Mijn leerdriehoek

De leerlingen noteren na een onderwijsarrangement wat ze geleerd hebben, wat ze nog willen leren en wat ze al wisten.

De leerlingen krijgen na een onderwijsarrangement een leerdriehoek.

Ze noteren individueel op hun leerdriehoek een antwoord:

  • één ding dat ik al wist
  • twee vragen waar ik graag een antwoord op krijg
  • drie dingen die ik deze les heb geleerd

Een andere mogelijkheid is dat de leraar op een flap een grote leerdriehoek tekent. De leerlingen noteren op post-its een antwoord op bovenstaande vragen en hangen de post-it op de leerdriehoek van de klas.

De leraar gebruikt deze informatie om nieuwe onderwijsarrangementen te ontwikkelen: wat willen de leerlingen graag nog te weten komen? Hebben ze geleerd wat voorop is gesteld? De leerdriehoek kan klassikaal besproken worden:

  • Welke vragen lees je?
  • Kan iemand een vraag beantwoorden? Is hiermee je vraag beantwoord?
  • Wat moeten we zeker in een volgende les aan bod laten komen? Zijn er vragen die meerdere keren aan bod komen?
  • Hoeveel verschillende dingen hebben jullie samen geleerd?
  • Hebben jullie allemaal hetzelfde geleerd?
  • Vind je het goed dat je dit geleerd hebt? Wat wil je hiermee doen?

Bron

sla link op in klembord

Kopieer

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio