Portfolio voor bewegingsopvoeding

Een portfolio voor bewegingsopvoeding meet de evolutie van een leerling doorheen zijn lagere schoolloopbaan. Naast het werken aan motorische competenties, moet er ook aandacht zijn voor de ontwikkeling van het zelfconcept en het veilig en sociaal functioneren.
Met dank aan Rita Van Wassenhove, Gesubsidieerde Vrije Basisschool St-Denijs, Kalken

Hierboven worden enkel de doelen voor een portfolio aangegeven. De motorische doelen zijn afhankelijk van de keuzes die je als leraar maakt (zie voorbeeld hieronder).

Verloop van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

In een portfolio rond bewegingsopvoeding wordt gewerkt aan de totale en harmonieuze ontwikkeling van elk kind. Naast het werken aan motorische competenties, moet er ook aandacht zijn voor de ontwikkeling van het zelfconcept en het sociaal en veilig functioneren.

De portfolio is een persoonlijk document, een soort van groeiboek. Het meet de evolutie van een leerling doorheen zijn lagere schoolloopbaan.

Je observeert en evalueert zowel de motorische competenties als de sociale vaardigheden van al je leerlingen, maar de leerlingen worden ook zelf betrokken in het evaluatieproces. Door zelfevaluatie, peerevaluatie, kindgesprekken, feedbackmogelijkheden … krijgen leerlingen de kans om hun eigen leerproces in handen te nemen.

Voorbeelden

sla link op in klembord

Kopieer

Peertutering touwtjespringen in het eerste leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

In dit voorbeeld worden de leerlingen van het vijfde leerjaar ingeschakeld. Zij gaan de leerlingen van het eerste leerjaar evalueren bij het touwtje springen. Vooraf zijn er reeds een aantal oefensessies geweest.

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • SErv4: bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten.
  • Leiding geven (leerlingen vijfde leerjaar);
  • Leiding aanvaarden en opvolgen (leerlingen eerste leerjaar).
 • IVzv2: op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties.
 • MZgm10: vlot springen en landen.
  • Touwtje springen.

Omloop met opdrachten in het tweede leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Hier ligt de nadruk op de zelfevaluatie van de leerling. Je observeert zelf ook de motorische vaardigheden van de leerlingen tijdens de les. Wanneer de verschillen tussen de zelfevaluatie van de leerling en je eigen observaties groot zijn, ga je een gesprek aan. Uit de reflectie en feedback die gegeven worden, stelt de leerling zijn eigen zelfbeeld bij en worden, waar nodig, groeikansen genoteerd.

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • IKid2: Een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen

Evenwicht met materiaal in het derde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen werken in duo en beoordelen elkaar. Om balanceren te evalueren heb je veel mogelijkheden. Hier wordt enkel gebruik gemaakt van stabiel evenwicht, maar door eenvoudig bijvoorbeeld een aantal bezemstelen onder de bank te plaatsen, krijg je al een heel andere moeilijkheidsgraad. Meer tips en ideeën kun je vinden in het leerplan ZILL bij de ‘uitbouwfactoren

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • IKvk1: plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven.
 • IKvk4: situaties die als moeilijk ervaren worden en frustraties ombuigen door te zoeken naar mogelijkheden om er bevrijdend mee om te gaan.
 • IVzv2: op een efficiënte manier informatie en leerervaringen opnemen, verwerken, weergeven (delen) en deze onthouden en inzetten bij nieuwe ervaringen en in complexere situaties.
 • IVzv5: op een constructieve manier met feedback omgaan.
 • SErv4: bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten.
  • Zich kritisch opstellen ten opzichte van zichzelf en de ander.
 • MZgm1: Balanceren op: stabiel vlak.

Slingeren met klimtouwen in het vierde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Bij deze evaluatiekaart krijg je een combinatie van zelfevaluatie van de motorische competenties, maar daarnaast ook een evaluatie door de leraar voor de sociale vaardigheden van de leerling.

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • SErv2: de verscheidenheid van mensen als een rijkdom ervaren en deze benutten.
 • IVgv2: inschatten hoe gedrags- en omgevingsfactoren de gezondheid en veiligheid beïnvloeden en op basis daarvan, binnen veilige grenzen, risico’s durven nemen.
 • MZgm4: zitten, staan of hangen aan/op een (meebewegend) toestel om de zwaai te starten, te vergroten, te onderhouden of af te remmen: slingeren.

Rotaties in het vijfde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Ook bij deze evaluatie krijg je opnieuw een combinatie van wie de evaluatie doet. De leerling evalueert naast zijn motorische competenties ook zijn sociale vaardigheden, maar tergelijkertijd gebeurt er een peerevaluatie door een klasgenoot. Deze laatste beoordeelt enkel de motorische competenties.

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • SErv4: bewust sociale rollen opnemen die zowel het individueel als het groepsbelang ten goede komen in diverse situaties en contexten -> zich kritisch opstellen ten opzichte van zichzelf en de ander.
 • IKid2: een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen.
 • MZlb5: bewegen op en rond de lichaamsassen.

Uithoudingsloop in het zesde leerjaar

sla link op in klembord

Kopieer

In deze evaluatie schatten de leerlingen eerst zichzelf in. Pas daarna voeren ze de oefening uit en noteren dan het werkelijke resultaat.

Specifieke doelen bij deze evaluatiekaart:

 • IKid2: een positief, realistisch zelfbeeld opbouwen.
 • IKvk1: plezier beleven en voldoening ervaren bij spelen, leren en leven.
 • MZgm12: Voldoende kracht, lenigheid, uithouding en snelheid ontwikkelen.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio