Toetsvragen

De leerlingen bedenken en verzamelen toetsvragen over het onderwerp. Op deze manier verwerken ze de leerstof en evalueren ze zichzelf en elkaar.

De doelen

sla link op in klembord

Kopieer

De gekozen doelen kunnen uitgebreid worden met doelen van andere ontwikkelvelden, bijvoorbeeld ontwikkeling van oriëntatie op de wereld, ontwikkeling van wiskundig denken, taalontwikkeling …

Toetsvragen

sla link op in klembord

Kopieer

Na afloop van het arrangement krijgen de leerlingen 5 minuten tijd om een toetsvraag te bedenken. Je daagt hen uit om geen ja-/neevraag of een andere gesloten te stellen, maar wel een open vraag waarvoor enige verwerking van de leerstof nodig is.

De leerlingen noteren de toetsvraag op een stukje papier. Aan de achterkant noteren ze het antwoord dat ze zelf zouden geven. Ze wandelen rond in de klas. Op jouw signaal gaan de leerlingen per twee staan. Beide leerlingen stellen om beurt aan elkaar hun toetsvraag. De vraagsteller bevestigt het antwoord, weerlegt of vult aan. Hij noteert eventuele extra informatie die gegeven wordt over zin vraag bij aan de achterkant van zijn blad. Het antwoord kan zo op een waardevolle manier verrijkt worden.

Dit wordt een aantal keren herhaald. Je luistert bij verschillende duo’s zodat je een idee hebt van het soort vragen die de leerlingen elkaar stellen. Op basis hiervan weet je tot op welk niveau de leerlingen de leerstof begrijpen. Leerlingen die moeilijkere, verwerkingsvragen stellen, zullen waarschijnlijk zelf de leerstof snappen. Leerlingen die gesloten vragen stellen met korte antwoorden, misschien nog niet. Je kunt indien nodig enkele zaken herhalen met (een deel van) de leerlingen.

Je bevraagt de leerlingen:

  • "Vind je je eigen vraag moeilijk? Waarom? Vonden de anderen dat ook?"
  • "Welk soort vragen vind je moeilijk/makkelijk? Hoe zou dat komen?"

De leerlingen noteren hun naam bij hun vraag. Je verzamelt alle vragen om op een later moment te hergebruiken tijdens een afsluitende activiteit of toets samengesteld door de leerlingen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio