Flexibele werkregeling

Personeelsleden uit het onderwijs krijgen vanaf 1 september 2023 het recht om in specifieke omstandigheden een flexibele werkregeling aan te vragen.

Hierbij dient opgemerkt te worden dat het gaat om een recht op aanvraag, niet om een recht op het verkrijgen van deze flexibele werkregeling.

Decretale basis: DRP hoofdstuk IIsepties: Flexibele werkregeling

Toepassingsgebied

sla link op in klembord

Kopieer

Deze maatregel is van toepassing in alle onderwijsniveaus.

Wie heeft het recht om een flexibele werkregeling aan te vragen?

sla link op in klembord

Kopieer

Het Decreet lerarenambt omschrijft de rechthebbenden als:
 
personeelsleden die volgens de geldende regelgeving recht hebben op loopbaanonderbreking voor ouderschapsverlof, medische bijstand, mantelzorg of palliatieve zorg hebben ook recht op het aanvragen van een flexibele werkregeling. Het personeelslid moet deze loopbaanonderbreking niet opnemen om een flexibele werkregeling aan te vragen.
 
Concreet betekent dit dat elk personeelslid (tijdelijk of vast benoemd) werkzaam in het onderwijs het recht heeft een flexibele werkregeling aan te vragen.

Procedure

sla link op in klembord

Kopieer

Het personeelslid dat een flexibele werkregeling aanvraagt, doet dit minstens 2 maanden voor de gewenste begindatum en bezorgt daarvoor een schriftelijke aanvraag aan het schoolbestuur. De vermelde aanvraagtermijn kan in onderling akkoord tussen het schoolbestuur en het personeelslid worden ingekort. De aanvraag vermeldt de gewenste begin- en einddatum en het ingeroepen zorgdoeleinde.  

Het schoolbestuur heeft het recht om documenten op te vragen die de aanvraag tot flexibele werkregeling staven. Het schoolbestuur beoordeelt de aanvraag en formuleert hierop een schriftelijk antwoord. Het kan:

 • de flexibele werkregeling inwilligen of;
 • de flexiblele werkregeling weigeren of;
 • een gemotiveerd tegenvoorstel doen dat bestaat uit een andere flexibele werkregeling of een andere periode voor de uitoefening van de flexibele werkregeling. Het uitstel van een flexibele werkregeling mag niet tot gevolg hebben dat de flexibele werkregeling onmogelijk wordt.
Het schoolbestuur geeft een schriftelijk antwoord binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de aanvraag.
 
Het uitblijven van een antwoord van het schoolbestuur of een niet of onvoldoende gemotiveerde weigeringsbeslissing wordt gelijkgesteld met een akkoord.

Duur van de flexibele werkregeling

sla link op in klembord

Kopieer

De flexibele werkregeling kan aangevraagd worden voor een aaneengesloten periode van maximaal 12 maanden. Wanneer het personeelslid de flexibele werkregeling daarna verder wil zetten, moet het een nieuwe aanvraag indienen.

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Gunther De Praitere
   stafmedewerker
     02 507 08 33
     Jan-Baptist De Smet
     stafmedewerker
       02 529 04 17
       Guy Debusschere
       stafmedewerker
         02 507 07 93
         Tom Geeroms
           Els Goeminne
           stafmedewerker
             02 507 08 60
             Suzy Sterck
             stafmedewerker
               02 507 08 63
               ×
               Kijkt als...
               Niveau
               Regio