Jigsaw

Nadat de leerlingen werkten volgens de jigsawmethode, bevraagt elke leerling de andere leerlingen rond dat domein dat hij bestudeerde. Elke leerling komt zo in de rol van expert en evaluator, en elke leerling wordt over andere domeinen bevraagd door medeleerlingen.

Jigsaw

sla link op in klembord

Kopieer

Groep één onderzoekt de habitat, groep twee het uiterlijk, groep drie het voedsel en groep vier wat bedreigend is voor dit dier.

De leerlingen werken via de jigsawmethode rond een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld rond 'de arend'.

Wanneer de leerlingen per groep klaar zijn, vormen ze nieuwe groepen. In elke groep zit een leerling die onderzoek deed naar de habitat, het uiterlijk, het voedsel en wat bedreigend is. In deze nieuwe groepen delen de leerlingen hun kennis.

Peer-evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen evalueren elkaar:

  • De leerlingen die de habitat bestuurden, lopen nu rond langs de andere groepen en stellen vragen aan de leerlingen over de habitat van de arend.
  • De leerlingen die het uiterlijk, het voedsel en wat bedreigend is bestudeerden, doen hetzelfde.

Je sluit af met een reflectiegesprek en laat de leerlingen rond hun expertise aan het woord rond de vraag:

  • Wat weten de leerlingen in de klas al goed?
  • Wat weten ze nog niet? Hoe komt dit?
  • Waar moeten we met z'n allen nog onderzoek over doen?

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio