Duurzaamheidsmeter

De leerlingen en de leraar visualiseren het effect van een project rond duurzaamheid op zichzelf en op de klas. Ze vullen de duurzaamheidsmeter op de klasdeur met eigen gedragingen die wijzen op de duurzaamheid in. Hoe duurzaam ben ik? Hoe duurzaam zijn we als klas?

Voorbereiding

sla link op in klembord

Kopieer

Na een onderwijsarrangement rond duurzaamheid, plak je aan de binnenkant van de klasdeur een groot stuk papier met daarop een balk getekend (bijvoorbeeld met groene stift), van onderaan de deur tot ongeveer de grootte van de kinderen, met een breedte van +/- 25 cm.

Dit is de duurzaamheidsmeter, die de leerlingen en de leraar vullen met eigen gedragingen die voor hen wijzen op duurzaamheid.

Door de voorbeelden die leerlingen geven van hun eigen gedrag, kom je te weten in welke mate het onderwijsarrangement iets in beweging heeft gezet wat betreft het gedrag van de leerling. Maar de gedragingen die leerlingen noteren zijn ook voorbeelden van duurzaamheid. Dit laat je toe om na te gaan of leerlingen bepaalde begrippen en inhouden hebben begrepen en kunnen toepassen.

De duurzaamheidsmeter vullen met duurzaam gedrag

sla link op in klembord

Kopieer

Vlak na het onderwijsarrangement nodig je de leerlingen uit om een (klein) gebied in de duurzaamheidsmeter af te bakenen en daarin te schrijven hoe zij zich duurzaam gedragen. Je kunt hiertoe het voorbeeld geven. Het is oké als leerlingen op dit moment nog niets doen of kunnen bedenken! (Het is niet de bedoeling dat leerlingen iets noteren omdat het gevraagd wordt, maar echt omdat ze iets duurzaam in hun eigen gedrag herkennen.)

Voorbeelden van duurzaam gedrag:

 • Ik had vandaag in mijn brooddoos geen extra verpakkingen mee.
 • Ik heb gisteren minder lang gedoucht.
 • Ik heb mijn mama verteld over de grote hoeveelheden plastic zakjes (bijvoorbeeld uit de supermarkt) die in de zee terecht komen (in de 'plastic soep').
 • ...


Ook in de periode daarna stimuleer je de leerlingen om de duurzaamheidsmeter blijvend aan te vullen, naar aanleiding van nieuwe onderwijsarrangementen, gebeurtenissen in de klas of op de speelplaats, klasuitstappen ...

Reflecteren op basis van de duurzaamheidsmeter

sla link op in klembord

Kopieer

Aan de hand van de duurzaamheidsmeter kun je met individuele leerlingen of met de klas reflecteren hoe duurzaam zij als individu of als klas zijn.

 • Hoe hoog staat onze duurzaamheidsmeter?
 • Vind je dit hoog? Waarom wel/niet?
 • Wat lees je allemaal?
 • Wat valt je op?
 • Waarin kunnen we nog leren?
 • Wat kunnen we met deze duurzaamheidsmeter doen?
 • ...

Vragen die de leraar zich kan stellen:
 • Welke leerlingen vulden nog niet (of net erg vaak) de duurzaamheidsmeter in?
 • Hoe komt dit?
 • Begrijpen zij de termen niet?
 • Hebben ze moeite om te reflecteren?
 • Waren ze weinig betrokken?
 • ...

Uitbreiding met andere meters

sla link op in klembord

Kopieer

Naast de duurzaamheidsmeter, is er op de klasdeur plaats voor bijvoorbeeld een gezondheidsmeter, burgerschapsmeter, verkeersmeter ...

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio