Decretale verwachtingen op vlak van leerlingenbegeleiding

Algemeen

sla link op in klembord

Kopieer

De regelgeving met betrekking tot de samenwerking van de vier partners inzake leerlingenbegeleiding, vinden we terug in het decreet basisonderwijs, de Codex Secundair onderwijs, het decreet leersteun en het decreet leerlingenbegeleiding. Een aantal elementen worden verder geoperationaliseerd in een Besluit van de Vlaamse regering (BVR). Voor de opdracht van de pedagogische begeleiding verwijzen we naar het decreet op de kwaliteit van onderwijs.

Scholen kiezen met welk CLB en welk leersteuncentrum ze samenwerken.

Decretale verwachtingen en kernbegrippen per partner

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio