Inspirerend materiaal

55 resultaten

Vieren op school: oriënterende vragen ter reflectie

Deze leidraad helpt om in een katholieke dialoogschool gesprek op gang te brengen over pastoraal vieren op school. In de huidige pluraliteit en diversiteit is dat niet vanzelfsprekend. Reflectievragen zetten pastoraal inspirerende teams die willen vieren, op weg om antwoorden te geven op het waarom, het hoe en het wat van vieren op school.

Veertigdagentijd 2022: het aanbod samengevat op 1 A4

Katholiek Onderwijs Vlaanderen biedt een ruim aanbod aan inspirerend materiaal voor de beleving van de veertigdagentijd in het basis- en secundair onderwijs en met personeelsleden. Een infofiche geeft je een overzicht op 1 A4’tje.
Vasten/Pasen

Veertigdagentijd 2022: weekbezinning voor personeelsleden

Aansluitend bij het jaarthema ‘De kracht van verbinden’ en het thema voor de veertigdagentijd ‘Wereldwijd verbonden’ krijgen personeelsleden voor iedere week in de veertigdagentijd een aanbod voor een verdiepingsmoment.
Vasten/Pasen

Veertigdagentijd 2022: impulsen voor het basisonderwijs

Vasten/Pasen

Veertigdagentijd 2022: aanbod voor het secundair onderwijs

De veertigdagentijd, die ons voorbereidt op Pasen; start dit jaar op woensdag 2 maart. Er zijn exact vier schoolweken tussen de krokusvakantie en de paasvakantie: vier weken waarin we met onze collega’s en leerlingen aan de slag kunnen gaan met inspirerend materiaal. Om die reden valt dit inspirerend materiaal uiteen in vier onderdelen.
Vasten/Pasen

Nieuws

MEER

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio