Verlies en rouw

Wat doe je wanneer je in je school met verdriet en rouw te maken krijgt?

Verlies, verdriet en rouw op school

sla link op in klembord

Kopieer

Een mens is een kwetsbaar wezen. Verlieservaringen, verdriet en rouw raken die kwetsbaarheid in de kern. Ze raakt je hele menszijn en is onlosmakelijk met het leven verbonden. Het indringendst dient die kwetsbaarheid zich aan bij een overlijden. Daar is deze webpagina in de eerste plaats op gericht. Maar ook andere verliessituaties gaan gepaard met verdriet en rouw en ook daarvoor kan deze webpagina inspiratie bieden. Denk maar aan een echtscheiding, het plots vertrek van een leerling … Je school blijft er helaas niet van gespaard.

In een katholieke dialoogschool kun je die kwetsbaarheid tonen en wil je ze ook mee dragen. Uiteindelijk verwerkt ieder een verlies op zijn eigen manier. Maar we kunnen elkaar daarbij wel helpen. Afscheid nemen hoort bij het leven, zeggen we nogal gemakkelijk. Hoe we daar goed kunnen mee omgaan, is echter vaak veel minder duidelijk …

Deze webpagina maakt je daarom wegwijs in het omgaan met verlies en rouw als een tussenmenselijk gebeuren en zoekt daarbij nadrukkelijk de verbinding met de christelijke inspiratie maar geeft ook aanknopingspunten naar andere levensbeschouwingen.

In acute situaties dringt de aandacht voor verlies en rouw zich op. Je moet dan onmiddellijk klaarstaan met een aanpak. Deze webpagina speelt daar waar mogelijk op in, maar beter is het om in een luwere periode het terrein te verkennen, een eigen scenario op te stellen en materiaal te verzamelen of zelf op te stellen, aangepast aan je eigen context en publiek. Zo ben je beter voorbereid wanneer de nood zich aandient.

Maar bovenal: omgaan met verlies en rouw is geen techniek om onder de knie te krijgen; het blijft een kwetsbaar gebeuren van warme medemenselijkheid waarin je gaandeweg groeit en leert via voortdurende aandacht en met vallen en opstaan.

Ondersteuning door pedagogisch begeleiders

sla link op in klembord

Kopieer

Bij deze pedagogisch begeleiders kun je terecht voor hulp en voor ondersteuning van je eigen team bij de voorbereiding en verdieping van je rouwwerking, zowel bij dringende interventies als wanneer er meer tijd is.

Regio Antwerpen

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Limburg

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Mechelen-Brussel

sla link op in klembord

Kopieer

Regio Oost-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Regio West-Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Internaten

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Rouwkoffer

sla link op in klembord

Kopieer

Een rouwkoffer met educatief, zingevend en pastoraal materiaal helpt om met collega’s en leerlingen bij een verlies stil te staan aan de hand van teksten, beelden, symbolen, rituelen … om het bespreekbaar te maken, buiten en binnen het lesgebeuren, om aanzetten te geven voor bezinning en viering.

Een rouwkoffer kun je onder andere ontlenen:

Het is aanbevolen om je eigen rouwkoffer samen te stellen, inspelend op je eigen context en leerlingenpubliek.

Met je (kern)team op weg

sla link op in klembord

Kopieer

Bezint eer je begint, dat is een gulden regel. Dus wacht je ook best niet tot zich een crisissituatie voordoet om tot actie over te gaan. Je bereidt je er best vanaf vandaag op voor en blijft in je (kern)team de vinger aan de pols houden. Zo kun je het aanpakken:

Verken zeker deze websites

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Christa Damen
stafmedewerker
   0474 89 41 64
   Kristel De Leeuw
   pedagogisch begeleider
     Kelly Deburchgraeve
     stafmedewerker
       0478 60 97 61
       Rik Depré
       medewerker
         0490 11 36 13
         Hendrik-Jan Gubbelmans
         pedagogisch begeleider
           Hanne Jacobs
           pedagogisch begeleider
             0497 45 97 95
             Andreas Janssens
               02 507 07 75
               Edith Maes
               pedagogisch begeleider
                 0496 13 05 43
                 Bellinda Staelens
                 pedagogisch begeleider
                   0497 26 24 55
                   Tine Struyve
                   pedagogisch begeleider
                     Kris T'Seyen
                     pedagogisch begeleider
                       0477 99 13 49
                       Vera Vastesaeger
                       pedagogisch begeleider
                         0476 46 73 72
                         ×
                         Kijkt als...
                         Niveau
                         Regio