klembord

Kopieer

Je legt aan de hand van de grote opdrachtkaarten kort de praktische opdracht uit. De opdrachtkaarten blijven op een centrale plaats, zodat de leerlingen altijd kunnen komen kijken. Ze krijgen wel een instructieblad per twee leerlingen mee.

Oefeningen:

 • 10x springen met tussensprong;
 • 9x springen zonder tussensprong;
 • 8x 2x side swing R, 2x springen, 2x side swing L (met of zonder tussensprong);
 • 7x lopen met tussensprong;
 • 6x lopen zonder tussensprong;
 • 5x double side swing;
 • 4x side straddle (zijwaartse spreidstand);
 • 3x forward straddle (voorwaartse spreidstand);
 • 2x cancan (keuze van benen);
 • 1x criss-cross;
 • alles gecombineerd, eventueel met tussensprongen tussen de verschillende onderdelen.

Uitbreiding

sla link op in klembord

Kopieer

Zoals voor de rope skipping, kun je ook een ZERO 10 opstellen, bijvoorbeeld voor balvaardigheid met opdrachten zoals:

 • gooi 10 x de bal tegen de muur en vang op na bots;
 • gooi 9 x de bal tegen de muur en vang op zonder bots;
 • laat 8 x de bal op de grond botsen en vang op tussenin;
 • gooi de bal 7 x in de lucht en vang hem op;
 • gooi de bal 6 x in de lucht en klap 1 x in je handen voor je de bal terug opvangt
 • ...
  De leerlingen kiezen hierbij zelf de balsoort (grootte, hardheid ...)

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio