Updates en nieuws

In deze rubriek komen nieuwsberichten en updates van LLinkid.

Nieuws 11 oktober 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Op dit ogenblik komt heel vaak de vraag in de helpdesk in verband met het niet terugvinden van een bepaald leerplan bij het aanmaken van een vorderingsplan.
De oorzaak ligt bijna steeds bij het niet aangemaakt hebben van een school-, groeps- of individueel leerplan. Een basisleerplan (herkenbaar aan het cirkelvormig icoontje) kan namelijk nooit dienen als basis van een vorderingsplan.

Nieuws 30 mei 2023

sla link op in klembord

Kopieer

Om de zoveel tijd wordt de vraag gesteld of het waar is dat LLinkid ermee ophoudt. Waar deze kwakkel vandaan komt, is niet geweten maar dat het fake news is, is wel zeker. 
De digitale leerplantool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft een platform voor scholen om op een interactieve, planmatige  en kwaliteitsvolle manier met de leerplannen aan de slag te gaan en daarbij de samenwerking tussen collega's te bevorderen. 
Alle leerplannen van de eerste en de tweede graad zitten al in de tool en op dit moment is men volop bezig met het invoeren van de leerplandoelen van de nieuwe leerplannen van de derde graad. Die zullen begin volgend schooljaar ook hun plek hebben in LLinkid zodat er vorderingsplannen kunnen samengesteld worden op basis van deze doelen. 
Ondertussen lopen ook gesprekken met Smartschool om te zien hoe een verbeterde relatie mogelijk is tussen LLinkid en de Planner. Scholen mogen dus gerust zijn, de digitale leerplantool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft nog een lang leven voor de boeg.

Nieuws 29 september

sla link op in klembord

Kopieer

Ook de opname van de Basissessie LLinkid voor directies van 29 september stellen we hier ter beschikking.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Nieuws 20 september

sla link op in klembord

Kopieer

Hieronder vind je de presentatie die gebruikt werd tijdens de Basissessie LLinkid voor directies evenals een opname van de sessie.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Update 24 augustus 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuw schooljaar geïnitialiseerd in de digitale leerplantool

Twee versies
Zoals eerder aangekondigd, zijn de aangepaste leerplannen van de eerste en de tweede graad nu ook beschikbaar in LLinkid, onze digitale leerplantool. Het was hierop wachten om in de tool het nieuwe schooljaar 2022-2023 te initialiseren. Vanaf vandaag werd dit voor elke school in orde gebracht.

In de leerplannenlijst zie je dan ook twee versies (v1 en v2). De versie v1 geldt nog dit schooljaar voor het tweede leerjaar van een graad. De versie v2, met de licht aangepaste leerplannen, is de versie voorzien voor het eerste leerjaar van de eerste en tweede graad.

Zwarte en paarse versies verdwijnen
Er is in schooljaar 2022-2023 dan ook geen sprake meer van de twee soorten leerplannenversies die in het zwart en het paars werden aangeduid.

Vorderingsplannen kopiëren naar schooljaar 2022-2023
Leerplandoelen die effectief gewijzigd werden, worden bij het kopiëren van een vorderingsplan naar het volgende schooljaar niet meegenomen. Bij het kopiëren wordt steeds aangegeven over welke doelen dit gaat. Een nazicht van het nieuwe vorderingsplan is dan ook aangewezen.

Nieuws 5 mei 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Op Facebook doet het gerucht de ronde dat LLinkid ermee ophoudt. Of deze kwakkel door een Russisch trollenleger op ons afgestuurd worden, kan niet worden bevestigd maar dat het fake news is, is wel zeker.
De digitale leerplantool van Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft een platform voor scholen om op een interactieve, planmatige  en kwaliteitsvolle manier met de leerplannen aan de slag te gaan en daarbij de samenwerking tussen collega's te bevorderen.
Ondertussen zijn alle leerplannen van de eerste en de tweede graad opgenomen en wanneer de leerplannen van de derde graad eraan komen zullen ook die hun plek vinden in LLinkid.

Nieuws 20 september 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Alle vorderingsplannen zijn weer toegankelijk voor iedereen. Onderstaande melding (zie 14 september) zou niet meer mogen verschijnen.

Nieuws 20 september 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Ondertussen hebben de ontwikkelaars een oplossing gevonden waardoor de vorderingsplannen opnieuw voor iedereen toegankelijk zijn.

Nieuws 14 september 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige krijgen vandaag deze melding op hun scherm wanneer ze in LLinkid hun vorderingsplannen willen opzoeken. Er is een storing in de databases van LLinkid waardoor sommige vorderingsplannen niet toegankelijk zijn. Onze ontwikkelaars zijn er mee bezig en doen er alles aan om deze toestand zo snel mogelijk opgelost te krijgen.

Nieuws 20 augustus 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplanversies

sla link op in klembord

Kopieer

We krijgen vaak vragen over hoe het nu weer precies zit met die zwarte en paarse leerplanversies.
 
In de leerplannenlijst verschijnen leerplannen in twee versies, paars en zwart. De paarse lijst heeft betrekking op de leerplannen die aangemaakt zijn vanaf het schooljaar 2020-2021 en die als basis dienden voor de vorderingsplannen van dat schooljaar. Zij zullen verder gebruikt worden voor de vorderingsplannen van het tweede leerjaar van de eerste graad.
Deze leerplannen (en doelenkaders) werden allemaal gekopieerd in een zwarte versie. Ook bij het maken van nieuwe leerplannen voor het eerste jaar van de tweede graad wordt gebruik gemaakt van de zwarte leerplanversies. Deze zwarte versies dienen dan als basis voor vorderingsplannen voor het eerste jaar van de eerste én de tweede graad  in het nieuwe schooljaar 2021-2022.
 
Samengevat:

 • zwarte versie (2021-2023) voor het 1ste en het 3de jaar
 • paarse versie (2020 - 2022) voor het 2de jaar

Nieuws 17 juni 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag werd een webinar gegeven voor het middenkader vn onze scholen.
Hoe ondersteun ik als TA/TAC leraren die aan de slag willen gaan met de digitale leerplantool?
We gaan uit van de coördinerende rol van het middenkader die vlot lerarenteams via LLinkid kunnen aansturen en opvolgen.
Henk de Baene, projectleider van de leerplantool, demonstreert de onderdelen van de digitale tool en gaat concreet in op de leerplangerichtheid en samenwerkingsmogelijkheden ervan.
De focus ligt onder meer op de meerwaarde van de leerplantool t.o.v. kruistabellen, het ondersteunen van vakoverschrijdend en projectmatig werken, het aansturen en opvolgen van lerarenteams, het gebruik van LLinkid als krachtige planningstool, het zichtbaar maken van links tussen leerplannen ...
 
We stellen een opname van dit webinar ter beschikking:

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. Je hebt hiervoor geen toestemming gegeven.Klik hier om dit alsnog toe te laten.

Update 2 juni 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag werd een update van LLinkid, de digitale leerplantool gelanceerd. In deze versie zitten een paar nieuwe functionaliteiten.
 
Zo kan je nu onder meer de rubrieken van een leerplan open- en dichtklappen waardoor je makkelijker een globaal overzicht over het leerplan kunt houden.
Daarnaast hoef je niet langer te panikeren wanneer je bij vergissing een vorderingsplan hebt verwijderd. Via ‘toon verwijderde jaarvorderingen’ krijg je zicht op wat in de prullenmand is geraakt en kan je die eventueel ook terugzetten.
Een laatste functionaliteit die er bijkomt is de teller naast de te kiezen doelen in een vorderingsplan. Deze teller geeft weer hoe vaak een doel al werd opgenomen in het respectievelijke vorderingsplan. Zo krijg je ook vlot zicht op welke doelen nog niet werden opgenomen.
 
Ook deze nieuwe functionaliteiten worden op een aanschouwelijke manier uitgelegd via de korte instructiefilmpjes op deze ondersteuningspagina.

Update 27 mei 2021

sla link op in klembord

Kopieer

In LLinkid vind je nu ook de 17 bouwstenen die deel uitmaken van de organisatiemodellen van het curriculum algemene vorming van de A-finaliteit. Deze organisatiemodellen en clustering van de bouwstenen werden in de nieuwsbrief van 25 februari toegelicht en vind je ook terug op de PRO.-site.
Als school heb je de vrijheid om de voorgestelde clustering van bouwstenen te volgen of een eigen clustering te maken door in eigen doelenkaders de respectievelijke leerplandoelen uit de bouwstenen op te nemen. Hoe je te werk gaat om eigen doelenkaders te creëren, zie je uitgelegd in instructiefilmpje 7 op de ondersteuningspagina van de digitale leerplantool.

Update 1 mei 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag werd LLinkid aangevuld met alle 122 leerplannen van de 2de graad.
 
Omwille van de veelheid aan leerplannen die er zijn bijgekomen, wordt het gebruik van de bovenstaande filters zeer aangeraden. Je kan filteren op graad, op studierichting of op finaliteit. Daarnaast kan je ook nog steeds gebruik maken van de zoekfunctie om een leerplan snel te vinden en kan je natuurlijk ook die leerplannen waar je vaak mee aan de slag gaat favoritiseren door op het sterretje ernaast te klikken.
 
Om effectief met de nieuwe leerplannen aan de slag te gaan en bijvoorbeeld gemeenschappelijke doelen te distribueren of vorderingsplannen aan te maken, moet je directeur wel het schooljaar 2021-2022 initialiseren. Dit gebeurt door op de plus-knop te klikken naast het nieuwe schooljaar.

Nieuws 26 maart 2021

sla link op in klembord

Kopieer

Momenteel voeren we in Llinkid, onze digitale leerplantool,  alle 122 nieuwe leerplannen van de 2de graad in. Vermoedelijk zullen ze na de paasvakantie in de tool ter beschikking zijn. 
 
In heel wat scholen gingen leraars van de eerste graad al aan de slag met LLinkid. Binnenkort komen er heel wat leraren van de tweede graad bij. Uiteraard kunnen alle leraars op onze ondersteuning blijven rekenen. 
 
Eerst en vooral heb je hier de ondersteuningspagina op de Pro.website waar een FAQ, meerdere handleidingen en instructiefilmpjes ondersteuning bieden. Leraars kunnen ook steeds met hun vragen terecht bij de helpdesk via helpdesk.llinkid@katholiekonderwijs.vlaanderen. 
Daarnaast werd ook een Vlaanderenbrede ondersteuning uitgerold via regionale en congregationele ankerpunten. Dit zijn de begeleiders die een eerste aanspreekpunt vormen voor alle vragen met betrekking tot de digitale leerplantool: 

 • Antwerpen: Veerle Van Luppen  (veerle.vanluppen@katholiekonderwijs.vlaanderen);
 • Limburg: Patrick Noelanders (patrick.noelanders@katholiekonderwijs.vlaanderen);
 • Mechelen-Brussel: Anke Van Berendoncks (anke.vanberendoncks@katholiekonderwijs.vlaanderen );
 • Oost-Vlaanderen: Sandra De Grave (sandra.degrave@katholiekonderwijs.vlaanderen);
 • West-Vlaanderen: Marc Dejonckere (marc.dejonckere@katholiekonderwijs.vlaanderen);
 •  PB Broeders van liefde: Catherine Van Nevel (catherine.vannevel@katholiekonderwijs.vlaanderen); 
 •  PB Jezuiëten: Tom De Bruyn (tom.debruyn@katholiekonderwijs.vlaanderen); 
 •  PB Salesianen van Don Bosco: Daisy De Smet (daisy.desmet@katholiekonderwijs.vlaanderen); 
 •  PB VLP: Didier Goemaere (didier.goemaere@katholiekonderwijs.vlaanderen).

Nieuws 29 oktober 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Veel scholen stellen de vraag of er in LLinkid al een mogelijkheid is om te controleren welke leerplandoelen werden opgenomen in een vorderingsplan en welke niet.
We zijn nog volop bezig met de ontwikkeling van dergelijke functionaliteit en hopen deze in de loop van het tweede semester te kunnen implementeren.

Nieuws 25 augustus 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Op 20 en 25 augustus werden de nieuwe functionaliteiten die deze zomer in LLinkid werden geïmplementeerd toegelicht tijdens een Zoommeeting.
De opname van deze sessie is hier te bekijken. Daarnaast stellen we hieronder ook de gebruikte Powerpoint-presentatie ter beschikking.

Update 13 augustus 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Ook tijdens de zomervakantie zat het ontwikkelingsteam van LLinkid niet stil zodat vandaag nog enkele nieuwe functionaliteiten konden worden toegevoegd aan de digitale leerplantool:

 • je kunt nu ook je vorderingsplan delen met collega's zodat die dit kunnen lezen zonder te bewerken;
 • eigen doelenkaders kunnen nu ook aangemaakt worden voor de A- en de B-stroom samen of voor meerdere richtingen tegelijkertijd;
 • wil je je vorderingsplan niet alleen baseren op je eigen leerplan maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook op een doelenkader van de school, dan kan dit vanaf nu. Vorderingsplannen kunnen nu op meer dan één leerplan of doelenkader gebaseerd worden.


Door deze laatste vernieuwing is het van belang dat je je vorderingsplan zelf een naam geeft. Dit slaat ook op de reeds gemaakte vorderingsplannen die voorlopig dus naamloos zijn. Je kunt dit vlot aanpassen via de drie bolletjes op het einde van de lijn na een vorderingsplan en te klikken op 'Bewerken'.

Update 6 juli 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag werd een nieuwe versie van LLinkid online gezet.
In deze versie zitten enkele nieuwe functionaliteiten zoals de aanmaak van een nieuw schooljaar, het kopiëren van vorderingsplannen, het handiger verschuiven van activiteiten in een vorderingsplan ...
In een pop-upvenster worden deze elementen toegelicht en ondertussen vind je op deze ondersteuningspagina ook handleidingen die je met duidelijke screenshots aangeven hoe je met de nieuwigheden aan de slag kunt.


Binnenkort komen daar ook nog korte instructiefilmpjes bij.

Nieuws 7 juni 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Op dit ogenblik stellen onze ontwikkelaars alles in het werk om zo spoedig mogelijk de functionaliteit aan te bieden om vorderingsplannen gemaakt in schooljaar 2019-2020 te kunnen overhevelen naar schooljaar 2020-2021. We beseffen dat de vraag hiernaar heel groot is en dit staat dan ook helemaal bovenaan op de prioriteitenlijst.

Als tip kunnen we meegeven dat je in elk geval nu al een aangepast vorderingsplan kunt aanmaken in het huidige schooljaar, welke je dan zult kunnen kopiëren naar volgend schooljaar vanaf het moment dat die functionaliteit geïmplementeerd wordt.

Nieuws 16 maart 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Alle doelen, doelenkaders en/of vorderingsplannen zijn terecht
Door een probleem tijdens de herinstallatie van een van de servers was er data tijdelijk niet beschikbaar, waardoor sommige aangemaakte leerplannen, doelenkaders en/of vorderingsplannen niet te zien waren. Ondertussen werd dit euvel opgelost en zit alles terug in het systeem.

Nieuws 11 maart 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Verdwenen doelen, doelenkaders en/of vorderingsplannen
Op dit ogenblik ondervinden sommige scholen problemen bij het terugvinden van aangemaakte leerplannen, doelenkaders en/of vorderingsplannen. Onze ontwikkelaars stellen alles in het werk om de oorzaak van dit probleem te vinden en er vervolgens voor te zorgen dat ze terug beschikbaar komen. Even geduld, dus!

Nieuws 05 februari 2020

sla link op in klembord

Kopieer

Lerarentop in Leuven

Op de lerarentop in Leuven werden in een aulasessie 10 tips & tricks meegegeven om te werken met LLinkid.

De gebruikte presentatie vind je hier terug: 10 Tips & tricks voor gebruik van LLinkid.pdf

Update 18 december 2019

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuwe mogelijkheden met LLinkid in Smartschool.

Vanaf 3 januari 2020 introduceert Smartschool de integratie met de schoolagenda.

Activiteiten uit een vorderingsplan uit LLinkid plannen in de schoolagenda in Smartschool

In LLinkid kun je een vorderingsplan opstellen met daarin één of meerdere activiteiten per week. Deze activiteiten kun je weldra eenvoudig koppelen aan een les in de schoolagenda in Smartschool. Op die manier heb je je planning altijd bij de hand.

Elke gebruiker die een koppeling legt tussen zijn Katholiek Onderwijs Vlaanderen-account en zijn Smartschool-account kan deze integratie gebruiken. Als Smartschoolbeheerder dien je niets te configureren.

Kun je ook nog werken vanuit Jaarplannen in Smartschool?

De planning van leerplandoelen uit LLinkid kan in Smartschool ook gebeuren op de gekende manier via Jaarplannen. Van daaruit kun je specifieker plannen via de koppeling van het jaarplan in de schoolagenda.

Als school neem je het nieuwe kolomtype 'Leerplandoelen LLinkid' op in je jaarplansjablonen. De leerkrachten kunnen in die nieuwe kolom vlot doelen uit de nieuwe leerplannen selecteren en plannen.

Je kiest als school zelf op welke manier je wenst te werken.

Update 5 december 2019

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt nu via je Schoolware-account (WISA) of Smartschool-account inloggen op LLinkid. 

Daarvoor krijg je een nieuw loginscherm te zien.

De eerste keer koppel je jouw Schoolware-account (WISA) eenmalig via de rode knop of jouw Smartschool-account eenmalig via de oranje knop. De volgende keren log je via de rode knop in om aan te melden met je Schoolware-login of via de oranje knop om je Smartschool-login te gebruiken.

Je kunt ook nog steeds aanmelden met je vertrouwde KathOndVla-login via de groene knop.

Bekijk hier een beknopt stappenplan.

Update 18 november 2019

sla link op in klembord

Kopieer

In LLinkid is het vanaf nu mogelijk om eigen doelenkaders te hanteren.

De redactie hiervan is in handen is van de coördinator van een groep en/of de directeur (of degene die de pedagogische rechten gedelegeerd kreeg). Zij vinden op de landingspagina van de leerplannen bovenaan rechts de knop “+ doelenkader” waarmee eigen doelenkaders gecreëerd kunnen worden op groeps- en/of schoolniveau.

Deze nieuwe functionaliteit laat toe op basis van de bestaande (en goedgekeurde) leerplannen eigen doelenkaders te ontwerpen op maat van de eigen school. Dat kan bijvoorbeeld voor de lesuren differentiatie.

Maar het is ook best mogelijk dat een school

 • voor haar klassen van de A- of B-stroom een of meer vakleerplannen wil samenvoegen in één vak;
 • aan het leerplan van een bepaald vak ook een aantal doelen van een ander vak wil toekennen;
 • een school een aantal leerplandoelen van de algemene vorming ook wil toekennen aan het vak godsdienst;
 • een school wil misschien zelf doelenkaders creëren voor gezamenlijke projecten.


Eigen doelenkaders komen aan dergelijke vragen tegemoet en bieden scholen de nodige flexibiliteit.

Hoe je ermee aan de slag gaat, vind je terug op deze pagina waar een handleiding voorhanden is en er binnenkort ook een instructiefilmpje over verschijnt.
 

Update 30 oktober 2019

sla link op in klembord

Kopieer

In het jaarvorderingsplan kun je nu differentiëren tussen de verschillende klassen. De handleiding 'vorderingsplannen maken' kreeg hierover een update.

Nieuws 19 september 2019

sla link op in klembord

Kopieer

Op dit ogenblik is het nog niet mogelijk eigen doelenkaders te creëren. We stellen alles in het werk om die zo spoedig mogelijk beschikbaar te stellen.

Nieuws 27 augustus 2019

sla link op in klembord

Kopieer

De voorbije week kon je in vijf regio’s een infosessie bijwonen over de ontwikkelingen met betrekking tot LLinkid, onze digitale leerplantool. In deze sessies kreeg je een algemeen overzicht van LLinkid met aandacht voor het opstarten via mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen. We lichtten ook een aantal nieuwigheden toe waaronder het maken van eigen doelenkaders, binnenkort beschikbaar volledig op maat van de eigen school.

Ook de integratie met Smartschool en Schoolware (WISA) kwam aan bod. Scholen die met deze platformen werken, zullen binnenkort in staat zijn om de vorderingsplannen van LLinkid als basis te gebruiken voor het invullen van hun agenda.

In Smartschool wordt eerst de mogelijkheid geboden om doelen uit de basisleerplannen in de jaarplanmodule van Smartschool in te voeren. Vervolgens zal dat het geval zijn met de eigen school-, groeps- en persoonlijke leerplannen om uiteindelijk de vorderingsplannen van LLinkid als basis te kunnen gebruiken.

In de huidige Schoolware-versie worden de gegevens van het vorderingsplan van LLinkid getoond en, indien gewenst, automatisch ingevuld in de agenda. Wijzigingen in het vorderingsplan worden automatisch doorgetrokken naar de agenda.

De volledige presentatie is beschikbaar op deze ondersteuningspagina.

Tip voor de implementatie van LLinkid: stel een LLinkid-beheerder aan op school en vraag hem om het gebruik van LLinkid zo goed mogelijk in de vingers te krijgen. Jouw LLinkid-beheerder wordt zo de steun en toeverlaat van zijn collega’s die met vragen zitten en kan die indien nodig via de helpdesk van LLinkid bevragen.

Contact

Henk de Baene
pedagogisch begeleider
   02 507 06 70
   Marc Dejonckere
   pedagogisch begeleider
     0497 44 40 81
     Patrick Noelanders
     pedagogisch begeleider
       0486 88 99 24
       Anke Van Berendoncks
       pedagogisch begeleider
         0496 02 99 44
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
         Regio