Hier vind je informatie over stages en andere vormen van arbeid. Scholen gebruiken verschillende werkvormen om leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. Vaak wordt hiervoor de term werkplekleren gebruikt, als een pedagogische vlag die vele ladingen dekt. Wat de leerlingen tijdens die activiteiten precies doen, zal echter bepalen welke arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing zullen zijn.
 
Ook over Dimona vind je hier meer informatie terug. De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee je als werkgever elke  indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Ook voor de onbezoldigde stagiairs die je als onderwijsinstelling uitzendt, moet je een Dimona doen, meer bepaald een Dimona STG.
 
Als je veel aangiften moet doorsturen, kun je dat doen in de vorm van een batchbestand. De aangiften in dat batchbestand zijn gestructureerde berichten, opgebouwd volgens strikte regels. Specifiek voor de Dimona STG ontwikkelden wij een tool. Die tool vind je hieronder.

Downloads

Deze handleiding baseert zich op de procedure van de Sociale Zekerheid en beschrijft hoe onderwijsinstellingen al hun stagiairs kunnen doorgeven via een batch-bestand via een beveiligd SFTP-kanaal. Via een batch aangifte kun je meerdere stagiairs tegelijkertijd doorgeven. Vergeet niet om altijd de laatste versie van het conversieprogramma te downloaden! We ontwikkelden voor jullie een handige methode om de aangifte bij de RSZ vlot te laten verlopen via een zogenaamd 'batch-bestand'. Op basis van het door jou aangemaakte excelbestand zal het programma twee bestanden aanmaken in het xml-formaat zoals gewenst door de RSZ. Je downloadt daarvoor de onderstaande bestanden naar je eigen harde schijf cfr bijlage 'Aangifte via batch bestand'. Stop ze bijvoorbeeld in een DIMONA map. Vervolgens neem je rustig het stappenplan in de handleiding door. Als bijlage bij deze handleiding vind je de beschrijving van de methode om de aangifte vlot te laten verlopen via het batch-bestand en twee documenten in verband met het tekenen van een FI bestand via Cryptonit of open SSL.

1MB
Tekenen via open SSL648KB
Tekenen via Cryptonit534KB
Aangifte via batch bestand58KB

Hieronder vind je de handleiding van de RSZ en het 'waarom en het hoe' van de DIMONA-aangifte.

57KB
Handleiding RSZ56KB
Het waarom en het hoe van de DIMONA-aangifte56KB

160KB
Onbezoldigde leerlingenstage - Individuele stageovereenkomst school, stagegever en leerling-stagiair (MLER_072_B01)84KB
Onbezoldigde leerlingenstage binnen bezoldigde arbeidstijd - Individuele stageovereenkomst tussen school, stagegever en leerling-stagiair (MLER_072_B02)81KB
Raamovereenkomst inzake leerlingenstage tussen school en stagegever (MLER_072_B03)78KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake leerlingenstage - Deelovereenkomst tussen school en leerling-stagiair (MLER_072_B04)74KB
Stagiairs op de werkvloer (MLER_072_B05)462KB
Model werkpostfiche stagiair(e) (MLER_072_B06)51KB

664KB
Model van overeenkomst voor observatieactiviteit (MLER_051_B01)69KB
Model van overeenkomst voor praktijklessen op verplaatsing (MLER_051_B02)70KB
Model van overeenkomst voor externe praktijkopleiding (MLER_051_B03)70KB
Trainingsovereenkomst (MLER_051_B04)77KB
Individuele stageovereenkomst tussen school, stagegever en leerling-stagiair (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B05)82KB
Raamovereenkomst inzake leerlingenstage tussen school en stagegever (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B06)77KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake leerlingenstage – Deelovereenkomst tussen school en leerling-stagiair (BuSO OV1-2-3) (MLER_051_B07)69KB
Werkpostfiche stagiair(e)_Model (MLER_051_B08)46KB
Raamovereenkomst inzake trainingsovereenkomst (smt in groep) (MLER_051_B09)75KB
Aanvullend luik bij de raamovereenkomst inzake trainingsovereenkomst (smt in groep) (MLER_051_B10)73KB

Contact

Karolien Billen
stafmedewerker
   02 507 08 11
   Kaat Hendrickx
   stafmedewerker
     02 507 06 41
     Barbara Heyde
     stafmedewerker
       Arnoud Reusens
       stafmedewerker
         02 507 07 96
         ×
         Kijkt als...
         Niveau
          Regio