Gesprek over leesstrategieën

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOsn1 dat leerlingen leeststrategieën met behulp van de leraar steeds strategischer inzetten. In de sleutels voor effectieve didactiek (VLOR, 2019) raden experten aan om expliciet strategie-instructie toe te passen.

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Een strategie is een mentale tool die leerlingen inzetten om hun leesbegrip te ondersteunen, te monitoren of te herstellen. Door het gebruik van gepaste strategieën krijgen leerlingen zelf meer greep op het proces van begrijpend lezen, kunnen ze dat proces ook beter bewaken en bijsturen en worden ze zo betere begrijpend-lezers.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

In welke mate gebruiken leerlingen de verschillende leesstrategieën en hoe helpt hen dat? Het leerplan voorziet bij het leren van de leesstrategieën (TOsn1) een leerlijn: ermee kennismaken via modeling ze inzetten op initiatief van en met hulp van de leraar ze met hulp van de leraar steeds strategischer inzetten. Dat sluit ook aan bij IVzv4. In de ontwikkelstappen bij dit doel lees je: in onderling overleg met andere leerlingen of individueel zoeken naar de meest geschikte strategie … - tijdens het oplossingsproces nagaan in welke mate de gekozen strategie effectief is – indien gewenst de gekozen strategie bijsturen.

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt als leraar een gesprek aanknopen met de leerlingen in een apart lesmoment of gesprek. Je kunt de leerlingen ook een tekst geven om te lezen (eventueel hardop). Daarna stel je enkele vragen die je kiest uit de vragenlijst. Je kunt dit gesprek ook voeren met oudere leerlingen aansluitend bij het reflectiedocument leesstrategieën voor de leerling.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

Het kan aanvullend bij een les of toets waarin leesstrategieën expliciet aan bod komen. Of tijdens een bewust reflectiemoment. Je kunt de vragen ook inzetten in gesprekjes met leerlingen voor, tijdens en na het lezen.

Voor wie zet ik dit in?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor alle leerlingen. Je hoeft niet alle vragen te stellen.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen op deze wijze leren van zichzelf en van de leraar. Je kunt als leraar extra ondersteuning geven door expliciet in te zetten op bepaalde leesstrategieën en/of bepaalde strategieën te modelen.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen om het gesprek vorm te geven

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze vragen kun je nagaan en bespreken wat de leerling doet tijdens het lezen.

Bron: gebaseerd op van de Mortel & Förrer. Grip op leesbegrip (CPS). Gebaseerd op van den Mortel en Förrer (2010). Lezen… denken… begrijpen! (CPS). ​​​​​

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio