De indeling in vier opleidingsvormen en acht types maakt de organisatie van het buitengewoon secundair er niet eenvoudig op. Elke opleidingsvorm heeft een eigen finaliteit. Meer dan in het buitengewoon basisonderwijs wordt de handelingsplanning gekleurd door het toekomstperspectief van de leerling. Wat heeft deze jongere nodig om binnen zijn mogelijkheden te participeren aan de veranderende maatschappij van morgen? Hierbij zetten we in op de deelthema’s werken, wonen en vrije tijd.

Basisinformatie structuur buso

Opleidingsvorm 1

Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 3

Opleidingsvorm 4

Professionalisering

Contact

Wim Rongé
pedagogisch begeleider
   +32496510239
   Els Van Schelvergem
   pedagogisch begeleider
     02 507 08 07
     0474 68 98 91
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
      Regio