Goede week basisonderwijs

Een goede week tocht

sla link op in klembord

Kopieer

Een handvol delen

sla link op in klembord

Kopieer

Inleiding tocht (in de klas)

sla link op in klembord

Kopieer

Op weg …

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus ging de woestijn in. Het was er heel stil, zodat Jezus goed na kon denken over wat Hij wilde. Wat was Zijn weg in het leven? Wat zou Hij gaan doen? Was Hij wel sterk genoeg van binnen? Zou Hij het alleen doen, of samen met andere mensen? Wat wilde God van Hem? Er waren heel veel vragen in Zijn hoofd.
Veertig dagen bleef Jezus in de woestijn. Hij at en dronk niets en hij was alleen met zichzelf. Soms voelde Hij heel duidelijk wat God van Hem wilde, maar op andere momenten hoorde Hij er iets tegenin gaan. Alsof er een duiveltje op Zijn schouder zat, dat Hem van de weg af wilde brengen.

Na 40 dagen wist Jezus dat Hij sterk en wijs genoeg was, en Hij wist wat Hij wilde. Hij wilde alle mensen vertellen over het Koninkrijk van God. De wereld moest goed en mooi worden voor iedereen. Hij zou er gewoon mee beginnen, en wie weet gingen er steeds meer mensen meedoen.

Eerst keek Jezus eens goed rond wie Hem zouden kunnen helpen …

Naar: Het begon met licht. Bijbelverhalen voor groot en klein
KBS Uitgeverij, 2010, p. 111-112
Lucas 47, 1-15

(stukje wandeling naar halte 1)

Halte 1: Met Jezus op weg ?!?

sla link op in klembord

Kopieer

Er gebeurde veel in het leven van Jezus.
Zijn komst heeft het leven van veel mensen veranderd.
Ze kregen plots de aandacht die ze verdienden.
Jezus toonde hoe we op een liefdevolle manier met elkaar kunnen omgaan, met respect voor iedereen.
Slechts één gebod had Hij:
Hou van de mensen rondom je.
Kleine en arme mensen droeg Hij in zijn hart.
Hij zag hen het liefst van al.
Kinderen, arme en gewone mensen, gekwetste mensen.
En voor deze mensen wou Hij hoop bieden. En kracht.

Vragen:
Ik vraag me af wat Jezus bij jou oproept?
Wat kan je over Hem zeggen?
Wat deed Hij? Ken je hier een verhaal over?
Wat zei Hij? Ken je verhalen van Hem?

Overgang:
Lang, lang geleden was er Iemand, Jezus, die bijzondere dingen zei en wonderlijke dingen deed.
Mensen wilden graag bij Hem zijn en gingen Hem volgen.
En op een dag gebeurde er dit: …

(stukje wandeling naar halte 2)

Halte 2: Met onze handen kunnen we …

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen:
Wat zie je?
Wie is die man op de bank? Hoe zou Hij heten? Wat zou Hij vertellen? Wie is de man op de knieën? Wat doet Hij? Wat maakt dat Hij dit doet?

Info:
Lang, lang geleden was er Iemand die verrassende verhalen vertelde en bijzondere dingen deed.
In alles wat Jezus zei en deed wou Hij liefdevol nabij zijn.
Hij was niet gekomen om de grootste te zijn, de belangrijkste, de eerste.
Hij wou er zijn voor andere mensen. Hij wou zich ten dienste stellen voor anderen.
Dienstbaarheid.
Als Jezus de voeten wast van een ander dan wil Hij net dat aan ons duidelijk maken.
Op zijn knieën, klein om de anderen te helpen en de anderen groot te maken.

Vragen:
Wij doen dat niet met onze handen: de voeten wassen van anderen.
Maar zo nu en dan doen we ook goede daden met onze handen.
Wat kunnen mensen aan goeds doen met hun handen?
(Denk aan papa, mama, juf, vrienden, jezelf, …)
Beeld dit uit en deel met elkaar in de grote groep.
bijvoorbeeld koken, knuffelen, koek delen, troosten, …
(stukje wandeling naar halte 3)

Halte 3: Een handvol delen

sla link op in klembord

Kopieer

Met onze handen kunnen we veel goeds doen.
De vingers van onze handen zetten ons verder op weg in deze tocht.

DUIM

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer we onze duim opsteken wil dit zeggen dat … (kinderen/leerlingen vullen aan …)

  • ik iets goed gedaan heb/goed gedaan
  • het goed is om hier te zijn
  • ik goed bezig ben
  • ...

We trekken net zoals Jezus de woestijn en nemen de tijd om even na te denken en onze ervaringen te delen met elkaar.

Maak een duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:
Wat voor goeds mocht ik de voorbije maanden beleven?
Wat voor goeds is mij overkomen? Wat voor goeds deed ik voor anderen?
Wat voor goeds hebben anderen voor mij gedaan?

Tip: laat eventueel enkele verhalen weerklinken in de grote groep bij elke bespreking van een vinger in duo.

WIJSVINGER

sla link op in klembord

Kopieer

Onze wijsvinger… Het woord zegt het zelf.
Hij wijst de weg. Naar een bepaalde richting.
Daar moeten we naartoe. Of toch niet?

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:
Welke richting wil ik uit in mijn leven? Wat wil ik doen? Wat wil ik worden? Wat wil ik bereiken?

MIDDENVINGER

sla link op in klembord

Kopieer

De middenvinger opsteken is niet zo’n mooi gebaar.
Als ik het doe is het omdat iets of iemand mij heel erg boos heeft gemaakt en ik niet akkoord ben met hetgeen er gebeurde.
Dit kan niet! Dit moet stoppen! Dit moet veranderen!

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:
Wat gebeurt er in jouw omgeving wat jou boos maakt en waarvan je wilt dat het stopt?

RINGVINGER

sla link op in klembord

Kopieer

Sommige mensen dragen aan deze vinger een ring, een trouwring.
Ze beloofden trouw aan elkaar.
Trouw zijn aan mensen, trouw zijn aan elkaar.
Maar ook trouw zijn aan jezelf.

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:
Aan wie of wat blijf jij trouw?
Aan welke waarden/principes blijf jij trouw?
Wat geef je voor niets of niemand op?

PINK

sla link op in klembord

Kopieer

De kleinste vinger aan mijn hand.
Hij is klein en kwetsbaar.
Soms voel ik mij klein en kwetsbaar en vergeet ik hoe krachtig ik kan zijn.

Maak een nieuw duo en bespreek tijdens de verdere wandeling:
Wanneer voelde ik me voor het laatst klein en kwetsbaar? Wat maakte dat ik me zo voelde? Wie was er dan voor mij? Wie of wat heeft mij geholpen in dit moment?

HANDVOL

sla link op in klembord

Kopieer

Een hand vol vingers zetten mij aan het denken.
Gaan met mij op weg… richting Pasen.
Jezus gaf ons het goede voorbeeld door liefdevol nabij te zijn en zijn handen uit de mouwen te steken.
Met onze handen kunnen we mooie dingen verwezenlijken.
Maar …

(stukje wandeling naar halte 4)

Halte 4: En toen gebeurde dit …

sla link op in klembord

Kopieer

Vragen:
Wat zie je? Wat gebeurt er?
Welke sfeer is er?
Wat zouden de mensen roepen?
Waarom zwaaien mensen met palmtakken?

Eventueel: tableau vivant maken

Lang, lang geleden was er Iemand die bijzondere dingen deed en prachtige verhalen vertelde.
Maar … niet iedereen was blij met Hem.
Niet iedereen stond open voor Zijn verhalen en wou naar Hem luisteren.
Sommige mensen keerden zich tegen Jezus.
Sommige mensen gebruiken hun handen met geweld, om pijn te doen.

En het werd erg. Heel erg.
Het werd donker. Heel donker.
En leeg. Heel leeg.
Stil. Heel stil.
Jezus werd ter dood gebracht.
Hij stief aan het kruis.

In stilte wandelen we naar de volgende halte.

(stukje wandeling naar halte 5 = terug naar de klas)

Halte 5: Hoop

sla link op in klembord

Kopieer

(in de klas)

Ontsteek een kaars
Plaats er eventueel een Jezusprent of Bijbelboek bij.

Tot op vandaag kan Jezus een voorbeeld zijn voor sommigen.
Soms ook voor mij … Misschien ook voor jou …
Ik weet niet of dat zo is voor jou …

Wat ik wel weet is dat Hij leeft, op één op andere manier.
In onze verhalen …
In het goede dat we doen …
In de hoop en de liefde …
Als we over Hem blijven vertellen, Zijn bijzondere verhalen en wonderlijke daden blijven herinneren dan leeft Hij nog in onze herinneringen, in onze verhalen, in ons hart, in onze goede daden.
Christenen noemen dit “verrijzenis” en vieren dit op Pasen.
Een feest in de lente wanneer de natuur weer tot leven komt.
Het groen krijgt weer de kans om te groeien.
De zon geeft opnieuw meer licht en warmte.
De vogels fluiten hun lied.
Het is niet langer donker, leeg en stil.
Er is hoop!
Nodig kinderen/leerlingen uit om een voorwerp uit de omgeving (klas, boekentas, …) bij de kaars en Jezusprent/bijbel te plaatsen.

Vraag:
Nu vraag ik me af of er in ons klaslokaal iets is dat je naar hier kunt brengen en bij de kaars (met Jezusprent of Bijbelboek) kan leggen om ons te helpen meer over het verhaal te vertellen. Kijk maar om je heen. Ik ga straks de kring rondgaan en iedereen vragen of je iets wilt gaan halen om naast de prent van Jezus te leggen om ons meer van het verhaal te tonen. (leerlingen mogen vertellen maar dit moet niet)
bijvoorbeeld wereldkaart (Jezus voor iedereen), pen (er is veel over Jezus geschreven), …

Vraag achteraf ook om het voorwerp terug zijn plaats te geven (wanneer alle voorwerpen er liggen en je doet dit best 1 voor 1).

TOT SLOT

sla link op in klembord

Kopieer

Een handvol delen

sla link op in klembord

Kopieer

Onze hand … onze vingers nodigen ons :
Te delen wat goed is.
Te zoeken naar hoopvolle richtingen.
Stop te roepen tegen pijnlijke dingen die moeten veranderen.
Trouw te blijven aan jezelf en aan anderen.
Soms klein en kwetsbaar te kunnen zijn, maar niet te vergeten hoe krachtig je bent!
En dat alles misschien naar het voorbeeld van Jezus.

  • Groeien in mens worden
  • Naar het voorbeeld van Jezus
  • Werken wij aan die ene droom:
  • Een betere wereld voor elke mens.

Goede Vrijdag

sla link op in klembord

Kopieer

Kruisweg van Jezus voor kinderen
Stap voor stap samen op weg naar Pasen

Inleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Dit jaar valt de Goede Week tijdens een schoolweek.

Wij nodigen jullie uit om deze week samen met ons te vieren, bezinnend samen te zijn.

Om ‘Goede Vrijdag’ te kunnen kaderen lees je:

Een Kruisjestocht

sla link op in klembord

Kopieer

Bij elke halte: …
… Vertellen we een stukje van het verhaal.
… Geven we je een beeld. ( verschillende kruiswegen).
… Steken we een kaarsje aan.
… Maken we het biddend stil.
… Bij sommige haltes bieden we een gebed aan.
… Nodig je leerlingen bij de titel gebed uit om zelf een gebed neer te schrijven of voor te bidden.
… Bezinnen we over ons eigen leven. Wat kan of mag dit verhaal voor mij betekenen?

Samen op tocht

sla link op in klembord

Kopieer

Je kan deze (kruis)tocht van Jezus herdenken en vieren door een echte tocht te maken.
Houd rekening met de actuele coronamaatregelen.

Hoe kan je te werk gaan?

Plaats op 15 verschillende plaatsen een tafeltje met een bloemetje, een kaarsje, kaartjes van de prent bij het verhaal, de tekst van het verhaal, het gebedje en een mijmering.

Vraag aan de oudere leerlingen om op de 15 verschillende haltes plaats te nemen.
(Dit kan per 5 leerlingen of per 2, herverdeel dan de taken)
1 leerling laat de prent zien.
1 leerling steekt het kaarsje aan.
1 leerling leest de tekst van het verhaal voor.
1 leerling leest het gebed voor de andere leerlingen herhalen het gebed.
1 geeft de opdracht.

OF

Verdeel de haltes over 5 dagen, maak iedere dag tijd voor 3 haltes bijvoorbeeld tijdens het eerste, derde en vijfde lesuur.

Of

Nodig de leerlingen uit om op voorhand een steentje mee te brengen naar school.
Een steentje dat hen aan zichzelf doet denken.
Een scherp steentje omdat ik nogal eens kan ‘prikken’, koppig ben, af en toe eens pest, …
Een ronde steen omdat ik niet graag kwets, zorg draag voor, …
Nodig hen ook op voorhand uit om voor zichzelf eens na te gaan wat hen zoal dwars of tegen kan zitten in het leven, dit op een briefje te noteren of te tekenen.
Ze nemen het steentje en het briefje mee op tocht.
Je kan er voor kiezen iedere leerling zijn of haar steentje en briefje individueel mee te laten nemen of je kan de steentjes en briefjes in een doos of pot verzamelen, in een rugzak steken en om beurt laten dragen. De last wordt niet meer door hen alleen gedragen.
Ze maken mekaar deelgenoot van hun eigen ‘lijden’ en verdriet.
Later mogen ze dit bij het kruis achterlaten. Zo laten ze als het ware de last van hun schouders vallen.
Of
Maak een boekje en laat de leerlingen bij iedere halte een mijmering noteren.
Laat de boekjes aan het eind van de tocht verzamelen in een doos en leg deze onder het kruis.

Klasritueel

sla link op in klembord

Kopieer

Vind je een tocht te moeilijk of te lang voor je leerlingen, dan kan je dit ook tijdens de laatste week tijdens een klasmoment doen als begin of einde van de dag.
Maak er een klasritueel van gedurende de Goede Week.
Eindig samen op Goede Vrijdag met een vierend moment.

Beeldend het verhaal verdiepen

sla link op in klembord

Kopieer

Vertel het verhaal van Jezus aan de hand van de verschillende haltes.

Wat wil dit verhaal ons vandaag vertellen? Noteer bij iedere halte verschillende gedachtes, gevoelens, ervaringen.

Hoe kan je dit nu ‘ver-beelden’?
*boetseren met klei
*verftechnieken
*krantenknipsels, collage vanuit actualiteit
*tableau vivant
Kruistocht : de tocht van Jezus in 15 haltes

Halte 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

In het land van Jezus woonde een man die Pilatus heette.
Hij was de baas van het land. Jezus staat nu bij Pilatus, omdat Pilatus moet beslissen wat er met Jezus zal gaan gebeuren.
Jezus was namelijk gevangen genomen, omdat Hij zei dat Hij de Zoon van God was. Pilatus wil Hem eigenlijk vrij laten omdat hij niets kwaad ziet in Jezus.
Maar de mensen op het plein ervoor schreeuwen: “Jezus moet aan het kruis!” Uiteindelijk doet Pilatus wat de mensen vragen en zo moet Jezus aan het kruis sterven.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Pilatus veroordeelt Jezus om te sterven.
De mensen schreeuwen: ‘Jezus moet aan het kruis!’
Roepen ook wij soms lelijke woorden naar andere mensen?
Veroordelen wij hen dan ook?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Halte 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Twee soldaten brengen het zware kruis dat Jezus moet gaan dragen. Ook brengt nog iemand een plankje dat aan het kruis moet worden vastgemaakt zodat iedereen kan zien wie er aan dat kruis hangt. Op het plankje staat: Jezus van Nazareth, koning van de Joden.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Draag jij soms een ‘kruis’?
Wanneer heb jij het moeilijk?
Hoe kan jij anderen helpen hun ‘kruis’ te dragen?
Hoe kan jij iemand helpen zodat zijn of haar ‘kruis’ makkelijker te dragen is?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Halte 3 Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus moet het zware kruis helemaal alleen dragen. En daar komt nog bij dat hij niet op een gewone rechte weg loopt, maar hij moet met het kruis de berg oplopen. Dan wordt het kruis te zwaar voor Jezus en Hij valt. De soldaten zijn niet vriendelijk tegen Jezus en ze zeggen dat Hij z’n kruis maar vlug moet oprapen en moet doorlopen. Jezus doet wat de soldaten Hem zeggen.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Wat doe jij als je het moeilijk hebt?
Opgeven of volhouden?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
wij willen nu bidden voor alle mensen
die een zwaar kruis moeten dragen.
Voor de zieken, de armen, de eenzamen,
voor hen die verdriet hebben
en voor zo vele anderen die het moeilijk hebben.
Help hen, Jezus, dat ze in jou de kracht mogen vinden om vol te houden.

Halte 4 Jezus ontmoet zijn moeder Maria.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Onderweg naar de top van de berg, komt Jezus zijn moeder Maria tegen.
Maria heeft heel veel verdriet wanneer ze Jezus ziet. Hij is toch haar eigen kind. En nu moet Hij helemaal alleen het zware kruis dragen. Langs de kant van de weg staan niet zo veel mensen. Maria staat daar wel. Zij wil tot het laatst toe bij Jezus blijven en voor hem zorgen zoals iedere moeder dat doet voor haar kind.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Bij wie kan jij terecht als het een keertje niet zo goed met je gaat?
Voor wie sta jij klaar als het eens tegen zit met iemand anders?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
Maria is ook de Moeder van alle mensen.
Tot haar kunnen we altijd bidden als wij het wel eens moeilijk hebben.
Door tot haar te bidden, zijn we altijd verbonden met Jou.

Halte 5 Simon helpt Jezus het kruis dragen.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

De soldaten zien dat Jezus het kruis erg zwaar vindt en dat hij steeds langzamer gaat lopen. Toevallig staat er een man langs de kant die Jezus ziet knokken om het kruis niet nog eens te laten vallen. Eén van de soldaten roept tegen die man: “Hé jij daar, help jij deze man eens om het kruis te dragen.” Simon doet wat de soldaten hem vragen en pakt het kruis achteraan vast. Nu hoeft Jezus zijn kruis niet meer alleen te dragen.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Als jij wordt aangeduid om iemand te helpen, doe je dat dan of grommel je en zeg je dat iemand anders het maar moet doen?
Wie heeft jou als eens geholpen? Hoe voelde dat voor jou?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
ook van ons wordt gevraagd
om anderen te helpen.
Wij hebben daar niet altijd zin in.
Leer ons om het toch te doen,
uit liefde voor Jou
en natuurlijk om de ander z’n last lichter te maken.

Halte 6 Veronica droogt Jezus’ tranen.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Door het dragen van dat zware kruis lopen de zweetdruppels over de wangen van Jezus zijn gezicht. Een vrouw die Veronica heet, ziet het zwetende gezicht van Jezus. Veronica heeft medelijden met Jezus. Zij pakt een zakdoek uit haar zakken en loopt naar Jezus toe. Een soldaat wil haar tegenhouden, maar Veronica loopt gewoon door en trekt zich er niks van aan. Voorzichtig droogt zij het gezicht van Jezus af. Jezus zegt niets, maar aan zijn ogen ziet Veronica dat hij ‘dank je wel’ wil zeggen. Daarna loopt Jezus weer verder met het zware kruis de berg op.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Zie je die vrouw die naar Jezus toe stapt om met haar doek zijn tranen en bloed van zijn gezicht te drogen. Zij durft nogal!
Durf jij ook de stap te zetten om iemand zomaar te gaan helpen?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
laat ons ook opkomen voor de mensen
die zwak zijn en hulp nodig hebben.
Wij kunnen zo vaak iets goeds doen voor anderen,
maar denken daar te weinig aan.
Help ons om er toch aan te denken.

Halte 7 Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Ze hebben al een heel stuk gelopen, maar zijn nog steeds niet op de plaats van bestemming. Zoals je weet was Jezus al een keer gevallen, maar het kruis is zo zwaar dat Jezus nu weer valt. Maar toch staat Jezus weer op en draagt zijn kruis verder de berg op.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Stel je voor, je hebt het moeilijk op school met een bepaald iets. Je hebt er extra goed je best voor gedaan… en toch lukt het je (nog) niet; geef je dan op of kan je toch nog volhouden?
Hoe komt het dat je opgeeft?
Hoe komt het dat je volhoudt?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
help Je ons, net als Jij, vol te houden
wanneer we iets moeilijk vinden.
Wil Je alle mensen troosten
die nu veel moeten lijden.
Laat hen merken dat Je dicht bij hen bent.

Halte 8 Jezus troost de wenende vrouwen.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Onderweg ontmoet Jezus ook een groepje vrouwen. De vrouwen zijn aan het huilen. Jezus ziet de huilende vrouwen ondanks zijn eigen pijn en verdriet. Dan gaat Hij de vrouwen troosten. Daarna loopt hij met het zware kruis weer verder. Het kruis begint langzamerhand erg pijn te doen op zijn schouders. De tranen staan in zijn ogen, maar ondanks dat loopt hij verder de berg op.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Vrouwen wenen omdat ze zien hoeveel pijn Jezus heeft. Jezus lijdt, maar toch ziet Hij nog de droefheid van de vrouwen … en troost Hij hen.
Als jij iets aan de hand hebt, ben je dan de hele tijd met jezelf bezig … of kan je dan ook nog de pijn van andere mensen zien?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
wij vinden het niet altijd gemakkelijk
om het goede te blijven doen.
Als wij iets verkeerds hebben gedaan,
laat ons dat dan inzien
en laat ons spijt hebben
van wat we gedaan hebben.
Wil Je het ons dan weer vergeven?
En wanneer iemand ons iets heeft aangedaan,
laat ons dan die ander vergeven.

Halte 9 Jezus valt voor de derde keer onder het kruis.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe hoger Jezus op de berg komt, des te zwaarder wordt het dragen van zijn kruis. Bovendien is het erg warm. Het is rond de middag en de zon staat hoog aan de hemel. Jezus valt nu voor de derde keer, maar nu is hij echt helemaal uitgeput. Hij valt dan ook languit neer en kan gewoon niet meer verder. Maar dan gebeurt er iets wat niemand had verwacht. Jezus staat weer op. Hij pakt toch zijn kruis weer op zijn schouders en gaat het laatste stukje van de berg op. Dat Jezus pijn heeft kun je zien aan zijn gezicht.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus valt voor de derde keer onder het kruis. Waar zou Jezus die kracht vandaan halen om steeds opnieuw verder te gaan met het kruis op zijn rug?
Bij God!
Wie kan jou kracht geven om te blijven volhouden?
Is dit ook God voor jou of iemand of iets anders?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
help ons wanneer we bijna de moed verliezen
en laat ons altijd opnieuw beginnen
wanneer we fouten hebben gemaakt.

Halte 10 Jezus wordt ontdaan van zijn kleren

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Na een lange, zware kruisweg, is Jezus nu aangekomen boven op de berg. De naam van de berg is Golgotha. Veel mensen moeten lachen om Jezus, omdat Hij had gezegd: “Ik ben de Zoon van God.” Ook de soldaten lachen hem uit en om hem extra te pesten, trekken ze Jezus de kleren uit. Ook hier heeft Jezus heel veel verdriet van. Jezus blijft stil voor zich uit staren en houdt zich groot, maar binnen in zijn hart voelt Jezus heel veel pijn.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Ze nemen Jezus’ kleren af. Ze vernederen Hem, ze pesten Hem.
Gebeurt het soms bij jou op school dat kinderen worden uitgelachen of gepest?
Doe jij daar dan ook aan mee? Of kies je voor rechtvaardigheid?

Halte 11 Jezus wordt aan het kruis genageld

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus heeft nu alleen nog maar een doek om zijn middel.
De soldaten dwingen hem om op het kruis te gaan liggen.
Maria staat er ook bij en ziet dat Jezus is overgeleverd in de handen van de soldaten.
Zij kan niets meer doen, alleen nog maar bij Jezus blijven en voor hem bidden.
Met een aantal spijkers wordt Jezus aan het kruis geslagen.
De soldaten doen Jezus heel veel pijn. Jezus huilt.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Onze woorden zijn soms als scherpe nagels, die andere mensen pijn doen …
Heb je dit zelf ook wel eens gedaan?
Heb je dit zelf ook wel eens meegemaakt, dat anderen dit bij jou deden?

Halte 12 Jezus sterft aan het kruis

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Het kruis van Jezus wordt rechtop gezet.
Naast hem staan nog twee andere kruisen met twee moordenaars eraan.
Onder het kruis van Jezus staat Maria, zijn moeder, en Johannes, zijn lievelingsapostel.
Jezus zegt tegen de soldaten dat Hij dorst heeft en nu zijn de soldaten toch zo vriendelijk om hem iets te drinken te geven.
Jezus zegt tegen zijn moeder en tegen Johannes dat zij samen goed voor elkaar moeten zorgen als Hij er niet meer is.
Dan wordt het plotseling heel erg donker.
De mensen kijken gespannen naar wat er gaat gebeuren.
Dan spreekt Jezus zijn laatste woorden.
Hij zegt: “Het is volbracht.”
Jezus buigt zijn hoofd en sterft aan het kruis.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus sterft aan het kruis. Het is leeg en donker.
Leg je steentje, briefje, boekje onder het kruis en laat zo je verdriet achter bij Hem.
Je draagt je verdriet niet meer alleen.

Maak het een minuut stil.

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
Dank U voor uw liefde voor ons.
Wij willen onze liefde aan U en de anderen geven.

Halte 13 Jezus wordt van het kruis genomen.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Nadat Jezus aan het kruis is gestorven, wordt zijn lichaam van het kruis afgehaald.
Maria heeft Jezus nu weer in haar armen, net zoals zij hem in haar armen had toen Hij pas geboren was in Bethlehem. Nu is Jezus dood en Maria heeft heel veel verdriet.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus is van het kruis genomen en Maria houdt Hem vast.
Wat zou Maria denken? … Waarom? Waarom moet dit met mijn zoon gebeuren? Waarom ik?
Heb jij ook als een gedacht, waarom ik, waarom moet dit nu met mij gebeuren? Ken jij andere mensen dit veel lijden en dit ook wel eens dachten of zeiden? Waarom ik?

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus,
wil Je alle mensen troosten die veel verdriet hebben
om de dood van iemand van wie ze veel houden.
Laten wij blijvend bidden voor onze overledenen,
en hen insluiten in onze harten.

Halte 14 Jezus wordt in het graf gelegd.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

Om het dode lichaam van Jezus goed te verzorgen, wordt zijn lichaam ingesmeerd met olie en daarna in doeken gewikkeld. Daarna wordt Jezus naar een nieuw graf gebracht. Het graf van Jezus is gemaakt in een rots. Jezus wordt in het graf gelegd. Maria en Johannes staan erbij te bidden. Daarna gaan zij weg. Om het graf goed af te sluiten wordt er een grote steen voor de ingang gerold. Het graf van Jezus is niet het einde. Het is maar een rustplaats voor eventjes.

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus is begraven en ze rollen een grote steen voor zijn graf.
Christenen zeggen begraven is de doden in de handen van God leggen; is geloven dat God nu verder voor hen zorgt.
Zie jij dit ook zo? Hoe zie jij dat? (andere geloofsovertuigingen?)
Hoe zou jij je voelen als je wist dat een dierbare overledene nu thuis mag komen bij God?

Halte 15 Jezus is verrezen.

sla link op in klembord

Kopieer

Verhaal

sla link op in klembord

Kopieer

In de vroege morgen gaan enkele vrouwen naar het graf. Ze willen het lichaam van Jezus verzorgen. Maar het graf is leeg. De vrouwen zeggen dat ze Jezus hebben gezien. Ze spreken van een engel. Iemand met witte kleren zei dat Jezus niet dood is. Hij leeft gewoon bij zijn Vader verder. En de leerlingen … ze praten de hele tijd over Hem. Ze zijn niet meer verdrietig. Jezus leeft verder. Pasen, feest van licht en leven!

Mijmerend stilstaan

sla link op in klembord

Kopieer

Het graf is leeg! Jezus is verrezen! De vrouwen zijn blij!
Jezus overwon de dood. Hij overwon het kwade!
Pijn, verdriet, eenzaam zijn, gepest worden, gekwetst zijn … laat dit niet je leven leiden. Durf te hopen, uit te kijken om terug heel te worden. Geloof in het leven, de liefde, het licht!
Herinner je je het verhaal van de vrouw met de tien drachmen nog?
Ze bleef zoeken naar haar verloren drachme. Ze stak het licht aan, veegde de kamer.
Ze gaf het niet op! Toen ze haar drachme vond was ze heel blij en wilde die vreugde delen met haar vriendinnen en buren.
Zo willen ook wij vandaag samen vieren.
Jezus overwon de dood.
Verrassend vreugdevol mogen wij dit nu samen met Hem vieren.

Gebed

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus, Jij hebt je kruis gedragen.
Wij weten dat het kruis niet het einde is geweest.
Na Goede Vrijdag kwam de zon van de verrijzenis.
Haar licht blijft schijnen tot op vandaag.
Wij danken voor al het goede dat overal ter wereld wordt gedaan zodat mensen gelukkig worden.

We maken het tot slot nog even stil en bidden:

sla link op in klembord

Kopieer

Jezus, Jij houdt van iedereen en Je wilt bij ons zijn
als we blij zijn, maar ook als het niet goed gaat
als we pijn hebben, of verdrietig zijn
als we onrecht meemaken
als we ...dan juist wil Jij naast ons staan
en ons meehelpen datgene dat niet fijn is te verdragen.
Daarom draag Jij vandaag ook ons kruis op je schouders,
want Je wilt niet weglopen van verdriet, lijden en dood,
ook niet als het onbegrijpelijk of onrechtvaardig is
wat er gebeurt.

Daar zijn wij dankbaar voor.
Dank je wel Jezus,
Dat Jij deze weg bent gegaan.
Amen.

Lieve God,

Vandaag vieren we feest
omdat Jezus niet dood is gebleven
maar is opgestaan en leeft bij U.
Dat is een nieuw begin
en wij mogen erbij zijn,
bij dit nieuwe begin.
Wij mogen weten
dat U altijd weer
met ons verder gaat.
Nooit iets bij het oude laat,
maar ons en uw schepping vernieuwt,
telkens weer.
We danken U.
Amen.

Feestelijk afsluiten met een vreugdevol moment.
We zingen samen het jaarthema lied.
We zijn weer heel! 10 op 10

Kruisweg in beeld:

Neem bij de andere hieronder vermelde kruiswegen zeker een kijkje ter inspiratie.

Kruisweg van Arcabas

Een voorbeeld van een eenvoudige kruisweg

sla link op in klembord

Kopieer

Halte 1 Jezus wordt ter dood veroordeeld.

Halte 2 Jezus neemt het kruis op zijn schouders.

Halte 3 Jezus valt voor de eerste keer onder het kruis.

Halte 4 Jezus ontmoet zijn moeder Maria.

Halte 5 Simon helpt Jezus het kruis dragen.

Halte 6 Veronica droogt Jezus’ tranen.

Halte 7 Jezus valt voor de tweede keer onder het kruis.

Halte 8 Jezus troost de wenende vrouwen.

Halte 9 Jezus valt voor de derde keer onder het kruis.

Halte 10 Jezus wordt ontdaan van zijn kleren.

Halte 11 Jezus wordt aan het kruis genageld.

Halte 12 Jezus sterft aan het kruis.

Halte 13 Jezus wordt van het kruis genomen.

Halte 14 Jezus wordt in het graf gelegd.

Halte 15 Jezus is verrezen.

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio