Observeren mondelinge taalvaardigheid jonge kind

Hoe kan je de mondelinge taalvaardigheid van jonge kinderen observeren? Deze kijkwijzers, gebaseerd op het leerplan, geven je een leidraad om de doelen van mondelinge taalvaardigheid in allerlei situaties te observeren.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Omwille van de taalontwikkeling is het essentieel de leerlingen te observeren in functie van de onderwijsaanpak alsook voor de evaluatie bij de overgang van kleuterschool naar lagere school.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

In welke mate evolueren de leerling op basis van de mondelinge taalvaardigheid: een boodschap verwerken (TOmn1), een boodschap overbrengen (TOmn2), een gesprek voeren (TOmn3)

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

We reiken een korte observatiewijzer aan op basis van de doelen, de leerinhouden en de ontwikkelstappen van mondelinge taalvaardigheid Nederlands. We illustreren de observatiewijzer met voorbeelden van waarneembaar gedrag. We geven ook tips voor het handelen.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

De observatielijst is inzetbaar voor alle of voor sommige leerlingen tussen 2.5 jaar en 7 jaar. Zowel voor als na de taalscreening voor 5-jarigen ook.

Voor wie zet ik dat in?

sla link op in klembord

Kopieer

Het schoolteam observeert de leerling in allerlei taligs situaties, op verschillende momenten, formeel of informeel.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

De resultaten kunnen gebruikt worden in samenhang met bv. de taalscreening. Ze dienen enerzijds voor het bijsturen van de onderwijsaanpak, alsook voor de eventuele overgang van kleuter naar lagere school.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Na de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

In de observatiewijzer staan tips voor het handelen. Wil je een taaltraject opzetten voor leerlingen met specifieke noden, lees dan het dossier taaltrajecten in de materialenbank.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio