De kracht van media

We zetten in op sterke mediaopvoeding.

Waarom is mediaopvoeding belangrijk?

sla link op in klembord

Kopieer

Mediamaatschappij

sla link op in klembord

Kopieer

We leven in een maatschappij waarin media sterk aanwezig zijn. Sinds de digitalisering worden jij en jouw leerlingen meer dan ooit geconfronteerd met een veelheid aan informatie. De communicatie verloopt steeds sneller én wereldwijd. Leerlingen van vandaag groeien op in die gedigitaliseerde mediaomgeving. Ze zijn hiermee vertrouwd maar je mag er niet vanuit gaan dat ze alles daarom beheersen. Je leert je leerlingen op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier met media en mediacontent om te gaan. Je moedigt hen aan om hun mediavaardigheden en media-attitudes positief aan te wenden en deze blijvend aan te scherpen. Jouw leerlingen zijn actief als producent en consument van media en benutten steeds meer de mogelijkheden ervan.

Functies van media

sla link op in klembord

Kopieer

Je leerlingen zijn fervente mediagebruikers vanuit bepaalde bedoelingen om:

 • hun welbevinden te verhogen;
 • hun zelfredzaamheid te verbeteren;
 • zich te informeren en informatie door te geven;
 • te communiceren met anderen;
 • zichzelf te vormen en hun leren of dat van anderen te faciliteren;
 • creatief vorm te geven aan ideeën en gevoelens in verschillende situaties;
 • uiting te geven aan hun geloof en persoonlijke overtuiging.

In het document functies van media vind je meer voorbeelden.

Belang van goede mediaopvoeding

sla link op in klembord

Kopieer

We gaan ervanuit dat de leerlingen al zeer bedreven zijn op vlak van media maar je mag de mediavaardigheden en attitudes van kinderen en jongeren ook niet overschatten.

Goede mediaopvoeding op school is noodzakelijk omdat:

 • mediavaardigheden en attitudes vaak beperkt zijn tot praktische vaardigheden;
 • leerlingen geen inzicht hebben in mechanisme van de verschillende media;
 • leerlingen hun kritische blik op media nog moeten ontwikkelen;
 • niet alle leerlingen hebben voldoende toegang tot alle media.

Mogelijkheden

sla link op in klembord

Kopieer

Van jongs af zijn leerlingen zowel consument als producent van allerlei mediaboodschappen. Ze groeien op tussen een grote hoeveelheid informatie die via allerlei kanalen op hen afkomt en communiceren met mensen over de hele wereld. Leerlingen kijken televisie, lezen boeken, schrijven en lezen brieven, surfen op het wereldwijde web, telefoneren, whatsappen, sturen e-mails, zoeken informatie op, maken opnames en delen die met anderen …. Ze hebben alle mogelijke middelen ter beschikking om snel en adequaat hun eigen boodschappen de wereld in te sturen.

Gevaren

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen vergeten bijvoorbeeld al eens dat de werkelijkheid die de media voorstelt, slechts een interpretatie van de werkelijkheid is of soms zelfs niets met de werkelijkheid te maken heeft. Ze nemen ook niet altijd de tijd om de informatie die via media op hen afkomt te checken. Soms brengen ze zichzelf en anderen ongewild in de problemen door onzorgvuldig en impulsief om te springen met de beschikbare middelen.

Inhoud van mediaopvoeding

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen het ontwikkelveld mediakundige ontwikkeling zorg je dus voor een dieper inzicht in de mechanismes van de mediawereld en het gebruik van mediamiddelen. Zo ontwikkelen jouw leerlingen een kritische blik waarmee ze de wereld van de media op een positieve, maar tegelijk veilige manier tegemoet kunnen treden.

Je zorgt ervoor dat leerlingen:

 • elementaire kennis over verschillende media verwerven;
 • creatief en zinvol omgaan met vaardigheden en inzichten;
 • communiceren met schillende mediakanalen en middelen.

In de mediakundige ontwikkeling onderscheiden we drie ontwikkelthema’s:

Een kans om aan tien ontwikkelvelden te werken

sla link op in klembord

Kopieer

Harmonische ontwikkeling

sla link op in klembord

Kopieer

De ontwikkelvelden bieden veel mediakundige kansen aan. Deze kansen omarmen is waardevol omdat ze:

 • ondersteunend werken voor de generieke doelen van die ontwikkelvelden;
 • een kans bieden om de mediakundige aanleg verder te ontwikkelen.

Mediakundige vorming draagt bij aan de harmonische ontwikkeling van de hele persoon. Goede mediaopvoeding heeft dus aandacht voor meerdere ontwikkelvelden met hun onderliggende ontwikkelthema’s en generieke doelen. Als leraar ga je samen met je leerlingen op zoek naar een focus van waaruit je onderwijsarrangementen op maat van jouw leerlingen kan uitwerken.

Uitgewerkte praktijkvoorbeelden en illustraties vind je in de ZILL-bib.

Contact

Roel Aerts
pedagogisch begeleider
   02 507 06 07
   0499 72 41 13
   Marcel Vanlommel
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 45
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio