Wat is VONDeling?

VONDeling is het digitale tijdschrift van het Vicariaat Onderwijs Mechelen-Brussel en verschijnt vier maal per jaar. Het vertelt over de werking van het Vicariaat en geeft weer wat er reilt en zeilt in het katholiek onderwijs in het aartsbisdom en in ruimere zin in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Doelgroep

sla link op in klembord

Schoolbestuurders, directeurs/schoolleiders, pedagogisch begeleiders, medewerkers Katholiek Onderwijs Vlaanderen, CLB, onderwijzend personeel, ouders en andere geïnteresseerden.

Onderwijsniveaus

sla link op in klembord

 • basis- en secundair onderwijs (vooral)
 • hoger en volwassenenonderwijs (occasioneel)

Inhoud

sla link op in klembord

 • Activiteiten van het Vicariaat onderwijs en de pedagogische begeleiding van het aartsbisdom Mechelen-Brussel;
 • Activiteiten (studiedagen, congressen, colloquia e.d. van andere organisatoren, al of niet met betrokkenheid van het Vicariaat onderwijs;
 • Informatie over onderwijsactualiteit, over aspecten van schoolorganisatie, identeit en schoolpastoraal, pedagogische begeleiding;
 • Vormingssessies voor schoolbestuurders en leidinggevenden: aankondiging en verslaggeving;
 • Evoluties in het proces van Bestuurlijke Optimalisering en Schaalvergroting, scholengemeenschappen, Katholieke Dialoogschool en dergelijke;
 • Vieringen van scholen, openingen van nieuwe infrastructuur, onderwijsprijzen,…
 • Informatie over overheidsopdrachten en initiatieven voor welzijn en preventie op het werk;
 • Visie op actuele thema’s
 • Personalia

Frequentie

sla link op in klembord

Vier nummers per jaar, in principe in januari, april, juli en november.

Verspreiding en abonnement

sla link op in klembord

 • Het tijdschrift is digitaal en dus gratis voor iedereen bereikbaar via de website www.viconderwijsmb.be en de Pro-website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.
 • Een attenderingsbericht bij het verschijnen van een nieuw nummer komt in de wekelijkse Nieuwsbrief van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Wie daar geen toegang toe heeft, kan zijn e-mailadres doorgeven aan de redactie.

Redactie

sla link op in klembord

Guido François, hoofdredacteur
Jürgen Mettepenningen, verantwoordelijke uitgever

Contact

Guido François
stafmedewerker
015 29 84 85
0498 66 78 65
×
Kijkt als...
Niveau
Regio