Opleidingsvorm 3

Opleidingsvorm 3 (OV3) richt zich op het maatschappelijk functioneren, het participeren en de tewerkstelling in het gewoon arbeidsmilieu.

De doelstelling van opleidingsvorm 3 is maatschappelijk functioneren en participeren en op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu. Met "tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu" wordt bedoeld: het verrichten van betaalde arbeid in een gewone werkomgeving.
Uit SO/2011/03/BuSO

Curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene en Sociale Vorming (ASV)

sla link op in klembord

Kopieer

Net zoals de basisvorming in het gewoon secundair onderwijs krijgt de “Algemene en Sociale Vorming” (ASV) een zo ruim mogelijke invulling. Het doel is leerlingen voor te bereiden om kwaliteitsvol te functioneren in de veranderende maatschappij vandaag en morgen.

In de ‘Infomap bij de ontwikkelingsdoelen Algemene en Sociale Vorming buso OV3’ vind je informatie over:

 • het buitengewoon secundair onderwijs:
  • geïntegreerde zorgbenadering
  • schoolklimaat
  • ontwikkelingsdoelen
  • handelingsplanning
 • het onderwijsaanbod van OV3:
  • de finaliteit van de opleidingsvorm 3
  • functionaliteit van leerinhouden
  • samenhang in het onderwijsaanbod van OV3
  • OV3 in het geheel van het onderwijsaanbod
  • ordeningskader
 • een blik op de praktijk
  • handelingsplanning als motor van de school
  • geïntegreerde algemene sciale vorming in de kwalificatiefase: de stage
 • per leergebied
  • kerngedachten
  • de ontwikkelingsdoelen, concretiseringen en voorbeelden


 

Beroepsgerichte Vorming (BGV)

sla link op in klembord

Kopieer

De beroepsgerichte vorming (BGV) streeft de integratie van de leerling na in een gewoon arbeidsmilieu. Enerzijds is BGV heel specifiek: er worden stapsgewijs een aantal inzichten, vaardigheden en attitudes bijgebracht die nodig zijn om het takenpakket uit te voeren dat hoort bij een beroep. Daartoe werden opleidingsprofielen ontwikkeld.

Per opleiding worden de competenties vermeld die leerlingen moeten verwerven om een getuigschrift van een opleiding te halen. Er wordt ook aangegeven welke competenties leerlingen moeten verwerven voor het behalen van een getuigschrift van verworven competenties van een afgerond geheel dat leidt tot inzetbaarheid op de arbeidsmark.

De opleidingen voor de modernisering (in afbouw) tegen 2025

sla link op in klembord

Kopieer

Je vindt een afbouwscenario en een lijst van de huidige opleidingsprofielen op de website van de overheid.

Voor concretiseringen en uitgewerkt materiaal neem je contact met je schoolbegeleider, Wim Rongé of Els Van Schelvergem. Zij beschikken over de oude werkinstrumenten en geven ze graag door.

De opleidingen na de modernisering (in opbouw)

sla link op in klembord

Kopieer

Je vindt een opbouwscenario en een lijst van de nieuwe opleidingsprofielen voor de opleidingsfase op de website van de overheid

Tijdens het schooljaar 2020-2021 komen werkgroepen regionaal of vlaanderenbreed samen om de opleidingsprofielen van de basisopties voor de opleidingsfase te concretiseren.

Tegelijk werken we op vraag van de overheid mee aan het uitwerken van de opleidingsprofielen voor de integratiefase. In dit proces betrekken we onze scholen zo optimaal mogelijk.

Organisatie OV3

sla link op in klembord

Kopieer

Opleidingsvorm 3 kan georganiseerd worden voor de type basisaanbod, type 3, 4, 6, 7 en 9. In opleidingsvorm 3 worden verschillende opleidingen georganiseerd.

Opleidingsvorm 3 omvat 4 fases: het observatiejaar, de opleidingsfase, de kwalificatiefase en de facultatieve integratiefase.

Meer informatie over de organisatie, vind je in omzendbrief SO/2011/O3.

Stage

sla link op in klembord

Kopieer

In deze opleidingsvorm zijn stages verplicht. Je organiseert deze gedurende de kwalificatiefase.
Meer informatie over de organisatie, vind je in omzendbrief SO/2016/01.

Duaal leren in buso

sla link op in klembord

Kopieer

Bij duaal leren ontwikkelen leerlingen vaardigheden op school én op de werkvloer. Dat biedt heel wat voordelen voor alle partijen. Op de website duaal leren van de Vlaamse overheid, lees je meer over richtingen binnen duaal leren die binnen buitengewoon secundair onderwijs aangeboden kunnen worden.

Meer informatie over duaal, vind je in omzendbrief SO/2019/01

×
Kijkt als...
Niveau
Regio