Onder leerlingenbegeleiding verstaan we een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen, die zich op vier domeinen situeren: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg.

Algemeen

Aanvullende informatie bij de poster

Decretale verwachtingen op vlak van leerlingenbegeleiding

Aanbevelingen t.a.v. alle partners

Addendum

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Jan Coppieters
pedagogisch begeleider
   02 507 07 87
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio