Stage en werkplekken

Scholen gebruiken verschillende werkvormen om leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. Vaak wordt hiervoor de term werkplekleren gebruikt, als een pedagogische vlag die vele ladingen dekt. Wat de leerlingen tijdens die activiteiten precies doen, zal echter bepalen welke arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing zullen zijn.

Downloads

359KB
Onbezoldigde leerlingenstage - Individuele stageovereenkomst school, stagegever en leerling-stagiair (MLER_072_B01)84KB
Onbezoldigde leerlingenstage binnen bezoldigde arbeidstijd - Individuele stageovereenkomst tussen school, stagegever en leerling-stagiair (MLER_072_B02)81KB
Raamovereenkomst inzake leerlingenstage tussen school en stagegever (MLER_072_B03)78KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake leerlingenstage - Deelovereenkomst tussen school en leerling-stagiair (MLER_072_B04)74KB
Stagiairs op de werkvloer (MLER_072_B05)462KB
Model werkpostfiche stagiair(e) (MLER_072_B06)51KB

812KB
Model van overeenkomst voor observatieactiviteit (MLER_051_B01)69KB
Model van overeenkomst voor praktijklessen op verplaatsing (MLER_051_B02)70KB
Model van overeenkomst voor externe praktijkopleiding (MLER_051_B03)70KB
Trainingsovereenkomst (MLER_051_B04)77KB
Individuele stageovereenkomst tussen school, stagegever en leerling-stagiair (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B05)82KB
Raamovereenkomst inzake leerlingenstage tussen school en stagegever (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B06)77KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake leerlingenstage – Deelovereenkomst tussen school en leerling-stagiair (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B07)69KB
Werkpostfiche stagiair(e)_Model (MLER_051_B08)46KB
Raamovereenkomst inzake trainingsovereenkomst (smt in groep) (MLER_051_B09)75KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake trainingsovereenkomst (smt in groep) (MLER_051_B10)73KB

Contact

Kaat Hendrickx
stafmedewerker
   02 507 06 41
   Barbara Heyde
   stafmedewerker
     02 507 08 66
     Arnoud Reusens
     stafmedewerker
       02 507 07 96
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio