Inspirerend materiaal

Filter

We verwijzen door: ‘Woordenlijst inclusief taalgebruik’

Het is niet altijd eenvoudig om de woorden te vinden om bepaalde groepen of mensen aan te duiden. Als je mensen met een handicap, of met een migratieachtergrond wil benoemen, of hen wil aanspreken. Of er zijn woorden over seksuele oriëntatie en identiteit die niet voor iedereen helemaal duidelijk zijn. Soms zoek je een alternatief voor een woord of begrip omdat je niemand wil kwetsen. Er zijn zoveel schijnbaar nieuwe woorden opgedoken, en andere woorden zijn alweer verouderd of worden als kwetsend ervaren. Bij al die twijfels biedt deze lijst advies en verheldering.

We verwijzen door: ‘Diversiteitsscreening – DISCO’

Diversiteitsscreening onderwijs is een meet- en reflectie-instrument dat leraren hun houding en competentiegevoel inzaken omgaan met diversiteit in het onderwijs in kaart brengt.

We verwijzen door: Sidekick Sam

De Sidekick Sam Academy is een gratis online platform boordevol hands-on tools die het welbevinden van kinderen en jongeren helpen boosten. De Sidekick Sam Academy pakt elke maand uit met gratis lespakketten in lijn met de eindtermen en leerplandoelen, expertvideo’s, testimonials, webinars en workshops rond diverse actuele topics.

Aan de slag met je team: privilege check: hoe geprivilegieerd ben jij?

Deze ervaringsgerichte werkvorm kan je gelijke of ongelijke kansen en privileges concreet en bespreekbaar maken. Een privilege wijst op een voorrecht ten opzichte van anderen. Je bent je meestal niet bewust van deze voorrechten. Dat maakt het moeilijk om ze te herkennen en te bespreken. Andersom is ook het geval. Wie weinig privileges heeft, loopt bovendien meer risico op achterstelling, racisme en discriminatie.

Aan de slag met je team met: ‘Re:flextool’

Heb jij interesse om samen met andere (toekomstige) onderwijsprofessionals in dialoog te gaan over het omgaan met etnische diversiteit? Maak hier kennis met de ‘Re:flextool’!

Filmpje fundament diversiteit

Kennismaking met het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs fundament diversiteit.

Diversiteit als gegeven en als fundament

Wat is belangrijker: wat jou van de ander onderscheidt of wat je met de ander deelt? Dagelijks blijkt dat onze maatschappij in het algemeen en ons onderwijs in het bijzonder met die vraag worstelen, want wie is die ander? Gaat het over jongeren met andere gewoontes en opvattingen, met zeer uiteenlopende culturele, religieuze en etnische achtergronden? Of ook over jongeren met bijzondere noden die een legitiem verlangen uitdrukken om hun plaats in de maatschappij in te nemen? Gaat het over arm en rijk? Over wie ver van jou staat in denken en doen? Of kan ook iemand die dicht bij jou staat, anders zijn? Diversiteit is breed en meer dan een gegeven, zij is ook een opdracht en is daarom als fundament opgenomen in het Vademecum zorgbreed en kansenrijk onderwijs.

Met je team: de identiteitsdriehoek toegepast op ‘inspirerend burgerschap’

Een school heeft nood aan leraren die zich als persoon en als professional verbinden aan de schoolvisie. Een school is een systeem: het bestaat niet uit aparte, geïsoleerde leraren, maar wel uit een team dat samen school maakt. Alleen zo kan de schoolvisie, een hefboom voor kwaliteitsvol onderwijs, samen ontwikkeld, geconcretiseerd en geïmplementeerd worden. Maar ook voor de leraar is de verbinding tussen de drie identiteiten van belang: in een school waar je jezelf kunt zijn, kom je thuis. Bijdragen tot een pedagogisch project waarin je gelooft, motiveert van binnenuit. Deze fiche helpt je om met je team hierover in gesprek te gaan.

Fiche diversiteit

Deze fiche bevat een schematisch overzicht van de bouwsteen en verwijst naar de meest relevante instrumenten en bronnen.

We verwijzen door: EDUC8, onderwijs als buffer tegen polarisering.

EDUC8 is een interdisciplinair project dat kinderen en jongeren weerbaar wil maken tegen polarisering en radicalisering. Dat wil het project bereiken door in secundair onderwijs impulsen te geven aan godsdienstonderwijs. Het materiaal is volgens ons ook buiten het vak Rooms-katholieke godsdienst goed bruikbaar.

Met je klas: stellingspel diversiteit

Met dit stellingenspel kun je met leerlingen praten over diversiteit.

Met je klas: spel rond stereotypen

Dit spel, gebaseerd op Gender in de Blender, kun je spelen met leerlingen van twaalf tot zeventien jaar. Het helpt om te praten over specifieke verwachtingen, gender en stereotypen.

Met je klas: Privilege Walk

Dit is een ervaringsgerichte werkvorm waar leerlingen vanaf de tweede graad secundair onderwijs kennismaken met het thema diversiteit  en discriminatie.This is an experience-based method where pupils are introduced to the theme of diversity and discrimination. English version (below)

Aan de slag met je klas: praten met leerlingen over diversiteit

Deze vignettes helpen je om een klasgesprek te voeren over diversiteit op school. Dit spel is geschikt voor leerlingen vanaf 10 jaar en kan gebruikt worden om extra informatie te verzamelen na afname van het burgerschapskompas.

We verwijzen door: walk in my shoes - kruip in de huid van een vluchteling

’Walk in my shoes’ is een gratis online educatieve serious game die je onderdompelt in het leven van een jongere die zijn/haar land moet ontvluchten. Je maakt kennis met Sifa uit Congo, Hassan uit Syrië of Senait uit Eritrea. De drie tieners staan voor erg moeilijke en levensbepalende keuzes.

We verwijzen door: sporen van kolonisatie

Via dit online lesmateriaal van Studio Globo worden je leerlingen uitgedaagd om het koloniale verleden kritisch te verkennen en van daaruit het heden beter te begrijpen.

We verwijzen door: ooit zal ik iemand zijn

De leerplannen bieden heel wat zinvolle kansen om te werken aan inspirerend burgerschap. In dit voorbeeld zie je hoe het vak Nederlands een aanknopingspunt kan vormen. Maar ook in lessen geschiedenis en rk-godsdienst kan dit boek aan bod komen.

We verwijzen door: het Wereldhuis (West-Vlaanderen)

Het Wereldhuis West-Vlaanderen werkt in, met en voor één wereld. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die met mondiale thema’s bezig is. Internationale solidariteit, sensibilisering, initiatieven rond migratie en duurzame ontwikkeling krijgen hier een gezicht.

We verwijzen door: expeditie WareWare

In dit project zitten allerlei kansen verwerkt voor de kinderen om zichzelf en elkaar op een andere manier te leren kennen. Ze worden uitgedaagd om op onderzoek te gaan, en ontdekken dat ze van elke persoon op bepaalde vlakken verschillen en op andere vlakken gelijkenissen vertonen met anderen, zowel in hun eigen omgeving als ruimer. Als kinderen van jongs af aan zien dat iedereen anders is, dan wordt dat iets heel gewoons.

We verwijzen door: demoklap - goed samenleven in superdiversiteit

Het doel van Demoklap is leerlingen leren ‘goed omgaan met superdiversiteit’, en leraren ondersteunen om handelingsdrang en -verlegenheid te overstijgen en hen een bewuste, doordachte aanpak van uitdagende thema’s in de klas aanbieden.

We verwijzen door: Oother talk - teaching migration

Er bestaat best veel materiaal om rond burgerschapsvorming en/of duurzaamheidseducatie te werken. We helpen je het bos door de bomen te zien en wijzen je in deze toolbox de weg naar vindplaatsen van lesmateriaal dat je in het kader van inspirerend burgerschap kunt gebruiken.

We verwijzen door: Mera's ontdekkoffer

Mera’s ontdekkoffer toont je dat werken aan de wereld in je klas en inspirerend burgerschap geen losstaande activiteit hoeft te zijn. Ook met thema’s die zich daar op het eerste gezicht niet toe lenen kun je veel binnenbrengen in je klas. Daarom is in deze koffer gekozen voor STEAM. Een groot begrip dat op zichzelf al een uitdaging vormt in de kleuterklas maar heel wat kansen biedt om rond te werken.

Met je klas: werken met het boek 'Racisme. Stop de pijn'

Wat is racisme precies? Wat kan ik eraan doen? Hoe reageer ik als iemand zich racistisch gedraagt tegen mij, of als ik racisme zie gebeuren? Waarom voel ik me zo vreemd als ik er het slachtoffer van ben?In dit boek krijgen kinderen en jongeren antwoorden op deze vragen. Je kunt het boek uitstekend in de klas gebruiken.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio