De rol van de ICT-coördinator

De ICT-coördinator is vooral een mediagangmaker, innovator, pedagogisch ondersteuner, beleidsmedewerker.

Enthousiaste mediagangmaker en beleidsondersteuner

sla link op in klembord

Kopieer

De invulling van de opdracht van ICT-coördinator en het aantal gepresteerde uren verschilt van school tot school. Deze opdracht krijgt een boost vanaf 1 september 2021. Er komen dus ook (nog meer) beleidsmatige en didactische opdrachten bij. Met het groeiende belang van mediageletterdheid,
-vaardigheid en -wijsheid
als onderdeel van het curriculum, wordt de ICT-coördinator meer en meer verantwoordelijk voor het totaalplaatje van ICT en media. Het is iemand die mee de kar trekt en verandering teweeg kan brengen.

Het is duidelijk dat bij de verdere implementatie van Zill, de Digisprong en met de toenemende digitalisering, scholen nog meer de noodzaak voelen om de ICT-coördinator in te zetten als didactisch ondersteuner die de touwtjes (nog meer) in handen neemt wat betreft de didactische inzet van ICT en media. Werken met tablets en computers in de klas is prima, maar hoe zet je deze middelen in om de leeromgeving nog krachtiger te maken? Hoe zorg je ervoor dat de leerlingen mediageletterdheid,
-vaardigheid en -wijsheid ontwikkelen die ervoor moeten zorgen dat ze hun weg vinden in de digitaliserende samenleving?

Dit zijn cruciale vragen. Het is daarom belangrijk om zeker nu goed na te denken over de invulling van de opdracht van ICT-coördinator. Een belangrijke opdracht van de ICT-coördinator is dus het ondersteunen van leraars! De ICT-coördinator is iemand bij wie leraars dus ook terecht moeten kunnen met didactische vragen omtrent ICT en media.

De functie van de ICT-coördinator is duidelijk: de leraars zoveel mogelijk ondersteunen om de doelen van de mediakundige ontwikkeling te verwezenlijken. Sommige leraars worstelen immers met vragen als:

  • Hoe moet ik die digitale mediamiddelen tijdens mijn onderwijsarrangementen inzetten?
  • Hoe werkt deze app precies?
  • Welke mediamiddelen kan ik inzetten om de leeromgeving krachtiger te maken?
Om leraars hierin te ondersteunen, kan de school dus onder andere de ICT-coördinator inzetten en kan hij/zij ten volle de pedagogische rol spelen.

Door deze ondersteuning zetten de leraars nog meer in op het krachtiger maken van de leeromgeving door het frequent aanbieden van verschillende mediamiddelen waaronder laptop, tablet, computer, internet, fototoestel en vele andere, en ontwikkelen zo de mediageletterdheid, -vaardigheid en -wijsheid bij hun leerlingen.

Ook wanneer leraars nood hebben aan nascholing kan de ICT-coördinator degene zijn die dit organiseert of hen doorverwijst naar een gepaste nascholing. Hij/zij wijst hen op interessante apps, websites …  en geeft hierbij praktische en didactische tips. De ICT-coördinator is ook een ondersteuner van het schoolteam. Leraars maken gebruik van een elektronische agenda, een digitaal rapportensysteem of evaluatieprogramma’s, een leerlingvolgsysteem, een schoolplatform. De ICT-coördinator kan het ganse team in het gebruik hiervan ondersteunen.

Als beleidsmedewerker is de ICT-coördinator eveneens mee verantwoordelijk voor de beleidsvoering op school. In deze opdracht zit zeker het meedenken over en meeschrijven van het beleidsplan ICT op school. Een beleidsplan ICT ontwikkelen is wel de taak van het hele schoolteam.

De ICT-coördinator staat dus mee in voor het uittekenen van het mediabeleid op school en de integratie van mediadoelen. De ICT-coördinator is dan ook niet voor niets een beleidsondersteuner. Wanneer de ICT-coördinator enkel een technisch diploma heeft, ligt inhoudelijk werken misschien minder voor de hand. Vandaar om, nu de opdracht van de ICT-coördinator een boost krijgt, hier goed over na te denken. Het is dus meteen de kans om de opdracht meer pedagogisch in te vullen. 

Dus geen technische ondersteuning meer? Een klein deel van de opdracht van de ICT-coördinator zal uiteraard ook bestaan uit een technische opdracht. Deze technische opdracht beperkt zich best tot eerstehulplijn bij technische onderbrekingen. Grotere technische opdrachten behoren niet tot zijn opdracht. Ook hier speelt de beleidsvoering van de school een grote rol.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio