Visie

Basisteksten

sla link op in klembord

Kopieer

Twee basisteksten oriënteren de pastorale werking op school:

Pastoraal in 3 D

sla link op in klembord

Kopieer

De pastoraal op school plaatst de christelijke inspiratie in perspectief.
Elk perspectief veronderstelt drie dimensies.
Een pastoraal in 3 D omvat: denken & doen in dialoog.
Hun samenspel wekt creatieve energie en geeft dynamiek.
 
DENK
Denken onderzoekt de christelijke visie van waaruit we werken.
Waar staan we voor?
 
DOE
Doen brengt die visie in de eigen schoolcontext in praktijk.
Waar gaan we voor en wat is werkbaar voor iedereen?
 
DIALOOG
Denken en doen gebeuren bij voorkeur in dialoog. Hoe verhalen
we aan elkaar dat Jezus in denken en doen ons bezielt en draagt
met respect voor de aanwezige diversiteit?

Pastoraal op school is als roeien.
Roeiers kijken tegengesteld aan de vaarrichting,
maar weten waar ze naartoe willen.
Ze roeien met de riemen die ze hebben.
In een katholieke school vertrouwen de roeiers hun Gids
die hen op het achterdek aanstuurt.
Wie samen leert roeien, vaart wel!

×
Kijkt als...
Niveau
Regio