FAQ

sla link op in klembord

Kopieer
Nee, LLinkid is nooit gedacht vanuit een verantwoordingsperspectief en voorziet die mogelijkheid dan ook niet. Vanuit een gebruiksgemak zitten er wel tellers in bij de doelen zodat zichtbaar kan gemaakt worden hoe vaak een doel reeds werd opgenomen in een vorderingsplan.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja, wanneer je de schrijfrechten op een vorderingsplan hebt, kan je door te klikken op een activiteit bij de doelen onmiddellijk vaststellen door middel van de telers naast de doelen hoe vaak een doel in dat vorderingsplan al werd opgenomen..

sla link op in klembord

Kopieer
Via het kopiëren van een vorderingsplan kun je dit wel in orde krijgen. Kopieer je leerplan binnen hetzelfde schooljaar en voeg in het doel de extra klas toe. Vervolgens kun je je oude vorderingsplan verwijderen.

sla link op in klembord

Kopieer
Daarvoor kun je gebruik maken van eigen doelenkaders. Je maakt dan bijvoorbeeld een doelenkader aan voor een project, waarna je aan dit project de doelen kunt koppelen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja, aanpassingen die de school op een ‘hoger echelon’ maakt worden automatisch aangepast in de ‘onderliggende’ leerplannen. Aanpassingen in een schoolleerplan komen dus automatisch ook in het groeps- en individueel leerplan terecht. Hetzelfde geldt voor het groepsleerplan ten opzichte van het individueel leerplan.

sla link op in klembord

Kopieer
Nee. De directeur of de persoon die rechten heeft doorgekregen wijst gemeenschappelijke doelen toe. Vind je dat er extra doelen een plaats in jouw leerplan kunnen vinden, kun je dat best via je directeur regelen.

sla link op in klembord

Kopieer
Dat gebeurt automatisch. Wanneer je een leerplan voor 1A of 1B wil maken, maak je de keuze voor de A-stroom of B-stroom. Achterliggend worden dan automatisch kopieën van het leerplan aangemaakt voor alle basisopties die de school aanbiedt. Die worden in de lijst weggestopt achter het zwarte driehoekje.

sla link op in klembord

Kopieer
Nee, maar we denken er over na om dat op termijn mogelijk te maken.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Op het einde van het schooljaar kan de directeur (of zijn gedelegeerde) een nieuw schooljaar initialiseren. Op dat moment worden alle aangemaakte leerplannen automatisch gekopieerd naar het volgende schooljaar. Deze krijgen in hun naamgeving een nieuwe leerplannenversie. In deze nieuwe leerplannenversie kan men dan eventuele wijzigingen aanbrengen door bijvoorbeeld extra doelen uit het GFL  aan te brengen of andere te verwijderen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Toegewezen doelen komen onderaan in het betrokken leerplan terecht, waarna de mogelijkheid bestaat ze ook op te nemen in het vorderingsplan, dat gebaseerd is op het betrokken leerplan.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. In de huidige versie kan de school alleen schoolkeuzes maken. In een latere versie zullen ook groepen keuzes kunnen maken en zullen die verschillend zichtbaar zijn.

sla link op in klembord

Kopieer
Nee, daarvoor kan je gebruik maken van eigen doelenkaders. Je maakt dan bijvoorbeeld een doelenkader aan voor een project, waarna je aan dit project de doelen kunt koppelen.
Je kan bijvoorbeeld een overzicht van de projecten maken en daar de leerplandoelen in onderbrengen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Via de pijltjes tussen weekblokken kun je alle daaropvolgende activiteiten een week vooruit zetten. Klik je op de paarse pijl, die onderaan het begin van een activiteit opduikt, dan kun je die activiteit één week vervroegen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Op het einde van het schooljaar kan de directeur (of zijn gedelegeerde) een nieuw schooljaar initialiseren. Op dat moment worden alle aangemaakte leerplannen automatisch gekopieerd naar het volgende schooljaar. Deze krijgen in hun naamgeving een nieuwe leerplannenversie. In deze nieuwe leerplannenversie kan men dan eventuele wijzigingen aanbrengen door bijvoorbeeld extra doelen uit het GFL  aan te brengen of andere te verwijderen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Bij de aanmaak van een groep kiest de school een coördinator. Dat gebeurt in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen bij Groepen.In de tab Teams kan de directeur zijn administratieve rechten delegeren naar een of meerdere van zijn personeelsleden. Met de administratieve rechten kan men wijzigingen ingeven in mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen
Daarnaast kunnen ook de pedagogische rechten gedeeld worden. Met deze rechten kan men aan de slag binnen LLinkid om de leidraad in te vullen, om zicht te houden op alle aangemaakte leerplannen en vorderingsplannen maar vooral ook om de distributie te doen van de doelen uit de gemeenschappelijke leerplannen (GFL en GLI).

sla link op in klembord

Kopieer
Ja, als directeur (of gedelegeerde) kun je altijd de verdeling van de gemeenschappelijke doelen aanpassen. Die aanpassingen zullen automatisch doorgevoerd worden in de betrokken leerplannen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja. Klik op de knop 'verwijderen'. Die verschijnt bij het leerplan dat je wil verwijderen. Dit lukt echter niet wanneer je al een vorderingsplan hebt gemaakt dat gebaseerd is op dit leerplan. Je krijgt voorlopig wel de melding om dan eerst dat vorderingsplan te verwijderen. Maar aangezien we daarvoor een archieffunctie hebben gecreëerd, kunnen die niet meer definitief verwijderd worden waardoor je tijdelijk dat leerplan dus niet kan verwijderen.

sla link op in klembord

Kopieer
Ja, eerst nodigt de directeur de leerkracht uit.
Dat gebeurt vanuit mijn.katholiekonderwijs.vlaanderen waar de directeur de e-mailadressen van alle leerkrachten van het team kan ingeven (via kopiëren en plakken). Het systeem verstuurt vervolgens de leerkrachten een uitnodiging. Via de uitnodiging zullen de leerkrachten zich kunnen registreren of aanmelden als ze al een account hebben bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio