Inspirerend materiaal

Een uitgewerkt voorbeeld met uitleg voor TOmf2: teksten nazeggen en hardop lezen

198KB

Een uitgewerkt voorbeeld met uitleg voor TOmf3: teksten navertellen

208KB
Bijlage 1 - Opname307KB
Bijlage 2 - Ondersteunend rooster256KB
Bijlage 3 - Evaluatierooster74KB

Een uitgewerkt voorbeeld met uitleg voor TOmf4: een gebeurtenis, verhaal, iets of iemand beschrijven

293KB

Een uitgewerkt voorbeeld met uitleg voor TOmf5: deelnemen aan een eenvoudig gesprek

348KB

Uitleg bij TOsf1: een schriftelijke boodschap begrijpen

346KB

Uitleg bij TOmf1: een mondelinge boodschap begrijpen

361KB

Een uitgewerkt voorbeeld met uitleg voor TOsf2: een boodschap foutloos kopiëren

375KB

Twee uitgewerkte voorbeelden met uitleg voor TOsf3: een boodschap schrijven door aan te vullen met gegeven woorden of samen te stellen aan de hand van aangereikte bouwstenen

424KB
Bijlage 1 - Je me présente58KB
Bijlage 2 - Een vakantiekaart schrijven - bouwstenen91KB
×
Kijkt als...
Niveau
Regio