Inspirerend materiaal

Filter

Thema

Bezinnen en vieren bij het einde van het schooljaar

Wie in het licht van het jaarthema Vertrouwen uitstralen en Lichtpuntjes met de leerlingen wil bezinnen of vieren bij het einde van het schooljaar, kan putten uit de plukbundels voor basis- en secundair onderwijs.

Veertigdagentijd 2023: het aanbod samengevat op 1 A4

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan inspirerend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd in het basis- en secundair onderwijs en met personeelsleden.

Veertigdagentijd 2023: materiaal voor basisonderwijs, secundair onderwijs en personeelsleden

Zoals mensen die touwtrekken zetten we ons schrap en gebruiken we al onze krachten samen om de anderen over de lijn te krijgen. Zo worden we SAMEN STERK om op te komen voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Waar wachten we nog op? Met die oproep trekken we door de veertigdagentijd.

Veertigdagentijd 2023: affiche – SAMEN STERK

Zoals mensen die touwtrekken zetten we ons schrap en gebruiken we al onze krachten samen om de anderen over de lijn te krijgen. Zo worden we SAMEN STERK om op te komen voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Waar wachten we nog op? Met die oproep trekken we door de veertigdagentijd.

Veertigdagentijd 2023: Leeftocht voor maart

Zoals mensen die touwtrekken zetten we ons schrap en gebruiken we al onze krachten samen om de anderen over de lijn te krijgen. Zo worden we SAMEN STERK om op te komen voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Waar wachten we nog op? Met die oproep trekken we door de veertigdagentijd.

Bezinningskaarten veertigdagentijd en Pasen 2023

Zoals mensen die touwtrekken zetten we ons schrap en gebruiken we al onze krachten samen om de anderen over de lijn te krijgen. Zo worden we SAMEN STERK om op te komen voor een duurzame en rechtvaardige wereld. Waar wachten we nog op? Met die oproep trekken we door de veertigdagentijd.

17 februari 2023: internationale dag van de hoop

Katholieke dialoogscholen beoefenen een pedagogie van de hoop. 17 februari, internationale dag van de hoop, kan dus niet onopgemerkt voorbijgaan. Een inspirerend pedagogisch dossier helpt je om daaraan invulling te geven in je school.

Advent 2022: wekelijkse bezinning voor personeelsleden.

Aansluitend bij het jaarthema Vertrouwen uitstralen en het thema voor de advent Vol verwachting dragen en je laten dragen krijgen personeelsleden voor iedere adventsweek een aanbod voor een verdiepingsmoment.

Advent 2022: het aanbod samengevat op 1 A4

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan inspirerend materiaal voor de beleving van de advent in het basis- en secundair onderwijs en met personeelsleden. Een infofiche geeft je een overzicht op 1 A4’tje.

Advent 2022: affiche – vol verwachting dragen en je laten dragen

Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten. In deze adventstijd draagt Maria haar kind letterlijk, zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem, en later haar kind zal dragen naar Jeruzalem. Laten we elkaar dragen!

Advent 2022: Leeftocht voor december

Hoe goed kan het voelen zich gedragen te weten. In deze adventstijd draagt Maria haar kind letterlijk, zoals de ezel haar draagt op weg naar Bethlehem, en later haar kind zal dragen naar Jeruzalem. Laten we elkaar dragen!

Vieren op school: oriënterende vragen ter reflectie

Deze leidraad helpt om in een katholieke dialoogschool gesprek op gang te brengen over pastoraal vieren op school. In de huidige pluraliteit en diversiteit is dat niet vanzelfsprekend. Reflectievragen zetten pastoraal inspirerende teams die willen vieren, op weg om antwoorden te geven op het waarom, het hoe en het wat van vieren op school.

Veertigdagentijd 2022: weekbezinning voor personeelsleden

Aansluitend bij het jaarthema De kracht van verbinden en het thema voor de veertigdagentijd Wereldwijd verbonden krijgen personeelsleden voor iedere week in de veertigdagentijd een aanbod voor een verdiepingsmoment.

Veertigdagentijd 2022: het aanbod samengevat op 1 A4

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan inspirerend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd in het basis- en secundair onderwijs en met personeelsleden. Een infofiche geeft je een overzicht op 1 A4’tje.

Veertigdagentijd 2022: aanbod voor het secundair onderwijs

De veertigdagentijd, die ons voorbereidt op Pasen; start dit jaar op woensdag 2 maart. Er zijn exact vier schoolweken tussen de krokusvakantie en de paasvakantie: vier weken waarin we met onze collega’s en leerlingen aan de slag kunnen gaan met inspirerend materiaal. Om die reden valt dit inspirerend materiaal uiteen in vier onderdelen.

Leeftocht veertigdagentijd 2022

We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Wij, mensen, zijn één grote familie. Meer nog dan anders maken we dat in de veertigdagentijd concreet.

Bezinningskaarten veertigdagentijd en Pasen 2022

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de veertigdagentijd en twee bij Pasen. Het beeld van de kaart voor de veertigdagentijd met tekst van Kathleen Boedt stemt overeen met het affichebeeld.

Affiche veertigdagentijd 2022 – wereldwijd verbonden

We zijn verbonden in een wereldwijd netwerk. De aarde is ons gemeenschappelijk huis. Wij, mensen, zijn één grote familie. Meer nog dan anders maken we dat in de veertigdagentijd concreet.

Advent 2021: het aanbod samengevat op 1 A4

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan inspirerend materiaal voor de adventswerking in basis- en secundair onderwijs en met personeelsleden. Een infofiche geeft je een overzicht op 1 A4’tje.

Advent 2021: wekelijkse bezinning voor personeelsleden

Aansluitend bij het jaarthema ‘De kracht van verbinden’ en het adventsthema ‘Wie zet je in het licht?’ krijgen personeelsleden voor iedere adventsweek een aanbod voor een verdiepingsmoment.

Advent 2021: impulsen voor het basisonderwijs

In dit drievoudig aanbod kun je inspiratie vinden om doorheen de advent op weg naar Kerstmis te gaan: maak een sterretjestocht, kies voor Jezus als inspirator en laat je begeleiden door de rijke plukbundel voor deze advent.

Advent 2021: impulsen voor het secundair onderwijs

Deze advent willen we extra alert zijn op wat in alle stilte en bescheidenheid gebeurt maar toch zo’n deugd kan doen. Extra alert ook voor wie in de schaduw staat maar evengoed onmisbaar is. Vier weken lang richten we onze schijnwerpers op al dat goeds van al die goede mensen.

Leeftocht advent 2021

In deze jaargang over De kracht van verbinden staat de advent in het teken van verbondenheid met het Licht.

Bezinningskaarten advent en Kerstmis 2021

Uitgeverij Muurkranten (UM) geeft samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen vier bezinningskaarten uit met inspirerende mijmeringen van Kathleen Boedt en Antoon Vandeputte, twee bij de advent en twee bij Kerstmis. Het beeld van de adventskaart met tekst van Kathleen Boedt stemt overeen met het affichebeeld.

Affiche advent 2021 – Wie zet je in het licht?

In december willen we — in Jezus’ spoor en samen met Welzijnszorg — opkomen voor de rechten van mensen in alle vormen van armoede.We willen hen uit het duister halen.We plaatsen hen voor het voetlicht.We komen voor hen op en we zoeken samen met hen naar oplossingen.We willen hun licht aanreiken aan het einde van de tunnel.

Uitwerking jaarthema 2021-2022

Ontdek op het thema  Leeftocht  het werkmateriaal voor de uitwerking van het jaarthema. Sommige onderdelen zijn al beschikbaar. Voor een ander moet je nog even geduld oefenen. Regelmatig verschijnen nieuwe impulsen. Kom dus nog eens kijken.

30 van 69

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
    Regio