Matrix gooien met klein materiaal

Na een aantal oefenkansen rond gooien volgt een evaluatie van deze motorische vaardigheid. De evaluatie gebeurt door zelfevaluatie, waarbij de kleuters afstempelen op de kaart welke oefeningen lukten. De leraar loopt rond, observeert de kleuters en stuurt bij waar nodig. Hij evalueert hierbij een persoonsgebonden en cultuurgebonden doel.

Voorbereiding

sla link op in klembord

Kopieer

Je maakt, afhankelijk van de leeftijdsgroep, een keuze:

 • in het werpmateriaal: zachte kleine ballen, tennisballen, papieren vlieger, badmintonshuttle, …
 • de opdrachtkaart: de leraar geeft maar een stuk van de matrix of de volledige matrix
 • organisatie: het materiaal ligt klaar in de zaal (jongere kinderen) of ligt bij elkaar op een vaste afgebakende plek. In dit geval moeten de leerlingen dan het juiste materiaal zelf komen halen. In de bewegingsruimte zijn dan wel plaatsen vastgelegd met 2 markeringen:
  • waar het voorwerp waar ze naartoe moeten gooien geplaatst wordt
  • een lijn vanwaar ze mogen gooien

De peerobservatie

sla link op in klembord

Kopieer

Na een aantal oefenkansen rond werpen, volgt een evaluatie van deze motorische vaardigheid. De kleuters krijgen werpopdrachten volgens een matrixkaart. Op basis van de matrix, maken de kleuters zelf de keuze welke opdracht ze uitvoeren.

Instructies:

 • Je kijkt op je kaart (matrix) en kiest een opdracht, bijvoorbeeld een tennisbal gooien in een omgekeerde paraplu.
 •  Je gooit tot je minstens 1 keer je doel hebt bereikt. Je stempelt dan je kaart af op de juiste plaats. Dan mag je door naar een nieuwe oefening.
 • Bij het einde van de les, geef je je kaart af aan de juf of meester. Zorg ervoor dat de naam of het symbool op de kaart zichtbaar is.

Observatie door de leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Je loopt rond, observeert en stuurt bij waar nodig:

 • Zijn de kleuters in staat om de matrix te lezen en af te stempelen op de juiste plaats?
 • Hoe werken ze de oefeningen af: georganiseerd of eerder chaotisch? Blijven ze bij de oefeningen die ze kunnen of durven ze een uitdaging aan?
 • Kunnen ze doelgericht gooien met verschillende materialen en vanop welke afstand?

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio