Moeilijk of gemakkelijk?

Met de duimen geven leerlingen aan of ze een opdracht gemakkelijk of moeilijk vinden. Ze durven/kunnen hun ervaringen en bevindingen hierover vertellen en sturen hun aanpak bij waar nodig.

De leerlingen krijgen de kans om aan te geven of ze een opdracht of spel (in een hoek) moeilijk of gemakkelijk vonden. In een reflectiegesprek bespreekt de leraar het proces met de leerling.

Vooraf

sla link op in klembord

Kopieer

Je voorziet een aantal duimen op papier voor de kleuter. Wanneer je niet met een keuzebord werkt, maak je een flap voor de klas of een formulier voor de kleuter aan. Zo weet de kleuter over welke hoek(en) het gaat. Je legt ook de betekenis van de duimen uit.

Ik werkte zelfstandig in de hoek, ik kon dit zonder hulp. Ik kon zelfs mijn vriendjes helpen.

Ik vond dit niet zo gemakkelijk, maar na een tijdje en met wat hulp lukte het mij wel.

Ik vond dit heel moeilijk. Zelfs met hulp lukte dit mij nog niet.

De duimen kunnen ook in zwart-wit. In dat geval moeten de kleuters goed naar de richting van de duimen kijken.

De evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Je legt aan de kleuters uit dat ze na een taak of spel een duim mogen plaatsen bij het pictogram van de hoek. Je wilt graag weten wat de kleuters (té) moeilijk of (té) gemakkelijk vinden.

Nadat de kleuters een taak afgewerkt hebben, hangen ze op het keuzebord (of op de flap of het formulier) een duim.

Reflectiegesprek

sla link op in klembord

Kopieer

Je reflecteert op gepaste tijden met de leerling.
Mogelijke vragen zijn dan:

  • Ik zie dat je een rode duim plaatst naast de knutseltafel. Kan je mij vertellen wat het moeilijk maakte?
  • Wat heb je juist gedaan? Hoe heb je de taak/het spel aangepakt?
  • Wat liep er goed of juist verkeerd?
  • Wat maakte juist dat het te moeilijk, te gemakkelijk of juist goed was?
  • Wat heb je nodig om deze taak toch te kunnen? Kan er iemand je helpen?
  • Zou je het nog eens willen proberen en hoe zou je het dan aanpakken?
  • Ik zie dat je een groene duim gehangen hebt. Was het té gemakkelijk of heb je toch wat inspanning moeten doen? Vond je het ook wel leuk om te doen?

Je observeert nadien of de kleuter daadwerkelijk opnieuw aan de slag is gegaan en of hij al dan niet een andere duim hangt. Zo kunnen er meerdere duimen hangen naast een hoek. Hierop kun je tijdens het reflectiegesprek ook ingaan: "Kijk eens, je had eerst een rode duim gehangen en nu een groene? Wat heb je anders gedaan? Knap dat het je toch is gelukt!"

Mogelijke uitbreiding

sla link op in klembord

Kopieer

Kleuters hangen een bijkomende smiley of kleur om aan te geven of ze de activiteit leuk vonden. Zo kan een groene duim in combinatie met een droevige smiley aangeven dat een taak té gemakkelijk was en de leerling meer uitdaging nodig heeft.

Leerlingen in de onderbouw kleven de duimen bijvoorbeeld bij oefeningen van wiskunde. Zo weet de leraar wat de leerlingen moeilijk of gemakkelijk vinden en gaat hij waar nodig een gesprek met die leerling aan.

Het duimensysteem biedt mogelijkheden om gedifferentieerd werken op te starten. Leerlingen die altijd een groene duim hangen, maar eigenlijk de taken niet zo leuk vinden, hebben waarschijnlijk uitdaging nodig.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio