Evalueren van een praktische vaardigheid

Je observeert het samenwerken en het digitaal opzoeken van informatie bij het uitvoeren van een praktische opdracht.
Daarnaast reflecteren de leerlingen via een zelfevaluatie op hun sterktes en zwaktes bij dit groepswerk en noteren hierbij werkpunten. 

Observatie van een praktische vaardigheid

sla link op in klembord

Kopieer

Je kiest een praktische opdracht waarbij de leerlingen informatie opzoeken op het internet. De opdracht wordt in een kleine groep bij jou uitgevoerd, terwijl de andere leerlingen zelfstandig werken.

Tijdens de praktische opdracht observeer je hoe de leerlingen samenwerken en hoe ze informatie opzoeken op het internet. Je noteert dit op het observatieformulier.

Opmerking: je observeert hier niet of de leerlingen een stappenplan kunnen gebruiken, maar het is wel een mogelijkheid binnen deze praktische opdracht. In dat geval zoek je een ander soort evaluatie (al dan niet bijkomend).

Zelfevaluatie van de leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen vullen het evaluatieformulier in, waarbij ze vooral kijken naar het eigen werk- en leerproces en de samenwerking. Ze noteren werkpunten voor zichzelf rond samenwerken en opzoeken van informatie. Je bespreekt dit indien nodig individueel met een leerling, in een kleine groep of klassikaal.

Voorbeeld van een praktische opdracht: een fietsband plakken

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen krijgen de opdracht om een gaatje in een fietsband te plakken.

Instructies

sla link op in klembord

Kopieer

  • Met een filmpje breng je het onderwerp de klas binnen. De leerlingen kijken naar: https://www.youtube.com/watch?v=wC1J8_Ma55Y
  • De leerlingen werken per drie.
  • Terwijl de andere leerlingen zelfstandig werken, komt een groepje bij de leerkracht om samen één binnenband te plakken.
  • Je geeft de leerlingen de volgende opdracht: “Er zit een gaatje in de binnenband. Herstel het gaatje aan de hand van het materiaal dat hier ter beschikking is. Je moet het internet gebruiken om informatie op te zoeken.”

Materiaal

sla link op in klembord

Kopieer

  • Informatiebronnen: één laptop/computer/tablet met internet.
  • Enkele reparatiesets (ventielslang, bandenlijm, twee plakkers, knippleister, waterproof schuurpapier, buitenband plakker en drie metalen bandenlichters).
  • Kommetje met water.
  • Enkele binnenbanden. Prik zelf een gaatje in de binnenband. Zorg ervoor dat de gaatjes voor iedereen gelijkaardig zijn. Een kapotte binnenband van bij de fietsenmaker kan je beter eerst herstellen om er zeker van te zijn dat alle leerlingen soortgelijke gaatjes moeten herstellen.
  • Fietspomp om eerst wat lucht in de band te pompen en nadien te controleren of het gaatje dicht is.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio