Opleidingsvorm 4

Hoofddoel

sla link op in klembord

Kopieer

Opleidingsvorm 4 (OV4) geeft een voorbereiding op een studie in het hoger onderwijs of op tewerkstelling in het gewone werkmilieu. In opleidingsvorm 4 worden verschillende studierichtingen georganiseerd, die overeenkomen met de studierichtingen uit het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het gewoon secundair onderwijs evenals de leerplannen van het gewoon secundair onderwijs.

Op basis van een traject handelingsplanning op leerling- of groepsniveau worden de programma’s voor opleidingsvorm 4 aangepast aan de specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften. De aangepaste programma’s moeten gelijkwaardig zijn met de programma’s van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan.

Meer informatie over de leerplannen secundair onderwijs van het katholiek onderwijs bij de verschillende vakken op de website.
Snel naar

Stage

In deze opleidingsvorm moet je afhankelijk van de gekozen opleiding stages inrichten.

Meer informatie vind je in de omzendbrief  SO/2015/01.

Organisatie OV4

sla link op in klembord

Kopieer

OV4 wordt ingericht voor type 3,4,6,7,en 9.

In elke opleidingsvorm kun je als school leerlingen uit verschillende types samenbrengen. De leervakken worden op dezelfde wijze ingedeeld als dit gebeurt in het gewoon voltijds secundair onderwijs.

Meer informatie lees je in de omzendbrief SO/2011/03/BuSO.

Contact

Hans Schoofs
pedagogisch begeleider
   0468 42 63 04
   Martine Van Dun
   pedagogisch begeleider
     0477 29 46 91
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio