Media in de klas en op school

Hoe zet je in de klas in op media? Op welke manier zet je een schoolbeleid in verband met mediaopvoeding op touw?

Geïntegreerde aanpak

sla link op in klembord

Kopieer

De schoolomgeving is een centrum van mediagebeuren. Dat biedt je heel wat kansen om aan mediaopvoeding te doen. Die kansen benutten, is een kunst. Je kiest bij voorkeur voor een geïntegreerde aanpak in je klas. Geïntegreerd maar wel doelgericht Doelgericht werken leidt tot beter en bewuster mediagebruik bij je leerlingen. Je leerling moet er met andere woorden beter van worden.

Naast de geïntegreerde aanpak van de mediaopvoeding kunnen ook specifieke activiteiten zinvol zijn om bepaalde generieke doelen te realiseren. Denk daarbij aan onderwijsarrangementen rond krant, televisie of strips, een muzisch project waarbij kinderen zelf een kortfilm maken, een reclamecampagne opzetten enzovoort.

12 generieke doelen in de praktijk

sla link op in klembord

Kopieer

Wat betekenen de mediakundige doelen concreet voor jouw klaspraktijk? Hoe kun je media doelgericht inzetten in jouw les?
Laat je inspireren door deze 12-delige filmpjesreeks waarbij elk mediakundig doel kort in beeld wordt gebracht!

Verschil in beginsituaties

sla link op in klembord

Kopieer

Je leerlingen zijn allemaal geboren in deze mediawereld. Toch krijgt lang niet iedereen de kans om zich op eigen kracht en met eigen middelen op de informatiesnelweg te begeven. Bovendien groeit elk kind op in een omgeving waarbinnen een bepaalde mediacultuur geldt. Sommige leerlingen ontwikkelen in hun eigen omgeving heel wat mediavaardigheden en attitudes. Andere leerlingen komen pas op school voor het eerst in aanraking met bepaalde mediatoepassingen. Dat zorgt voor een verscheiden beginsituatie bij je leerlingen. Die beginsituatie onderzoeken en daar gepast op inspelen is dus jouw opdracht

Verschillende elementen hebben invloed op de voorkennis van je leerlingen:

 • Welke mediamiddelen zijn thuis voorhanden?
 • Is er een krant?
 • Welke status genieten boeken?
 • Welke tv-programma’s worden bekeken?
 • Op welke manieren wordt er aan mediaopvoeding gedaan?
 • Welk gedrag wordt voorgeleefd? Brede zorg voor elk kind

Als het over digitale media gaat spreekt de literatuur over een digitale kloof tussen kinderen uit gezinnen met of zonder mediamiddelen. Door deze sociale ongelijkheid kan de school niet anders dan met ‘brede zorg’ inspelen op die verscheidenheid. Enerzijds door de aanwezige competenties bij leerlingen te benutten en uit te breiden, anderzijds door voldoende en aangepaste kansen voor de kansarme leerlingen te creëren.

Leren door te doen

sla link op in klembord

Kopieer

Pas wanneer je leerlingen kunnen experimenteren en exploreren met media, kunnen ze de mogelijkheden van media ontdekken. Zo geraken ze vertrouwd met het aanbod, het gebruik, de beperkingen en de mogelijkheden ervan. Leren door te doen, dat is het motto.

De leraar als model

sla link op in klembord

Kopieer

Het leereffect kan nog versterkt worden door de aanwezigheid van een leraar die zelf ook actief gebruik maakt van allerlei media. De leraar dient in de klas een enthousiaste en ‘wijze’ mediagebruiker te zijn. Het enthousiasme en ‘zin in leren’ zal aanstekelijk werken. Jouw kritische zin zal je leerlingen aanzetten tot alertheid.

Intrinsieke motivatie benutten

sla link op in klembord

Kopieer

De aantrekkelijkheid van de meeste mediamiddelen is een belangrijke drijfveer voor je leerlingen om erover te leren het technische vernuft van bepaalde middelen liggen vaak aan de basis van hun hoge intrinsieke motivatie om over en met die middelen te leren. Enkele voorbeelden:

 • de originaliteit van bepaalde boeken
 • de fascinerende vormgeving van games
 • de interactieve communicatiemogelijkheden van digitale media
 • het hoge spektakelgehalte van vele multimediale toepassingen

Positief en stimulerend klimaat

sla link op in klembord

Kopieer

Met een bemoedigende en aanmoedigende begeleidingsstijl kan de leraar zorgen voor een fijn leerklimaat waarin kinderen van zichzelf en anderen aanvaarden dat er al eens fouten worden gemaakt.

Materiële vereisten

sla link op in klembord

Kopieer

De school dient te zorgen voor de nodige materiaal. Op de Zillsite vind je een overzichtslijst van de didactische middelen die in een school aanwezig moeten zijn.

Materialen die het leren op afstand faciliteren in het basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In functie van leren op afstand zijn er verschillende mogelijkheden. In het basisonderwijs heeft natuurlijk niet elke leerling reeds een e-mailadres en persoonlijke account. Dit weerhoudt ons niet om toch naar vormen te zoeken om kinderen te blijven triggeren.

Je kan uiteraard samenwerken via kanalen als Teams, Sharepoint, G-suite, Smartschool, Seesaw, Broekx … en dit is zeker aan te raden. Kinderen die nog geen eigen mailadres hebben kan je contacteren via de ouders. In contact blijven met je leerlingen is een must.

Taken kunnen doorgegeven worden om thuis te maken. Educatieve materialen kunnen online of via eigen materiaal aangeboden worden. Scholen die reeds met online platformen (Bingel, Scoodle Play, Kweetet …) werken, kunnen deze platformen nu zeker zinvol inzetten om online oefeningen en taken klaar te zetten. Opdrachten kunnen via dezelfde weg terug naar de leraars komen die er feedback kunnen op geven.

Het is fijn als de leerlingen ook via video in contact kunnen komen met de leraar. Wees hier creatief in: er zijn enkele handige tools om zelf zeer korte instructievideo’s te maken. Heel veel leraars zijn immers al vertrouwd met flipping the classroom. Dit is nu het uitgelezen moment om hiervoor stappen te ondernemen.

Meer informatie vind je in het document Materialen die het leren op afstand faciliteren in het basisonderwijs.​​​​​​

Specifieke tools voor taal vind je in het document Taaltools.

Wil je graag wat meer lezen over onderwijs op afstand? Dit artikel kan je honger alvast stillen.

Meer weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Roel Aerts
pedagogisch begeleider
   02 507 06 07
   0499 72 41 13
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio