Onderwijsinternaten (herzien)

Welke prestaties kun je verwachten van je administratief en internaatsmedewerkers? Moeten ze ook deelnemen aan vergaderingen? Hoe vaak kun je op hen een beroep doen tijdens de vakanties?

Prestatieregeling per ambt (herzien)

sla link op in klembord

Kopieer

Directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het ambt van directeur legt de overheid geen specifieke prestatieregeling vast. De invulling van deze opdracht wordt overgelaten aan het bestuur. De directeur is in principe aanwezig tijdens de openingsuren van het internaat. Ook bij tijdelijke afwezigheid moet de directeur bereikbaar blijven zoals bepaald in ons model van arbeidsreglement.

Administratief medewerker en internaatsmedewerker

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de ambten van administratief medewerker en internaatsmedewerker geldt een prestatieregeling van 36 uur voor een voltijdse opdracht op weekbasis (36/36). De ambten van administratief medewerker en internaatsmedewerker zijn deelbaar. Een ambt kan worden uitgeoefend vanaf minstens één uur (1/36) en altijd in gehele uren.

Na onderhandelingen in het bevoegde lokale onderhandelingscomité (LOC) en mits compensatie kun je van de wekelijkse grens van 36 uur afwijken. De regelgeving neemt geen verdere spelregels op over hoe je dit precies doet en om welke compensaties het precies kan gaan. Je kunt hierover op lokaal niveau afspraken maken en deze vervolgens vastleggen in je arbeidsreglement.

Dag- en nachtprestaties internaatsmedewerker

sla link op in klembord

Kopieer

De internaatsmedewerker mag niet langer dan 9 uur per dag werken als het personeelslid tijdens de dienst niet moet overnachten. In overleg met het personeelslid kan de arbeidsduur maximaal 11 uur per dag bedragen. 
Als het personeelslid tijdens de dienst moet overnachten dan mag de aanwezigheid van het personeelslid niet meer dan 16 opeenvolgende uren bedragen.

Elk uur verplichte aanwezigheid tijdens de dag, tussen het opstaan en het slapengaan van de internen, telt mee als arbeidsprestatie. De uren aanwezigheid tijdens de nacht, tussen het slapengaan en het opstaan van de internen, tellen mee voor vier uren arbeidsprestatie. Met 'tussen het slapengaan en opstaan van de internen' wordt een aaneengesloten periode van 8 uur tussen 22 uur 's avonds en 8 uur 's morgens bedoeld.

Een internaatsmedewerker mag maximaal 4 nachten per week werken. Per 3 zondagsprestaties heeft de internaatsmedewerker bovendien minstens 1 zondag volledig vrij.

Deelname aan vergaderingen

sla link op in klembord

Kopieer

De personeelsleden zijn aanwezig op vergaderingen en andere activiteiten van pedagogische aard die het onderwijsinternaatsbestuur of de internaatsdirecteur organiseert tijdens of aansluitend op de internaatsuren.

Ook bij oudercontacten moeten de personeelsleden aanwezig zijn ongeacht of die overdag dan wel ’s avonds georganiseerd worden.

Vakantieprestatie

sla link op in klembord

Kopieer

In de onderwijsinternaten die niet voorzien in bijkomende verblijfsdagen

sla link op in klembord

Kopieer

De vakantieregeling van de administratief medewerker en de internaatsmedewerker worden onderhandeld binnen het bevoegde lokale onderhandelingscomité, zonder afbreuk te doen aan volgende voorwaarden.
 

  • Het bestuur kan de personeelsleden maximaal 12 dagen verplichten om te werken tijdens de schoolvakanties. De laatste dag van een vakantieperiode telt niet mee om het maximum van 12 dagen te berekenen.
  • Van het maximum van 12 dagen kunnen er maximaal 10 dagen in de zomervakantie vallen.
  • Tijdens de zomervakantie heeft elk personeelslid hoe dan ook recht op een ononderbroken vakantie van 5 weken.

In de onderwijsinternaten die wel voorzien in bijkomende verblijfsdagen

sla link op in klembord

Kopieer

In onderwijsinternaten die bijkomende verblijfsdagen organiseren (in de zin van het decreet onderwijsinternaten, bv. op zaterdagen) kan de vakantieregeling voor de personeelsleden afwijken van voormelde voorwaarden, na onderhandelingen in het bevoegde lokale onderhandelingscomité.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio