Kijkwijzer gesprekken voeren

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOmn3 de leerinhouden en leerlijnen gesprekken voeren en bij TOtn1 het communicatiemodel. De kijkwijzer gesprekken voeren geeft je een alomvattend beeld om vanuit de factoren van de communicatieve situatie je leerlingen te observeren in allerlei soorten gesprekken.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

De kijkwijzer is een hulpmiddel om na te gaan in allerlei betekenisvolle situaties waarin leerlingen gesprekken voeren hoe ze zich uit de slag trekken. Dat geeft aanknopingspunten om hun bijdrage in gesprekken te verfijnen.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Je zet de kijkwijzer in om na te gaan in welke mate de leerling bijdraagt aan een gesprek aan de hand de negen aspecten van de communicatieve situatie. Je kunt hem gebruiken voor tal van ‘hogere’ bedoelingen van het taalonderwijs:

  • Spreken onze leerlingen goed in reële situaties?
  • Durven ze genoeg spreken in allerlei situaties?
  • Zijn ze hoffelijke luisteraars?
  • Spreken en lezen ze met plezier?

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Meestal evalueren we zo objectief en betrouwbaar mogelijk. Hard dus, want we stellen dan duidelijk wat juist en fout is. In het werkelijke leven en wanneer het om complexe zaken gaat, kan dat meestal zo niet. Dan is het beter dat we 'zacht' evalueren. De kijkwijzer geeft tal van zaken aan die je kunt observeren en waarover je samen met de leerlingen kunt reflecteren of erover in gesprek gaan. Je kunt de kijkwijzer in zijn geheel gebruiken, maar je kunt er ook aandachtspunten uit afleiden voor bepaalde gesprekken.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de kijkwijzer gebruiken in alle gesprekssituaties waarbij de leerlingen in interactie gaan met elkaar en/of met jou: klasgesprekken, werkvormen in duo’s of kleine groep, binnen en buiten de ‘taalarrangementen’…

Voor wie zet ik dat in?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de kijkwijzer al gebruiken bij wat oudere kleuters. Voor oudere leerlingen zou je een verkorte versie kunnen inzetten als vorm van peer- of zelfevaluatie.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen zo leren van zichzelf, van anderen, van de leraar. Je kunt als leraar extra ondersteuning geven door expliciet in te zetten op bepaalde factoren van de communicatieve situatie of door impliciet bij te sturen in de communicatie. Je kunt met de leerling in gesprek gaan wanneer bv. meerdere malen de communicatie in een gesprek dreigt fout te gaan.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Kijkwijzer

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze kijkwijzer kun je de leerlingen observeren in verschillende communicatieve situaties.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio