Taalinitiatie

Waarom taalinitiatie en hoe geef je taalinitiatie vorm?

Waarom taalinitiatie?

sla link op in klembord

Kopieer

Taalinitiatie wil jonge leerlingen op een speelse wijze initiëren in één vreemde taal die ze later formeel zullen leren. Bij taalinitiatie gaat het om het verkennen van de vreemde taal op muzische wijze. Je maakt kinderen nieuwsgierig naar de andere taalomgeving en de andere taal van leeftijdsgenoten. De leerling stapt in een andere taal om er kennis mee te maken, om te leren hoe andere mensen gelijkaardige dingen bezingen, tonen, vertellen, uitdrukken met tekeningen of gebaren … Ze leren de vreemde taal niet expliciet, ze doen iets en daarbij gebruiken ze de taal. De vreemde taal is dus geen doel op zich, maar een communicatiemiddel. Ze leren de taal spelenderwijs en vanuit emotionele betrokkenheid, al doende, in allerlei betekenisvolle situaties en activiteiten waarbij al hun zintuigen zoveel mogelijk betrokken zijn.​​​​​​​

Wanneer mag taalinitiatie aangeboden worden?

sla link op in klembord

Kopieer

Taalinitiatie kan aangeboden vanaf de kleuterschool. Wil je voor je leerlingen een optimaal en duurzaam resultaat? Dan is een ononderbroken doorgaande lijn tot aan het formeel aanbod van de vreemde taal aangewezen.

Taalinitiatie en Zin in leren! Zin in leven!

sla link op in klembord

Kopieer

Voor taalinitiatie zijn er geen eindtermen. Via taalinitiatie stimuleer je de ontwikkeling van kinderen over de verschillende ontwikkelvelden heen. Naast de uitgelezen kansen om te werken aan de ontwikkeling van talige grondhouding en muzische grondhouding biedt taalinitiatie tal van mogelijkheden om de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkelvelden en hun onderliggende thema’s regelmatig in de focus te plaatsen.

Didactische lijn

sla link op in klembord

Kopieer

Deze didactische lijn wil leraren ondersteunen bij de aanpak van taalinitiatie op school. De didactische lijn is opgebouwd vanuit de volgende belangrijke componenten: de talige en muzische grondhouding (overkoepelend), de zintuiglijke component en de talige component. Ongeacht op welke leeftijd de leerlingen starten met taalinitiatie kunnen deze stappen richting geven voor een doordachte een opbouwende aanpak van taalinitiatie binnen je school.

Talige en muzische grondhouding

sla link op in klembord

Kopieer

  • Positieve opvattingen en attitudes ontwikkelen tegenover de diversiteit aan talen en culturen en tegenover het levenslang leren van talen
  • Plezier beleven aan het samen muzisch bezig zijn in de vreemde/andere taal

Zintuiglijke component

sla link op in klembord

Kopieer

Ontdekkers

sla link op in klembord

Kopieer

In betekenisvolle contexten talige ervaringen opdoen met intens waarnemen met alle zintuigen - intens en actief waarnemen met de zintuigen door de tijd te nemen om te kijken, te luisteren, te betasten, te ruiken, te proeven, te beleven - geconcentreerd kijken, luisteren, voelen, ruiken, proeven en beleven.

Talige component

sla link op in klembord

Kopieer

Ontdekkers - stille praters

sla link op in klembord

Kopieer

Op een speelse manier klanken en woorden uit de vreemde taal ontdekken - plezier beleven aan het nabootsen - er betekenis aan koppelen – ervaren dat ze in staat zijn om een boodschap globaal te begrijpen ook al verstaan ze niet alle woorden

Tonen dat ze een mondelinge boodschap in de vreemde/andere taal begrijpen door al dan niet verbaal erop te reageren, door mee te doen

Eenvoudige zinnen en chunks durven en willen (re)produceren in betekenisvolle contexten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio