Onderwijsinternaten

Je vindt hieronder een model van arbeidsreglement en de nodige toelichting bij het vervolledigen van het model.

We stellen je een model van arbeidsreglement ter beschikking dat aangepast is aan je onderwijsniveau en het decretaal kader dat op 1 september 2023 voor onderwijsinternaten in werking is getreden. Het model houdt verder rekening met de bepalingen die onder andere de Wet arbeidsreglementen van 8 april 1965, de Welzijnswet van 4 augustus 1996 en het Rookdecreet van 6 juni 2008 je als werkgever opleggen.

Als je lokaal onderhandelingscomité (LOC) of ondernemingsraad (OR) akkoord gaat, kun je dit model aanpassen aan wat lokaal overeengekomen is, maar opgelet, lokaal kun je nooit afspraken maken die in strijd zijn met het regelgevend kader.

Het arbeidsreglement lees je het best in samenhang met het algemeen reglement, omdat het arbeidsreglement een concretisering is van de algemene bepalingen uit het algemeen reglement. Het algemeen reglement maakt evenwel nog het voorwerp uit van sociaal overleg naar aanleiding van het nieuwe decreet over de onderwijsinternaten.

Enkele praktische wenken die je kunnen helpen om het arbeidsreglement te concretiseren in functie van je eigen schoolcontext, vind je in onze "Leidraad bij het opstellen van een arbeidsreglement".

×
Kijkt als...
Niveau
Regio