Samenvattingskaart

De leerlingen noteren op een samenvattingskaart de essentie van het voorbije arrangement.

Op het einde van het arrangement krijgt elke leerling een samenvattingskaart (bijvoorbeeld ter grootte van postkaart).

Op deze kaart noteert elke leerling het onderwerp, de datum en voor zichzelf in vier zinnen waar het arrangement vandaag over ging.

De leerlingen wisselen een aantal keren met een klasgenoot uit wat ze noteerden op de kaart. Zo worden een aantal zaken nog eens herhaald, en hebben leerlingen de kans om hun eigen samenvattingskaart aan te vullen als ze dat nodig vinden.

Je zorgt ervoor dat je elke samenvattingskaart kort leest of beluistert en je duidt dit eventueel aan door een groen vinkje te zetten op elke kaart. Op deze manier zorg je ervoor dat het inhoudelijk klopt. Fouten die je opmerkt, benoem je indien nodig kort klassikaal.

De leerlingen houden hun eigen samenvattingskaarten bij die op een later moment opnieuw geraadpleegd kunnen worden.

De samenvattingskaart kan ook gebruikt worden in functie van het informeren van een afwezige leerling. De leerlingen in de klas zorgen er zo samen voor (eventueel in een beurtrol) dat hun klasgenoot op de hoogte blijft van wat er in de klas geleerd wordt.

De samenvattingskaart kan gebruikt worden, of de leerlingen creëren hun eigen samenvattingskaart: aan de voorkant ontwerpen ze een tekening die te maken heeft met de les, aan de achterkant is er ruimte om te schrijven.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio