Elke school is divers, in elke school verschillen leerlingen maar ook leraren van elkaar. Sommige kinderen en jongeren hebben voldoende voorbeelden waaraan zij zich kunnen spiegelen en optrekken. Tegelijkertijd ontbreekt het hen vaak aan een genuanceerde manier om naar de wereld te kijken, aan het inzicht dat hun eigen referentiekader niet voor iedereen geldt. Andere kinderen en jongeren hebben nood aan sterke rolmodellen waaraan zij zich kunnen spiegelen. Diversiteit als uitgangspunt nemen zorgt ervoor dat alle jongeren de kansen krijgen waar ze recht op hebben. Omgaan met verschil en daar werk van maken zit in het hart van de katholieke dialoogschool.

Waarom

Waarom omgaan met verschil?

Hoe

Hoe gaan we met verschil om?

Dialoogmodel

Een dialoogmodel voor morele dilemma’s

Bronnen

Vind hier de bronnen rond diversiteit.

Identiteit in diversiteit

Hoe gaan we om met diversiteit binnen identiteit?

Inspirerend materiaal

Materialen om het Vademecum in praktijk te brengen

Professionalisering

Overzicht van nascholingen, vormingen, netwerken …

Contact

Peter Bracaval
pedagogisch begeleider
   02 507 06 34
   Jurgen Viaene
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio