Links/meer weten

Belfi, B., De Fraine, B. & Van Damme, J. (2010). De klas: homogene of heterogene samenstelling? Acco Leuven/Den Haag.

Bronkhorst, E. & S. Drent (2001). Anders kijken naar je methode. Compacting van taal-/ leesonderwijs. Enschede: SLO.

Lavrijsen, J., & Verschueren, K. (2020). Student characteristics affecting the recognition of high cognitive ability by teachers and peers. Learning and Individual Differences78, 101820.

Project protocollering diagnostiek (‘Prodia’). www.prodiagnostiek.be

Saveyn, J. (2008). Over afbouw van jaarklassensysteem en ‘versnelling’ als differentiatiemaatregel. Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Van Doorn, E. (2018). Cognitieve functies in relatie tot executieve functies en metacognitie.

Vervoort, E. (2019). Cognitief sterk functioneren: ruimer dan je denkt! Caleidoscoop, 31(4), 34-46.

Voor kwalitatieve indicaties voor cognitief sterk functioneren verwijzen we naar deel vier (theoretisch deel) van het Specifiek Diagnostisch Protocol bij cognitief sterk functioneren van Prodia (Prodia, Protocol CSF, theoretisch deel, blz. 11-12) en naar de kenmerken die project Talent centraal stelt.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio