Stage en werkplekleren

Hier vind je informatie over stages en andere vormen van arbeid. Scholen gebruiken verschillende werkvormen om leerlingen voor te bereiden op de werkvloer. Vaak wordt hiervoor de term werkplekleren gebruikt, als een pedagogische vlag die vele ladingen dekt. Wat de leerlingen tijdens die activiteiten precies doen, zal echter bepalen welke arbeidsrechtelijke bepalingen van toepassing zullen zijn.
 
Ook over Dimona vind je hier meer informatie terug. De Dimona (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke Aangifte) is het elektronische bericht waarmee je als werkgever elke  indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer aangeeft bij de RSZ. Ook voor de onbezoldigde stagiairs die je als onderwijsinstelling uitzendt, moet je een Dimona doen, meer bepaald een Dimona STG.
 
Als je veel aangiften moet doorsturen, kun je dat doen in de vorm van een batchbestand. De aangiften in dat batchbestand zijn gestructureerde berichten, opgebouwd volgens strikte regels. Specifiek voor de Dimona STG ontwikkelden wij een tool. Die tool vind je hieronder.

Stage en werkplekleren

Professionalisering

Contact

Karolien Billen
stafmedewerker
02 507 08 11
Kaat Hendrickx
stafmedewerker
02 507 06 41
Barbara Heyde
stafmedewerker
Arnoud Reusens
stafmedewerker
02 507 07 96
Lieselot Vantuyckom
stafmedewerker
02 507 07 34
×
Kijkt als...
Niveau
Regio