Bezinning voor leerlingen

Waarom klasbezinning?

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijs en bezinning horen bij elkaar. Het zoeken naar zin gebeurt doorheen het hele schoolgebeuren en de hele schoolloopbaan. Leerlingen hebben in dat groeiproces ook uitgesproken momenten nodig om op verhaal te komen, expliciete haltes of adempauzes om in dialoog hun eigen levensverhaal te ontwerpen. Bezinningsdagen op een inspirerende plaats en met professionele begeleiding bieden daarvoor de tijd en de ruimte. Lees meer in de basistekst hieronder.

Onderwijs vormt mensen tot vrije, competente en solidaire personen die zin en betekenis vinden in leven en samenleven.” (visietekst katholieke dialoogschool)

Bezinningshuizen

sla link op in klembord

Kopieer

Zoek je naar een bezinningshuis of abdij waar je met leerlingen terecht kunt voor een klasbezinning?

De website klasbezinning.be van de Federatie van Bezinnings- en Ontmoetingshuizen helpt je in de rubriek Locaties om je gading te vinden.

Bezinningsbegeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

Zoek je een competente bezinningsbegeleid(st)er voor je een- of meerdaagse klasbezinning?

Op de website klasbezinning.be vind je in de rubriek Begeleiding een overzicht van gemotiveerde begeleiders die je kunt contacteren. Ze genoten een opleiding bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen of werkten er als docent aan mee.

Basistekst: bezinning en bezinningsdagen in een katholieke dialoogschool

sla link op in klembord

Kopieer

Inleiding: De mens als ‘Zinzoeker’

sla link op in klembord

Kopieer

Als mens zijn we allen betekeniswezens. We geven de dingen om ons heen bewust of onbewust een zinvolle of minder zinvolle betekenis, en dat in een proces van voortdurende verandering en groei naar meer zinvolheid. Als een niet te scheiden kluwen doen we dat zowel in gemeenschap als individueel.

In onze zoektocht naar zin en vooral waar deze ons overstijgt, tekent zich een ‘zingevingsruimte’ af. Een ruimte van en naar zin.

De katholieke dialoogschool: open, zoekend, kritisch, dialogaal

sla link op in klembord

Kopieer

Jongeren zijn op zoek naar verandering, het nieuwe, uitdagingen. Wij willen hen in die zoektocht ondersteunen door hun zinvragen en levensbeschouwing daarin bewuster naar boven te halen als kracht van hun menswording. In de katholieke dialoogschool wordt dan ook in leren en werk, spreken en luisteren, delen en ervaren, met elkaar de inhoud van deze zingeving vorm gegeven.

De katholieke dialoogschool is dan ook de uitgelezen plaats om over deze groeiweg op een open, kritische en dialogale wijze te waken, met respect voor ieders zingevingspad. De multiculturele mix van jongeren en levensbeschouwingen heeft nood aan bezielde begeleiding om hun eigen zoektocht naar zin te ondersteunen.

Levensbeschouwelijke dialoog: Respectvol, luisterend, verbonden

sla link op in klembord

Kopieer

Het zoeken naar zin gebeurt zowel tijdens de lessen, op informele momenten als in gesprek met een leraar, een zorgcoördinator, een opvoeder … Er zijn echter ook uitgesproken momenten nodig waarbij men intenser op het hele proces kan inzoomen via verstilling, verinnerlijking en verdieping.

Tijdens deze momenten, vaak in klasverband, komen leerlingen op verhaal over hun eigen levensverhaal. Ze krijgen eveneens de kans om in dialoog het levensbeschouwelijk verhaal van de ander te beluisteren, te leren respecteren en tot verbondenheid te komen. Samen leren ze de levensbeschouwelijke dimensie van hun eigen verhaal ontdekken in confrontatie met hun diepere vragen en zoektocht naar antwoorden.

Alle kinderen en jongeren: naar diepere zin, betekenis en geloof

sla link op in klembord

Kopieer

Expliciete haltes, adempauzes, willen wij in de katholieke dialoogschool aanbieden aan alle kinderen en jongeren. Een belangrijke doelstelling van het leerproces is immers om élke jongere inzicht en uitzicht te geven op zijn of haar eigen mens-wording als een groeiproces van steeds diepere zin, betekenis en geloof. Met de katholieke dialoogschool willen we op een toegankelijke wijze met jongeren op weg gaan en ‘deuren’ openen. Verdiepende en bezinnende werkvormen op zo’n momenten zijn een uitgelezen kans om daadwerkelijk aan deze brede levensbeschouwelijke vorming te werken.

Expliciete haltes: geïnspireerd, verstillend, verdiepend, verbindend

sla link op in klembord

Kopieer

Verdiepings- of bezinningsdagen nemen in dit groeitraject dan ook een specifieke plaats in omdat ze vaak meerdaags zijn, niet op de schoolcampus doorgaan maar op een inspirerende, verstillende, verdiepende én vaak religieuze/spirituele plek én ze door een ervaren competente gids begeleid worden. Bezinningsdagen vormen ongetwijfeld een sterke meerwaarde voor de levensbeschouwelijke - geloofsgroei van de leerlingen. Elke leerling neemt er even afstand van het dagdagelijkse, wordt er geholpen hun eigen bronnen te vinden en wordt er uitgenodigd om hun eigen levensbeschouwelijke veronderstellingen en aanvoelen bewuster op het spoor te komen. Leerlingen worden er uitgenodigd om met elkaar in gesprek te gaan en in alle vrijheid te leren omgaan met levensbeschouwelijke diversiteit en verschil. Er wordt ruimte geboden om het transcendente en God te laten spreken doorheen teksten, rituelen, symbolen, levensverhalen en getuigenissen, in het bijzonder vanuit de christelijke traditie. Gebruikmakend van de vele mogelijkheden die de christelijke traditie ons biedt, de Bijbel als rijke bron van verhalen en inspiratie, de figuur van Jezus van Nazareth, stilte-ervaringen, aandacht voor de natuur, inspirerende getuigenissen en het erfgoed van sterke religieuze bezielers hebben we eveneens veel aandacht voor andere levensbeschouwingen en het verhaal van de niet-gelovige leerling.

Voor elke leerling worden er kansen geboden tot groei in verinnerlijking. Iedere jongere weet zich aangesproken, ongeacht zijn of haar levensbeschouwelijke positie. Er wordt op een creatieve wijze gezocht naar passende vormen van bezinning vertrekkend vanuit de leerling, stilgestaan bij wat de leerling echt beweegt. Daarom is het een noodzaak te vertrekken bij de beginsituatie van elke leerling en op zijn of haar niveau een zinvol bezinnend aanbod te brengen. Het is trouwens de bedoeling élke leerling tot persoon te vormen, zich te ontwikkelen als mens én medemens. Op interactieve wijze geven de leerlingen op die manier mee vorm aan de uitbouw en het resultaat van de verdiepings- of bezinningsdagen.

Het is noodzakelijk dat een bezinningsbegeleider de nodige en gepaste vorming heeft genoten, zich voortdurend zelf laat inspireren, zich op regelmatige tijdstippen herbront en de mogelijkheden tot intervisie of supervisie benut.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio