Dimona

Voor wie moet je een aangifte doen en hoe kun je via een batch-bestand verschillende aangiften tegelijkertijd doorsturen?

De Dimona voor stagiairs

sla link op in klembord

Kopieer

De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee je als werkgever elke  indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Ook voor de onbezoldigde stagiairs die je als onderwijsinstelling uitzendt, moet je een Dimona doen, meer bepaald een Dimona STG.

Vanaf 1 januari 2020 bestaat de Dimona STG-aangifteplicht voor elke leerling/student/cursist die bij een onderwijsinstelling ingeschreven is en die een onbezoldigde stage loopt. De verplichting geldt zowel voor een hogeschool, een secundaire school voor gewoon of buitengewoon onderwijs, een centrum voor volwassenonderwijs en een centrum voor deeltijds onderwijs.

Het (hoge)schoolbestuur/centrumbestuur van de onderwijsinstelling die de leerling/student/cursist als stagiair uitzendt is verplicht voor die Dimona STG te zorgen.

Hieronder bundelen we documenten en tools die je bij deze aangifte kunnen ondersteunen:

Voor vragen over het doorsturen van de dimona, kun je terecht bij dimonaSTG@katholiekonderwijs.vlaanderen of Philip Marchal (02 507 06 18).

Dimona-aangifte via batch-bestand

sla link op in klembord

Kopieer

Als je veel aangiften moet doorsturen, kun je dat doen in de vorm van een batchbestand. De aangiften in dat batchbestand zijn gestructureerde berichten, opgebouwd volgens strikte regels. 

Gebruik onze handleiding (gebasseerd op de procedure van de Sociale Zekerheid) om de DIMONA-aangiften van al je stagiairs in een keer door te geven dankzij een batch-bestand via een beveiligd SFTP-kanaal.

Specifiek voor de Dimona STG ontwikkelden we voor jullie een tool: op basis van het door jou aangemaakte excelbestand zal het programma twee bestanden aanmaken in het xml-formaat zoals gewenst door de RSZ.

Je downloadt daarvoor de onderstaande bestanden naar je eigen harde schijf cfr bijlage 'Aangifte via batch bestand'. Stop ze bijvoorbeeld in een Dimona-map. Vervolgens neem je rustig het stappenplan in de handleiding door:

Als bijlage bij deze handleiding vind je twee documenten in verband met het tekenen van een FI bestand via Cryptonit of open SSL.

Vergeet niet om altijd de laatste versie van het conversieprogramma te downloaden!

Update 05-04-2022  Belgian EID Signer:
Scholen kunnen op eenvoudig verzoek naar iam-support@smals.be de aangepaste versie van de Belgian Eid Signer voor SHA256 bekomen. Dit houdt geen verplichting in van smals naar de toekomst toe. Dit is toch wel een iets eenvoudiger te installeren programma dan cryptonit, en wordt bovendien ook gratis ter beschikking gesteld

×
Kijkt als...
Niveau
Regio