Advent 2022: wekelijkse bezinning voor personeelsleden.

Aansluitend bij het jaarthema Vertrouwen uitstralen en het thema voor de advent Vol verwachting dragen en je laten dragen krijgen personeelsleden voor iedere adventsweek een aanbod voor een verdiepingsmoment.

De adventbezinningen leggen de band tussen wat we dat weekend in de liturgie vernemen via de figuren van Jesaja, Jozef, Johannes en Maria en het thema van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor de advent.

  • Met de profeet Jesaja het visioen dromen
  • Zoals tot Jozef klinkt de boodschap tot ons: “Wees niet bang”
  • Onderweg met Johannes de Doper naar de stal
  • Verbonden met Maria
  • Het Woord is Liefde

Over deze databank

Er is getracht alle rechthebbenden op copyright te bereiken; wie toch een overname zonder voorkennis vaststelt, wordt verzocht contact op te nemen.
 

×
Kijkt als...
Niveau
Regio