Nummers

klap alle bijlages open

• Werking Comité Besturen Mechelen-Brussel april-mei-juni 2022 en nieuw COBES• Info over vorming voor schoolbestuurders• Initiatieven Stuurgroep Preventie• Verslag event 50 jaar KOCB en andere vieringen• Koningin Paolaprijs voor het onderwijs 2022

5MB
Bestandsnaam VONDeling nr 42- juli 2022.pdf
Referentie

- Werking Comité Besturen januari-maart 2022 - Infosessie Leersteuncentra 14februari 2022 - Vijftig jaar Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) - Nieuws uit deNetwerkgroep Overheidsopdrachten - Dag van de godsdienst 10 maart 2022

4MB
Bestandsnaam VONDeling_nr_41-_april_2022.pdf
Referentie

• Werking Comité Besturen Mechelen-Brussel november-december 2021• Verslag jaarvergadering COBES 14 december 2021• Informatieavond internaten 23 november 2021• Netwerkgroep Overheidsopdrachten• Omgaan met rouw en verlieservaringen op school

4MB
Bestandsnaam VONDeling nr 40 - jan 2022.pdf
Referentie

• Werking van het Comité Besturen (september-oktober 2021)• Vormingskalender voor schoolbesturen• Stuurgroep preventieadviseurs• Verslag Impulsdag schoolpastoraal basisonderwijs 9-09-2021• Werkbezoek aan De Foyer• Prijs Focus Aarde

6MB
Bestandsnaam VONDeling nr 39 - nov. 2021 - def.pdf
Referentie

• Werking van het Comité Besturen Mechelen-Brussel maart-juni 2021 • Vorming voor schoolbestuurders schooljaar 2021-2022 • Stuurgroep preventieadviseurs. Verslag van de werking • Overheidsopdrachten DOKO • Scholen in de Vlaamse Rand manifesteren zich • Nieuwe websites Vicariaat onderwijs en Katholiek Onderwijs Vlaanderen • Koningin Paolaprijs voor het onderwijs 2020-2021 • Personalia

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 38 - juli 2021.pdf
Referentie

Beproefd in hart, privé en op school… en toch! - Werking van het Comité Besturen Mechelen-Brussel januari-maart 2021 - Stuurgroep preventieadviseurs in het teken van ventilatie - Overheidsopdrachten DOKO - Omtrent een verklaring van de congregatie voor geloofsleer -Wilfried Neutjens uitgewuifd - Een virtuele afscheidsviering van Guido Knops als voorzitter van de scholengemeenschap KSO Regio Mechelen

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_37_-_april_2021_.pdf
Referentie

Het andere c-woord - Kerstinterviews met Lieven Boeve, Stefanie Claerhout, Bruno De Lille, Guido Knops, Wilfried Neutjens, Didier Pollefeyt, Luc Sels, Griet Smeets, Linda Van Herck en Mgr Koen Vanhoutte - Vormingsessies voor schoolbestuurders blijven doorgaan - Werking van het Comité Besturen (Cobes) Mechelen-Brussel – september-december 2020 - Programma Open Cobesvergadering 25 januari 2021 - Overheidsopdrachten: DOKO actief op vele fronten - Stuurgroep preventieadviseurs: corona en ventilatie

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_36_-_nov-dec_2020_.pdf
Referentie

Overgangstijd - Vorming voor schoolbesturen in tijden van corona - Van corona tot kerntakendebat. Zoomvergadering voor schoolbestuurders 17 juni 2020 - Nieuwe scholengemeenschappen: laatste wijzigingen - Corona: een lauwerkrans ook voor preventieadviseurs - Netwerkgroep Overheidsopdrachten in coronamodus - ‘Grammatica van de dialoog’. De bijdrage van de Kerk aan onderwijs - Een Corona-heldenlied uit Brussel

2MB
Bestandsnaam vondeling_nr_35_-_juli_2020_.pdf
Referentie

In goede en kwade dagen - Nieuwe scholengemeenschappen in een veranderd onderwijslandschap - Aartsbisdom Mechelen-Brussel - Vorming (Ver)bouwen van onderwijsinfrastructuur - Samenwerkingsovereenkomst BOS Leuven - Colloquium Buitengewoon Onderwijs 29-31 januari 2020 - De Dag van de godsdienst 18 februari 2020 - Congres Warm water IV -Nieuwjaarsreceptie vicariaat onderwijs 9-01-2020 - Jürgen Mettepenningen bij paus Franciscus - Een kleine overweging rond ‘virussen’ en ‘vaccins’

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_34_-_april_2020_-_def.pdf
Referentie

Nieuwe Wijn - Vorming over kostenbeheersend beleid - Vorming bestuurdersaansprakelijkheid en nieuwe wetgeving - Volgende vormingssessies voor schoolbesturen - DOKO zet vaart achter overheidsopdrachten - Terugkomdag Preventieadviseurs 31 maart 2020 - Inforondes over nieuw Vademecum Zorg - Colloquium directeurs Basisonderwijs 27-29 november 2019 - Handen vol inspiratie. Inspiratiedag Secundair Onderwijs - Nieuwe schoolinfrastructuur - Kerstviering in DPCM

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_33_-_jan._2020.pdf
Referentie

Toekomst onderwijs - Diocesane jaarvergadering voor schoolbestuurders -16 september 2019 - Masterclass over veranderingsprocessen in organisaties - Volgende vormingssessies voor schoolbesturen - Open Overlegforum Besturen over regeerakkoord - BOS-openingen: Arcadia en KOMO - Voorstelling Brusselwerking Katholiek Onderwijs Vlaanderen - Nieuws over Preventie en Welzijn op het Werk - Start-tweedaagse Vicariaat Onderwijs - Impulsdag Pastoraal Basisonderwijs 12-09-2019 - Erebegeleiders in Heverlee en Leuven - 100 jaar Sjabi Puurs - Prijs Focus Aarde 2018-2019. KS Diest wint vierde prijs - Handen vol inspiratie – handen geven aan inspiratie. Inspiratiedag Vicariaat Onderwijs 11 december 2019 - Zien, oordelen en handelen met Paus Franciscus

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_32_-_nov._2019.pdf
Referentie

Vormingssessies voor schoolbestuurders - BOS bestand tegen (politieke) stilstand - Resultaten bevraging scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs Mechelen-Brussel – april 2019 - DPCC, onbekend en onbemind? - Katholieke Onderwijscel Brussel. Nieuwe naam en invulling voor KOCB - DOKO en overheidsopdrachten - Stuurgroep Preventie op bezoek in Heist-op-den-Berg - Scholen en leerkrachten hebben recht op kwalitatieve ondersteuning! - Vlaanderen wees wijs-dag 24 april 2019 - Miniemeninstituut Leuven bij de prijswinnaars. Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2018-2019 - Infosessies Basis- en secundair onderwijs - Infosessie Onderwijsplanning modernisering secundair onderwijs - Handen vol hoop - Op uitstap met de erebegeleiders Mechelen-Brussel - Bisschoppelijk afgevaardigden naar Rome - Opening nieuwe schoolinfrastructuur

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_31_-_juli_2019.pdf
Referentie

• Vormingssessies voor schoolbestuurders • Brussel, ook binnen Katholiek Onderwijs Vlaanderen een buitenbeentje • Genereus ambitieus. Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen 22 januari 2019 • Congres directies secundair onderwijs – Blankenberge 13-15 maart 2019 • De ‘Dag van de godsdienst’, een inspirerende studiedag met een zill-veren randje… • Nieuwe schoolinfrastructuur: Sint-Augustinusschool Vorst opent nieuwe gebouwen • Nieuwjaarsreceptie Vicariaat onderwijs • Afscheid kardinaal Danneels • Paaswens

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_30_-_april_2019_1.pdf
Referentie

• De toekomst van scholengemeenschappen in een nieuw BOS-landschap. Gespreksavond voor schoolbesturen en directies 26 november 2018 • Vorming voor bestuurders • Stap je mee met directeurs en begeleiders basisonderwijs? Colloquium basisonderwijs 28-30 november 2018 • Technisch Onderwijs Vilvoorde. Eigentijds, tegendraads – genereus, ambitieus • Armoede op school. Ieder kind verdient gelijke kansen • De Ham is TOP. Inhuldiging nieuwe vleugel en speelplaats op 14 december 2018

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_29_-_januari_2019.pdf
Referentie

• BOS wordt niet gekapt. Geen BOS-decreet maar scholengemeenschappen 2.0 • Jaarvergadering voor bestuurders 18 september 2018 • Vorming voor bestuurders: BOS en Preventie, BOS en Visie, missie en kernwaarden • In-line zijn met de behoeften van uw klanten. Masterclass Jean-Pierre Roelands 27 september 2018 • Starttweedaagse Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel – 5-6 september 2018 • Stap je mee? Impulsdag pastoraal basisonderwijs 13 september 2018 • Opening werkjaar DPCM – 10 september 2018 • Prijzen Focus Aarde. Katholieke scholen sterk vertegenwoordigd • Eerste Tienerschool officieel geopend – 5 oktober 2018 • Leraars in Dialoog. “Bijbel en Koran: twee geweldige boeken” • Van IRO naar DOKO. Overheidsopdrachten katholiek onderwijs geïntegreerd in één vzw • Regionale netwerken overheidsopdrachten

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_28-november_2018.pdf
Referentie

• Comité besturen voor nieuwe ambtstermijn. Verkiezingen Cobes • Afscheid van enkele Cobes-leden • Jaarvergadering voor bestuurders 18 september 2018 • Vorming voor bestuurders: BOS en Patrimonium • Planning vormingsaanbod schooljaar 2018-2019 • To BOS or not to BOS. Een nieuwe fase voor BOS-M • Overheidsopdrachten in nieuwe handen. Integratie in vzw DOKO • Stuurgroep Preventieadviseurs op bezoek in Aarschot • Reünie medewerkers en oud-medewerkers Vicariaat onderwijs - 19 april 2018 • Godsdienstleraren ontmoeten de kardinaal - 8 mei 2018 • Studiedag Taalontwikkelend lesgeven - 16 mei 2018 • Koningin Paolawedstrijd voor het Onderwijs – editie 2017-2018 • Voorzitterswissel in KOCB • Een nieuwe hulpbisschop • Een nieuwe lichting Profs • Katholieke dialoogschool in de praktijk (deel 3) • GDPR en uw privacy

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_27-juli_2018.pdf
Referentie

• Verkiezingen Cobes • Ontmoetingsavond voor schoolbesturen vanuit Cobes en Vicariaat onderwijs 16 januari 2018 • Preventie in de schijnwerpers: Congres Warm water II – 6 februari 2018 en terugkomdag preventieadviseurs niveau 3 – 15 maart 2018 • Zoek de schat in jezelf. Tweede dag van de godsdienst 23 februari 2018 • Moedig wankelen. Congres directeurs secundair onderwijs – Houffalize 14-16 maart 2018 • Het katholiek onderwijs regio Mechelen kijkt vooruit. Presentatie onderzoeksresultaten mét doorstart – 21 maart 2018 • Ontmoeting Comités Besturen in Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel – 22 maart 2018 • Het Klimmertje. Feestelijke opening nieuw gebouw in Zellik • Basisschool ‘Wonderwoud’ en het Lutgardiscollege: samen klaar voor de toekomst! • Nieuwjaarsreceptie Vicariaat onderwijs 12 januari 2018 • Nieuwe BOS-begeleider (Fons Nuyens) • Katholieke dialoogschool in de praktijk (deel 2)

5MB
Bestandsnaam vondeling_nr_26-april_2018.pdf
Referentie

• Goed verbonden – Missie Vicariaat onderwijs, organogram • Vorming voor bestuurders. Najaarsseminarie 6 december 2017 • Verkiezingen COBES • I.R.O. baant nieuwe wegen • Inforonde modernisering secundair onderwijs en andere actualia 17 november 2017 • Op zoek naar schatten in Houffalize. Colloquium directies basisonderwijs 22-24 november 2017 • Visie op het vak rooms-katholieke godsdienst • Nieuw boek over katholieke dialoogschool • Kerstviering DPCM • Katholieke dialoogschool in de praktijk (deel 1)

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_25-jan._2018.pdf
Referentie

• Paul Vereecke, coördinator Katholieke Dialoogschool in het Aartsbisdom Mechelen-Brussel • Masterclass Besturen: ‘Een ontmoeting tussen de islam en de Katholieke Dialoogschool’ – 28 september 2017 • Vorming BOS en juridische aspecten – Mechelen 23 oktober 2017 • Nieuwe BOS-nota over visie, missie en kernwaarden • Stand van zaken BOS: Een nieuw SBK: KITOS, andere BOS-geluiden • Nieuwe energie voor overheidsopdrachten • Dag van de directeur basisonderwijs 25 augustus 2017 • Starttweedaagse Vicariaat onderwijs 6 en 7 september 2017 • Vijfde Impulsdag Pastoraal op school basisonderwijs • Nieuwe schoolinfrastructuur: Via Tienen en Groene School Anderlecht • Opening werkjaar Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen • Onder elkaars huid. Ecologie van de vriendschap • Uitstap ex-begeleiders secundair onderwijs

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_24-nov._2017.pdf
Referentie

• Vorming voor schoolbestuurders in schooljaar 2017-2018 • Goede-praktijkvoorbeelden van BOS in het aartsbisdom (deel 2): Regio Rotselaar-Tildonk-Boortmeerbeek-Holsbeek-Haacht, regio Aarschot, regio Vilvoorde-Machelen-Diegem • Overheidsopdrachten • Stuurgroep Preventie: danketentje en toelichting van inspecteur Toezicht Welzijn op het Werk • Ondersteuningsnetwerken in het aartsbisdom • De impact van onderwijsveranderingen op welzijn. Studiedag Groep IDEWE 12 mei 2017 • Persconferentie internaten Regina Caeli • Koningin Paolawedstrijd voor het Onderwijs 2017 • Kristallen jubileum voor vzw Sint-Goedele Brussel • Reünie oud-begeleiders • Ontbijt met de kardinaal • Nieuwe Profs

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_23-juli_2017_0.pdf
Referentie

• Vicariaat onderwijs onder nieuw bestuur • Extra jaarvergadering voor schoolbesturen 19 januari 2017 • Nieuwe BOS-nota’s vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen • Goede praktijkvoorbeelden van BOS in het aartsbisdom (deel 1): Brussel, Mechelen, Leuven • Overheidsopdrachten • Op zoek naar de schat. Dag van de godsdienst 3 februari 2017 • Congres directeurs secundair onderwijs Mechelen-Brussel – Blankenberge 15-17 maart 2017 • Studiedag ‘Het elektrisch dossier en een haalbare risicoanalyse voor uw school – Don Bosco Halle 21 maart 2017 • Dialoogavond over Radicalisering en Polarisering – 21 maart 2017 • Nieuwe schoolinfrastructuur. Sint-Gillisschool feestelijk geopend • Nieuwe scholen in Vilvoorde • Nieuwe lentebloesems voor de Vrije basisschool De Bloesem Herne • Zonnige toekomst voor nieuwe Vrije basisschool Zonnebloem in Sint-Amands • Schoolbestuurder krijgt kerkelijke onderscheiding voor 40 jaar lidmaatschap • Nieuwjaars- en afscheidsviering Vicariaat onderwijs

5MB
Bestandsnaam vondeling_nr_22-april_2017.pdf
Referentie

• Nieuwjaarsbrief bisschoppelijk afgevaardigde • De laatste Cobes-vergadering voor Fons Uytterhoeven • Hoe is het met het BOS-bestand? • Stuurgroep Preventie. Hospiteren in Sint-Paulus Tienen • Afscheid Fons Uytterhoeven als bisschoppelijk afgevaardigde voor het onderwijs Mechelen-Brussel • Een koffer vol…. Colloquium directeurs basisonderwijs Oostende – 23-25 november 2016

4MB
Bestandsnaam vondeling_nr_21-jan._2017.pdf
Referentie

• Nieuws uit het Vicariaat onderwijs • Vele wegen leiden naar BOS • Vormingssessies voor schoolbesturen schooljaar 2016-2017 • Middenin de Katholieke dialoogschool. Masterclass Monseigneur Johan Bonny • Nieuws vanuit I.R.O. • Stuurgroep Preventie organiseert vorming rond elektrische installaties • Impulsdag Pastoraal Basisonderwijs • Vijf prominenten ‘met een mening’. Debatavond Katholiek Onderwijs regio Mechelen • Garden Party aartsbisdom • Opening Pastoraal werkjaar Diocesaan Pastoraal Centrum Mechelen • De kracht van mensen. Academische opening Odisee • Zavo opent nieuw centrum voor Wetenschap en Techniek • Sint-Godelieve-Instituut Lennik in het nieuw • Dag van de slimme school • Starttweedaagse Pedagogische begeleidingsdienst, september 2016 • Afscheidsvieringen

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_20-nov._2016.pdf
Referentie

• Het BOS-bestand groeit aan. SBK’s en VVS’en in opmars • Vormingssessies voor schoolbesturen schooljaar 2016-2017 • IRO-nietjes. Stand van zaken Overheidsopdrachten • Welzijn en Preventie. Werking Stuurgroep Preventie • Informatie-avond infrastructuur 19 april 2016 • Gespreksronde buitengewoon onderwijs 10 mei 2016 • Eigentijds tegendraads. Congres Katholiek Onderwijs Vlaanderen – Leuven 2 juni 2016 • 25 jaar onderwijskwaliteit!? Valkuilen voor een regiodirecteur • Ronde van Vlaanderen Basisonderwijs 7 juni 2016 • Studienamiddag Preventie radicalisering in hartje Molenbeek • 175 jaar Miniemeninstituut Leuven • Feestelijke opening nieuwbouw De Kraal Winksele • Vzw Sint-Goedele Brussel opent nieuwe gebouwen • Vicariaat onderwijs herwerkt statuten

3MB
Bestandsnaam vondeling_nr_19_-_juli_2016.pdf
Referentie

• Dienst Identiteit: terugblik na drie jaar werking • Pastorale studiedag ‘Hoe zijn we gist in het deeg?’ • Stand van zaken BOS: inspirerende artikels, intentieovereenkomst regio Leuven, perspectieven voor andere regio’s • Vormingssessies voor schoolbesturen • Voorjaarsseminarie 8 maart 2016 • Stand van zaken overheidsopdrachten • Welzijn en preventie • Studiedag antiradicalisering 16 maart 2016 • Congres directeurs secundair onderwijs Houffalize 17-19 februari 2016 • Mini-colloquium voor Brusselse directeurs basisonderwijs • ‘Pesten-dat-kan-niet!’-prijzen voor scholen in Brussel en Dilbeek • Nieuwjaarsontmoeting Vicariaat onderwijs

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 18-april 2016.pdf
Referentie

• BOS en vorming voor schoolbesturen • Evolutie in de BOS-gesprekken • Overheidsopdrachten: een nieuw elan • De school en de welzijnswet. Interactieve workshop voor hiërarchische lijn 9 november 2015 • Bezoek aan BuSO Sjabi Puurs • Ontmoeting van directeurs met coördinerende opdracht in scholengemeenschappen basis- en secundair onderwijs – 13 november 2015 • Colloquium Basisonderwijs Houffalize • Zin in Leren en Leven. Nieuw leerplankader basisonderwijs

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 17-jan. 2016.pdf
Referentie

• Het BOS-verhaal. Volgende aflevering (Taskforce BOS Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vorming voor schoolbesturen rond BOS, evoluties in het aartsbisdom in regio Leuven, Oostrand van Brussel, Asse-Merchtem-Opwijk en Brussels Hoofdstedelijk Gewest • Vormingsinitiatieven voor schoolbesturen schooljaar 2015-2016 • Overheidsopdrachten: stand van zaken • Welzijn op school: workshop op 9 november 2015 • Kijk eens door een andere bril tijdens de Ronde van Vlaanderen Basisonderwijs 27 augustus 2015 • Startdag Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel • Derde Impulsdag Pastoraal op school • Studiedag ‘Samen wijzen, Onder wijzen. Samen met moslims katholieke dialoogschool vormen – 15 september 2015 • Afscheid Jean-Pierre Tavernier als directeur CLB Pieter Breughel • Feestelijke opening werkjaar Diocesaan Pastoraal Centrum

4MB
Bestandsnaam VONDeling nr 16-nov. 2015.pdf
Referentie

• Het BOS breidt uit. Stand van zaken Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting • Jaarvergadering voor schoolbesturen 2 juni 2015 • Vormingsinitiatieven voor schoolbesturen schooljaar 2015-2016 • VSKO wordt Katholiek Onderwijs Vlaanderen • Brussel in de picture. Verhoogde aandacht voor het katholiek onderwijs in de hoofdstad • Overheidsopdrachten: stand van zaken • Sensibilisering voor preventie, veiligheid, welzijn op school • Campus Spoor West officieel geopend. Sint-Goedele Brussel breidt uit • Koningin Paolawedstrijd voor het onderwijs • Bezoek aan het CVO Tweedekansonderwijs Mechelen • Islam keuzevak bij lerarenopleiding lager onderwijs in Thomas More

4MB
Bestandsnaam VONDeling nr 15, juli 2015.pdf
Referentie

• Door het BOS de bomen nog zien. Stand van zaken Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting • Vorming dienst Besturen VSKO: Voorjaarsseminarie 2 maart 2015, ontmoeting diocesane comités in Drongen • Overheidsopdrachten: (ver)zeker(d) en vast • Preventieadviseurs spelen op veilig. Risicoanalyse speelpleinen en –tuigen in Mechelen 25 maart 2015 • Vormings-, ontmoetings- en studiedag Pastoraal secundair onderwijs • Katholieke dialoogschool • Congres directeurs secundair onderwijs Blankenberge • Bezoek CVO TSM • Overlijden ere-Kanunnik Jos Portael

4MB
Bestandsnaam VONDeling nr 14-apr. 2015-eindversie.pdf
Referentie

• Bevraging stand van zaken bestuurlijke schaalvergroting • Vorming schoolbesturen rond Christelijke identiteit en pastoraal • Overheidsopdrachten: over raamovereenkomsten en –contracten • Stuurgroep Preventieadviseurs op bezoek bij Don Bosco Halle • Colloquium basisonderwijs met zicht op zee • Zevende Middenkadercongres: evalueren om te evolueren?! • Kerstfeest Vicariaat onderwijs

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 13-jan. 2015-corr..pdf
Referentie

• Schoolbesturen op een keerpunt. Focus op versterking bestuurskracht en/of bestuurlijke schaalvergroting • Vormingsinitiatieven voor schoolbesturen schooljaar 2014-2015 • Doe maar (buiten)gewoon. Gevolgen van het M-decreet op het gewoon en het buitengewoon onderwijs • Overheidsopdrachten. Met nieuwe energie er tegenaan • Werking Stuurgroep Preventieadviseurs • Bedrijfsbezoek CVO Leuven • Vreugde in de katholieke dialoogschool. Tweedaagse Vicariaat onderwijs in het spoor van Paus Franciscus • Geslaagde tweede Impulsdag Pastoraal basisonderwijs • Reflectieavond Christelijke identiteit scholengemeenschap secundair onderwijs Mechelen • De Odisee van de HUB en de KAHO Sint-Lieven. Academische opening • Prijs Focus Aarde. Campus Voorzienigheid Diest wint hoofdprijs en vijfde prijs • JubileUM 100 jaar Ursulinen Mechelen • De kracht van diversiteit: hoe het beste halen uit de verschillende generaties op de werkvloer? Masterclass Saskia Van Uffelen – VSKO 21 oktober 2014 • Opening werkjaar Diocesaan Pastoraal Centrum

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 12-nov. 2014.pdf
Referentie

• Infoavonden bestuurlijke schaalvergroting • Jaarvergadering schoolbesturen 3 juni 2014 • Vormingsinitiatieven voor schoolbesturen schooljaar 2014-2015 • Overheidsopdrachten. Stand van zaken • Werking Stuurgroep Preventieadviseurs • Dienst Identiteit blaast eerste kaarsje uit. Terugblik en vooruitblik • Vlaanderen wees wijs-dag 23 april 2014 • Nieuwe infrastructuur voor Brusselse scholen: Sint-Gillisschool en Heilig-Hartschool Jette • Samenwerkingsakkoord met hoger beroepsonderwijs in Brussel • Afscheid Mieke Van Hecke

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 11-juli 2014-def.03-07.pdf
Referentie

• Infoavonden bestuurlijke schaalvergroting. Initiatieven volgen elkaar op (Klein-Brabant, regio Aarschot, Brussel, Noord-West-Brabant, Mechelen) • Centra voor Volwassenenonderwijs bezoeken elkaar in het kader van onderzoek naar schaalvergroting • Initiatieven VIMKO. Voorjaarsseminarie, vorming Kompas voor bestuurders, ontmoeting met leden diocesane comités in DSKO Antwerpen • Overheidsopdrachten. Stand van zaken • Werking Stuurgroep Preventieadviseurs • Met de GPS naar Puurs. Veiligheid en preventie in de focus • Congres directeurs secundair onderwijs - Houffalize 12 tot 14 maart 2014 • De Brede Stroom in Etterbeek

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 10-april 2014-eindversie.pdf
Referentie

• Nieuwe website Vicariaat onderwijs Mechelen-Brussel • Infoavonden bestuurlijke schaalvergroting • Vormingsinitiatieven VIMKO • Overheidsopdrachten. Stand van zaken • Stuurgroep preventieadviseurs speelt op (brand)veilig. Bezoek aan de brandweerkazerne Leuven • Hervorming secundair onderwijs. Ronde van Vlaanderen VVKSO 2 december 2013 • Een open deur naar… Colloquium basisonderwijs DPB Mechelen-Brussel 28-30 november 2013 • Albasten jubileum voor Imelda-instituut • Baanbrekend starten. Nieuwe wegen banen in het Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 9-jan 2014-eindversie.pdf
Referentie

• Nieuwe website en logo Vicariaat onderwijs • Nieuwe dienst Identiteit. Getuigenis van directeur Jürgen Mettepenningen • Impulsdag Pastoraal op school – basisonderwijs • Schaalvergroting schoolbesturen in verkenningsfase. Aanbevelingen Vicariaat onderwijs en infovergaderingen • Overheidsopdrachten. Vzw I.R.O. werkt onverdroten voort • VIMKO-initiatieven. Masterclass Wouter Beke • Profsopleiding. Infoavond voor schoolbesturen • De vier winden in het nieuw. Opening sterk gerenoveerde basisschool in hartje Molenbeek • Prijs Focus Aarde. Eervolle vermelding voor Don Bosco Haacht • Academische opening HUB en KaHo Sint-Lieven

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 8-nov 2013.pdf
Referentie

• Vicariaat Onderwijs herstructureert zijn diensten. Nieuwe dienst identiteit • Overheidsopdrachten. Geen ontsnappen meer aan • Schoolbesturen voor grote uitdaging. Presentatie rapport Ronde van schoolbesturen en aanzet tot verdere gesprekken • Diocesane jaarvergadering voor schoolbesturen 4 juni 2013 • Schaalvergroting schoolbesturen. Visie vanuit directeurs met coördinerende opdracht • Conceptnota bestuurlijke schaalvergroting schoolbesturen • VIMKO-initiatieven schooljaar 2013-2014 • Praktische workshops aankoopbeleid 29 mei 2013 • Don Bosco Haacht wint Koningin Paolaprijs • Op bezoek in het Koninklijk Instituut Woluwe

3MB
Bestandsnaam Vondeling nr 7-juli 2013.pdf
Referentie

• Ronde van schoolbesturen bijna afgerond • VIMKO-initiatieven • Profsopleiding voor beginnende directeurs nodigt schoolbesturen uit – 18 april 2013 • Overheidsopdrachten meer dan ooit een aandachtspunt in onderwijs • Van risicoanalyse naar workshops aankoopbeleid. Stuurgroep Preventie zet activiteiten voort • Kind in de Kijker in Houffalize. 12de colloquium directeurs basisonderwijs Mechelen-Brussel • Congres directies secundair onderwijs Aartsbisdom Mechelen-Brussel – Blankenberge 13 tot 15 maart 2013 • Terugblik op de auti-leermarkt van 19 februari 2013

3MB
Bestandsnaam Vondeling nr 6-april 2013.pdf
Referentie

• Ronde van het aartsbisdom. Overlegronde met schoolbesturen over de toekomst • Schouder aan schouder in de scholengemeenschap basisonderwijs. Vormingsavond van VIMKO – 15 november 2012 • Vorming voor schoolbesturen schooljaar 2012-2013 • Overheidsopdrachten belicht en uitgelegd. Infoavond 11 december 2012 • Werking Stuurgroep preventie • De K in het katholiek onderwijs. Conferentie Fons Uytterhoeven in Lennik • Kerstfeest in het Vicariaat Onderwijs

3MB
Bestandsnaam VONDeling nr 5-januari 2013-def.pdf
Referentie

• Nieuwe regeling erfpachtcijns tussen parochies en schoolbesturen • Met DCIM de boer op. Ronde van schoolbesturen in zeven regio’s • Vorming voor schoolbesturen schooljaar 2012-2013. Aanbod van VIMKO • Vorming rond aankoopbeleid in het kader van Preventie. Extra sessie voor bestuurders • Spoedtelling en Capaciteitstekort in Aartsbisdom Mechelen-Brussel • Overheidsopdrachten en raamcontracten. Een vervolgverhaal… • Lagere school campus Donderberg plechtig geopend • Sint-Jozefschool Evere grondig verbouwd • Sint-Romboutscollege 150 jaar. Viering op 29 oktober 2012 • Prijs Focus aarde. Editie 2012

3MB
Bestandsnaam Vondeling nr 4-okt2012-def.-6-11-12.pdf
Referentie

• Schoolbestuurders verenigd en uitgedaagd. Diocesane jaarvergadering 6 juni 2012 • Vorming rond aankoopbeleid en preventie succesvol verlopen op 9 en 30 mei 2012 • Raamcontracten onder st(r)oom. Terugblik op een jaar werking • Ronde van Vlaanderen VVKBaO. Dag van de directeur over omkadering en inschrijvingsdecreet • Collegekerk feestelijk heropend. Sint-Jan Berchmanscollege Brussel zingt gerestaureerde kerk in • Waardevolle projecten basisonderwijs bekroond met Koningin Paolaprijs • Vette jaren voor campus Donderberg. Recordbouw lagere school in Neder-Over-Heembeek

3MB
Bestandsnaam Vondeling nr 3-juli-2012.pdf
Referentie

• Schoolbesturen: een uitdaging voor de toekomst. Diocesane comités hebben ambitieuze plannen • Raamovereenkomsten: een succesverhaal • Vliegende start voor Diocesane stuurgroep Preventieadviseurs • Inschrijvingsdecreet niet zonder gevolgen. Lops bereiden zich voor • CVO’s voor uitdagingen • Kleuteronderwijzer(e)s(sen) kleuren lente. Dag van de kleuterleerkrachten • Muzekapel voor Molenbeekse kinderen. Sint-Albertschool: school van de Hoop • Een meervoudig jubileum voor CVO Lethas en vzw Terra Nova • Congres directeurs secundair onderwijs 14-16 maart 2012 • Montessorischool Duffel oudervriendelijke school

2MB
Bestandsnaam VONDeling nr 2-apr-12.pdf
Referentie

• Nieuwe structuur Vicariaat Onderwijs• Raamovereenkomsten (overheidsopdrachten)• Preventieadviseurs in de scholen. Resultaten enquête• Nieuw Diocesaan Comité Inrichtende Machten• Nieuw overleg VVKBaO en Vicariaten• Spoedtelling en capaciteitstekorten in Aartsbisdom• Geslaagd Colloquium Directeurs basisonderwijs• Viering 100 jaar VVKBaO• Kunst en architectuur verenigd. Voorbereiding nieuwe hogeschool• Prijs Focus Aarde Koningin Paolawedstrijd. Eervolle vermelding voor Voorzienigheid Diest

2MB
Bestandsnaam Vondeling nr 1-jan-2012-verbeterd.pdf
Referentie
×
Kijkt als...
Niveau
Regio