Cognitief sterk functionerende leerlingen hebben vaak specifieke onderwijsbehoeften. Ze hebben recht op een aanbod dat tegemoetkomt aan hun onderwijs- en opvoedingsbehoeften. Zo kunnen ze hun kennis, inzicht, attitudes en vaardigheden optimaal ontwikkelen. De vaststelling dat ze bij een bepaalde groep horen, kan hen helpen aanvaarden dat ze anders zijn. Daardoor krijgen ze grip op de eigen mogelijkheden en noden en kunnen ze hierover communiceren.

Wat?

Begripsafbakening en hoe herkennen?

Een onderwijsaanpak voor alle leerlingen

Starten in fase 0 van het zorgcontinuüm.

Aanpak in fase 1 van het zorgcontinuüm

Passende maatregelen voorzien.

Regelgeving versnellen

Regelgeving versnellen in het secundair onderwijs

Ondersteuning

Ondersteuning bij het uitwerken van een zorgbeleid voor cognitief sterk functionerende leerlingen.

Links/meer weten

Interessante bronnen en links

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

×
Kijkt als...
Niveau
Regio